ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย เอสที ตัวอย่างความสำเร็จ ยอดขายปัจจุบันร่วมๆ 5 พันกว่าตัน ผ่านออนไลน์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ในการประกอบธุรกิจยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีสภาวะการแข่งขันที่สูง ไม่เว้นแม้กระทั่งสินค้าทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้เองนอกจากการรักษาความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจได้ก็คือ “คู่ค้า” หรือ Business Partners หรือ ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย

1.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชนิดต่างๆ
1.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชนิดต่างๆ ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย

จุดเริ่มต้นการจำหน่ายปุ๋ย

และด้วยโอกาสพิเศษของทีมงานพลังเกษตร ซึ่งได้โอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจเกษตรกับ คุณทรงฤทธิ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี พี เกษตรอินทรีย์ จำกัด องค์กรซึ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพสูง และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ เอสที เฟอร์ทิลิตี้ บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยแถวหน้าของไทยมาหลายปี ได้ให้มุมมองหลายประเด็น

ซึ่งคุณทรงฤทธิ์เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาทำธุรกิจด้านนี้อย่างเต็มตัว ตอนเริ่มต้นนั้นตัวเขาเองยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปุ๋ยมากนัก แต่ด้วยความที่เป็นลูกชาวนามาตั้งแต่สมัยเด็ก ประกอบกับได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้าใจ เรื่องปุ๋ยที่มากขึ้น จาก ดร.สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร เอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ ในที่สุดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยของคุณทรงฤทธิ์จึงก่อตัวขึ้น

2.ปุ๋ยนิลเพชรผง ใช้กับยางพารา ยางเติบโตแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี
2.ปุ๋ยนิลเพชรผง ใช้กับยางพารา ยางเติบโตแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี

ทำไมต้องปุ๋ยของ เอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ

ภายหลังศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมกับได้รับการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยในทุกขั้นตอนจาก เอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ ทำให้คุณทรงฤทธิ์มั่นใจว่า ปุ๋ยของเอสทีฯ นั้นเป็นปุ๋ยคุณภาพที่เน้นการใช้งานได้จริง มีความน่าเชื่อถือหลายด้าน ทั้งจากตัวของดร.สมบัติ เองที่มีความรู้ดีด้านปุ๋ย บริษัทฯ มีขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูง

อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 และมาตรฐานอื่นๆ มีห้องแล็ปตรวจสอบคุณภาพ และศูนย์วิจัยพัฒนาของตัวเอง และมีการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง มีกำลังผลิตรองรับการขายกว่า 80,000 ตัน/ปี

ปุ๋ยของ เอสที เฟอร์ทิลิตี้ พิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบจากหลายแหล่งของอินทรียวัตถุคุณภาพ โปรตีนสูง วัตถุดิบทุกตัวต้องผ่านการวิเคราะห์และทดสอบก่อนจะเข้ากระบวนการผลิต การบรรจุที่ทันสมัย ใช้เครื่องบรรจุและชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ สามารถปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ดินโปร่ง ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี พืชเติบโตแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี มีสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อพืชมากมาย ให้ธาตุอาหารอย่างครบถ้วน และมีความหลากหลายในการใช้ปุ๋ยแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชทุกตัว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ธุรกิจปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยที่บริษัทผมขาย ต้องมีจุดแข็ง คือ คุณภาพ ถามว่าวันนี้จะเอาสินค้าอะไรไปขายก็ตามแต่ ถ้าคุณภาพตอบโจทย์ แม้วัตถุดิบบางตัวจะขึ้นราคา แต่ห้ามลดเรื่องคุณภาพนี่คือที่มาซึ่งคุณทรงฤทธิ์ได้เห็น และถูกสอนโดย ดร.สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหารเอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ

3.ปุ๋ยนิลเพชร ใช้กับข้าวโพด สภาพดินดีขึ้น โตไว
3.ปุ๋ยนิลเพชร ใช้กับข้าวโพด สภาพดินดีขึ้น โตไว

การให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย

นอกจากมาตรฐานการผลิตและคุณภาพที่เป็นจุดแข็งของสินค้าแล้ว สิ่งที่ดร.สมบัติ และคุณทรงฤทธิ์ ให้ความสำคัญ คือ การถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาตัวแทนจำหน่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มตัวแทนเกิดความเข้าใจในตัวสินค้า และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย จากการมีทะเบียนปุ๋ยที่จดไว้กับกรมวิชาการเกษตรรวมกว่า 150 ทะเบียน รวมสินค้าทั้งหมดกว่า 200 รายการ

“หลังจากเรียนรู้และทำความเข้าใจกับตัวสินค้า ทำให้ผมเกิดความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ทั้งของตัวโรงงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐและระดับนานาชาติ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ผมกล้าที่จะนำตัวผลิตภัณฑ์ไปแนะนำต่อให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนที่ใช้งานจริง” คุณทรงฤทธิ์อธิบายถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้หันมาเป็นคู่ค้ากับเอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ

4.ปุ๋ยนิลเพชร ใช้กับมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้น้ำหนัก
4.ปุ๋ยนิลเพชร ใช้กับมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้น้ำหนัก

ลุยขายปุ๋ย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ทางออนไลน์ 

เมื่อถึงคราวที่ต้องปรับตัว คุณทรงฤทธิ์ก็ไม่รอช้าที่จะรุกเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

โดยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ลงตลาดตามพื้นที่ ซึ่งแต่ละครั้งเวลาลงพื้นที่ ใช้เม็ดเงินแต่ละครั้งงบประมาณ 80,000 -100,000 บาท ตรงข้ามกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย อย่าง เฟซบุ๊ค ไลน์ ที่หลังจากลุยตลาดออนไลน์ ปรากฏยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน ครั้งแรกขายปุ๋ย 7 ปีที่แล้ว 1 ปี ไม่ถึง 100 กระสอบ มาในปีนี้ปรากฏตัวเลขยอดขายถึงปัจจุบันร่วมๆ 5 พันกว่าตัน

5.ปุ๋ยนิลเพชรใช้กับนาข้าว ข้าวออกรวงเยอะขึ้น
5.ปุ๋ยนิลเพชรใช้กับนาข้าว ข้าวออกรวงเยอะขึ้น ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย 

ทำธุรกิจแบบภาคี ทุกคนอยู่รอด 

การที่บริษัทฯ ของคุณทรงฤทธิ์สามารถเติบโตมาได้ถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะให้ความสำคัญกับ 3 ส่วน ซึ่งเป็นแนวทางการทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่ตกทอดมาจาก ดร.สมบัติ นั่นเอง คือ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  1. พืช
  2. เกษตรกร
  3. พันธมิตร

3 ส่วนนี้ต้องได้ผลประโยชน์สูงสุด พืชต้องได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เกษตรกรต้องสามารถซื้อสินค้าจากตัวแทนด้วยราคาที่เกษตรกรพอใจที่สุด ตัวแทนซื้อปุ๋ยไปขายต้องได้ผลประโยชน์ที่พอเหมาะพอควร พืชอยู่ได้ เกษตรกรอยู่ได้ ตัวแทนอยู่ได้ โรงงานก็อยู่ได้ นี่คือแนวคิดการทำธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างเนิ่นนาน และพยายามที่จะต่อยอดโดยเลือกสินค้าที่มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์อยู่เสมอ

“Action จงทำให้เร็ว เราคิดมามากพอแล้ว ต้องลงมือทำจึงเห็นผลงาน” คุณทรงฤทธิ์ทิ้งท้ายด้วยคำสอนของ ดร.สมบัติ ที่ฝากไว้ให้ตั้งแต่สมัยเริ่มเข้ามาผลักดันสินค้าคุณภาพสูงให้กับสังคมเกษตรกรรมของไทย

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 16