ทุเรียนแปรรูป พัฒนาสินค้า เปิดตลาดสมัยใหม่ กลุ่ม Young Smart Farmer (YSF)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ดี จะเป็นสิ่งที่ผลักดันการเกษตรของไทยให้เกิดการพัฒนา ซึ่งเกิดจากความเพียร ความมุ่งมั่น ความสร้างสรรค์ ของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พยายามยกระดับอาชีพเกษตรกรรม ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียนแปรรูป

ที่เกิดการแปรรูปเป็นขนมหวานที่มีความทันสมัย เช่น บราวนี่ทุเรียน เครปเค้กทุเรียน ที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรไทยสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

1.คุณธรรมรัตน์ จันทร์ดี กับ ทุเรียนแปรรูป
1.คุณธรรมรัตน์ จันทร์ดี กับ ทุเรียนแปรรูป

การผลิตและแปรรูปทุเรียน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ กลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) ซึ่งเกิดการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มช่องทางการผลิต การตลาด การกระจายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ดังเช่น คุณธรรมรัตน์ จันทร์ดี หรือคุณตั้ม ซึ่งเกิดและเติบโตที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีคุณแม่เป็นเกษตรกรชาวสวน

หลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ก็ได้ทำอาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตำแหน่ง Project Manager ความถนัดเฉพาะด้าน Oracle Relational Database Design and Administrator และกลับมาทำการเกษตรเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2557 และเข้าร่วมกลุ่มYSF ในเดือนมกราคม 2559 โดยเป็นผู้ประสานงานให้กับ YSF ระดับจังหวัดจันทบุรี และระดับเขต 3

เหตุผลหลักที่คุณตั้มได้กลับมาทำสวน คือ เป็นลูกคนเดียวของที่บ้าน และต้องการกลับมาดูแลพ่อแม่ นอกจากนี้ยังมองเห็นแนวโน้มและโอกาสของอาชีพเกษตรกร ซึ่งสามารถพัฒนาได้อีกมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป รวมไปถึงวิธีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเช่น สวนมังคุดของคุณตั้มที่เติบโตมาอย่างใกล้ชิด จึงได้เรียนรู้วิถีเดิมๆ จากชาวสวนในพื้นที่

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุด และมีโอกาสเข้าทำงานเป็นเลขาของกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพจันทบุรี ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมังคุดคุณภาพจันทบุรี และมีการจัดทำโครงการตรวจสอบย้อนกลับไปในพื้นที่ผลิตโดยใช้ QR Code โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการยืดอายุมังคุดเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นโครงการที่มีความท้าทาย แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของโครงการ จึงต้องหยุดพักชั่วคราว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.ทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
2.ทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

ด้านตลาดผลผลิตทุเรียน

ด้วยกลุ่ม YSF เป็นกลุ่มเครือข่ายชาวสวนรุ่นใหม่ในทุกๆ แขนงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จัดตั้งโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศ โดยมีมุมมองของชาวสวนที่ตั้งใจผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ และกระบวนการตลาดที่มีพ่อค้าคนกลางช่วยคัดผลผลิตที่มีคุณภาพออกจำหน่าย

โดยมูลค่าทางการตลาดที่ชาวสวนหรือผู้ผลิตได้รับนั้นมีมูลค่าที่น้อยมาก จึงมีการรวมตัวกันของ YSF ทำให้เกิดแนวคิดทำการตลาดสินค้าเกรดพรีเมียม เน้นสินค้าที่ดีที่สุดของแต่ละสวนสมาชิกในเครือข่าย เพื่อนำมาจำหน่าย และรับประกันความพึงพอใจทุกชิ้น

3.คุณธรรมรัตน์กับสินค้าร้าน Durianburi
3.คุณธรรมรัตน์กับสินค้าร้าน Durianburi
ขนมหวานแปรรูปจากทุเรียนและทุเรียนพร้อมทาน
ขนมหวาน ทุเรียนแปรรูป และทุเรียนพร้อมทาน

การจำหน่ายทุเรียนผลสด และ ทุเรียนแปรรูป

ซึ่งเป็นช่วงที่สถาบันทุเรียนไทย โดยอาจารย์ปราโมทย์ และกลุ่มชาวสวนทุเรียนจันทบุรี มีความตั้งใจที่จะให้ YSF ทำหน้าร้านเพื่อขายทุเรียนเกรดพรีเมียมในงานจันทบุรี มหานครผลไม้ 2559 จึงเกิดเป็นร้าน Durianburi ซึ่งมีสินค้าทุเรียนผลสดพร้อมรับประทาน และสินค้า ทุเรียนแปรรูป ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น บราวนี่ทุเรียน เค้กทุเรียน เครปเค้กทุเรียน Softserve Durian และยังมีทุเรียนเกรดพรีเมียมจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยทุเรียนเกรดพรีเมียมของร้านได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ทางกลุ่มจึงได้จัดจำหน่ายทางช่องทาง online เพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้มีแต่ทุเรียนเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าจากผลไม้ต่างๆ อีกด้วย โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่อไปนี้

นายธรรมรัตน์ จันทร์ดี

78 หมู่ 12 ต. คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โทร.085-908-0506

E-mail [email protected]

ร้าน Durianburi จำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทุเรียน และทุเรียนพรีเมียม

FB : durianschanthaburiLine: @durianburi

ร้าน TEELAKUM จำหน่ายสินค้าแปรรูปพร้อมทาน

FB : TEELAKUMSHOPLine: @teelakum

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ร้าน Made On The Moon จำหน่ายสินค้าแปรรูป

โดยเน้นเครื่องปรุงจากพื้นที่จันทบุรี