นวัตกรรม.. เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน ประหยัดพลังงาน Heat Pump Dryer

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ประเทศไทย เป็นเมือง “เกษตร” มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย และมักพบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ล้นตลาด  การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อยืดระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพได้นานขึ้น อีกทั้งสร้างมูลค่าและตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมากขึ้น

“การอบแห้ง” เป็นวิธีการแปรรูปที่รักษาคุณภาพและคงคุณค่ามากที่สุด สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในต้นทุนที่ประหยัด

1.คุณทรงเกียรติ และ คุณประวิณ หลิ่มศิริ
1.คุณทรงเกียรติ และ คุณประวิณ หลิ่มศิริ

การผลิตเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน

บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และเครื่องจักรนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่คิดค้นเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านประหยัดพลังงาน เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยมี คุณทรงเกียรติ และ คุณประวิณ หลิ่มศิริ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 เข้ามาช่วยสานต่องานออกแบบและผลิตนวัตกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

โดยเฉพาะ นวัตกรรม เครื่องอบแห้ง ระบบปั๊มความร้อน  Heat Pump Dryer ที่ประหยัดพลังงาน และคงคุณค่า สี รูป ของวัตถุดิบได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการอบแห้งสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ผลไม้ ธัญพืช กัญชง กัญชา กุ้ง ปลา ฯลฯ เป็นเครื่องอบแห้งที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dryer) จัดเป็นเทคโนโลยีการอบที่ดีที่สุดในแง่การประหยัดพลังงานและรักษาคุณภาพให้สินค้าอบแห้ง และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ทวีปยุโรป

2.เครื่องเล็ก
2.เครื่องเล็ก

ข้อดีของเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน

บริษัท การันตีฯ ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (heat pump dryer) ที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่าระบบอื่นๆ โดยมีระบบปั๊มความร้อนทำงาน มีคอยล์ร้อน (Condenser Heating) เป็นตัวทำความร้อน เพื่อใช้ในการอบแห้งหรือระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น (Evaporator Condensing) เพื่อใช้ในการกลั่นน้ำออกจากอากาศที่มีความชื้น

อากาศที่ออกมาจากคอยล์เย็นจะวนกลับไปยังคอยล์ร้อนและเข้าไปยังห้องอบแห้งอีกครั้ง ซึ่งเป็นอากาศที่มีความชื้นต่ำ สามารถดึงน้ำออกจากวัตถุดิบได้สูง มีต้นทุนการใช้พลังงาน 10 บาท/ชั่วโมง/ผลผลิต 100 กก. ส่วนอากาศที่ใช้ในการอบจะมีอุณหภูมิและความชื้นต่ำ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพในการอบแห้งได้ดีกว่าการอบในระบบอื่นๆ เช่น ตู้อบแก๊ส ตู้อบไฟฟ้า และ ตู้อบไอน้ำ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
3.ชุดผลไม้
3.ชุดผลไม้

WHY is Heat Pump Dryer ทำไมต้องเป็นระบบปั๊มความร้อน

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

-ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 หน่วย แต่สามารถผลิตความร้อนได้มากถึง 4 หน่วย ประหยัดกว่าระบบทั่วไป 4 เท่า

-รักษาคุณภาพของวัตถุดิบหลังการอบแห้งได้หมด โดยรสชาติ สี โครงสร้าง กลิ่น และคุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

การทำงาน (Operation)

-เป็นเครื่องอบแห้งที่มีการหมุนเวียนลงในระบบ ทำจากวัสดุคุณภาพ สามารถขอการรับรองมาตรฐานทางด้านอาหารได้ง่าย

-สามารถทำงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องพักเครื่อง

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การรับประกัน (Reliability)

-รับประกันสินค้า 1 ปี

-มีการใช้งานในหลายหน่วยงานและหลายธุรกิจ

-มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Heat Pump กว่า 10 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวิณ หลิ่มศิริ บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 450/10 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.093-092-3939, 02-939-6369

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 30