น้ำตาลในผลไม้ 2
น้ำตาลในผลไม้ 2

น้ำตาลในผลไม้ แต่ละชนิด

น้ำตาลในผลไม้ เลือกทานอย่างพอเหมาะเพื่อสุขภาพที่ดี

  • มะม่วงดิบ 1 ลูก มีน้ำตาล 28%
  • มะม่วงสุก 1 ลูก มีน้ำตาล 64%
  • ฝรั่ง 1 ลูก มีน้ำตาล 34%
  • ส้ม 1 ผล มีน้ำตาล 44%
  • ลำไย 2 ลูก มีน้ำตาล 44%
  • เงาะ 1 ลูก มีน้ำตาล 55%
  • แตงโม 1 ซีก มีน้ำตาล 58%
  • มะละกอสุก ครึ่งลูก มีน้ำตาล 65%
  • สับปะรด  ครึ่งลูก มีน้ำตาล 72%

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จะมีอาการเฉื่อยชา การทำงานของจิตใจไม่เป็นปกติ เหนื่อยง่าย ตัวสั่นกล้ามเนื้อเขนขาอ่อนแรง และสูญเสียการควบคุมสติ ผิวซีด เหงื่อออกหรืออาจส่งผลกระทบให้สมองเกิดความเสียหายได้

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ ที่เกียวกับโรคเบาหวาน รวมทั้ง ตา ไต โรคหัวใจ และทำลายเส้นประสาท

น้ำตาลในผลไม้
น้ำตาลในผลไม้

น้ำตาลในผลไม้ ผลไม้เบาหวาน ผลไม้ลดเบาหวาน ผลไม้คนท้อง ผลไม้เบาหวานกินได้ ผลไม้คนเป็นเบาหวาน อาหารลดเบาหวาน เป็นเบาหวานกินอะไรได้บ้าง น้ำตาลในผลไม้ น้ำตาลในผลไม้ น้ำตาลในผลไม้