เนื้อมะพร้าวขาวอมะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง คุณภาพพร้อมส่งโรงงาน
เนื้อมะพร้าวขาวอมะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง คุณภาพพร้อมส่งโรงงาน

“วัชรินทร์ มะพร้าวขาว”  คือ หนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการแปรรูปมะพร้าว โดยมี คุณวัชรินทร์  ชูมาก และ คุณอุดมรัตน์ นิลพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจนี้ วัชรินทร์มะพร้าวขาวเริ่มต้นจากการเข้ามาสานต่อกิจการของครอบครัว ที่เดิมคุณแม่มีอาชีพขายมะพร้าว ทั้งลูกมะพร้าวแก่ และต้นพันธุ์มะพร้าว

จากคำชักชวนของพี่สาว คุณวัชรินทร์จึงกลับมาปรึกษากับภรรยา คือ คุณอุดมรัตน์ ในเรื่องการทำโรงงานแปรรูปมะพร้าวขาว เนื่องจากมองเห็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการขายลูกมะพร้าว และต้นพันธุ์มะพร้าว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโรงงาน “วัชรินทร์มะพร้าวขาว” ดังเช่นทุกวันนี้

ปัจจุบันวัชรินทร์มะพร้าวขาวมีออเดอร์ มะพร้าวขาว วันละ 26-28 ตัน กระจายตามบริษัทต่างๆ โดยใช้รถ 6 ล้อ 2 คัน และรถกระบะ 2 คัน ในการขนส่งวัตถุดิบ มีคนงานทั้งหมด 100 กว่าคน ทั้งคนงานที่เหมารายวัน และรายเดือน คุณวัชรินทร์ยอมรับว่าปัจจุบันมะพร้าวมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

เนื่องจากเกษตรกรชาวไทยไม่นิยมปลูกมะพร้าวมากเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มะพร้าวที่ดีที่สุดในโลก คือ มะพร้าวจากเมืองไทย เมื่อความต้องการมีมากกว่าสินค้า ส่งผลให้ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวขาดตลาด โดยเฉพาะ มะพร้าวกะทิ หรือ  มะพร้าวแกง นั่นเอง

1.คุณวัชรินทร์-และคุณอุดมรัตน์
1.คุณวัชรินทร์-และคุณอุดมรัตน์
2.ชาวบ้านในละแวกโรงงานมารับจ้างปอกมะพร้าว
2.ชาวบ้านในละแวกโรงงานมารับจ้างปอกมะพร้าว
วัตถุดิบมะพร้าวขาวคุณภาพพร้อมส่ง
วัตถุดิบ มะพร้าวขาว คุณภาพพร้อมส่ง

มะพร้าว คือ พืชดาวรุ่ง

ปัจจุบันโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวขาวได้ขยายโรงงานเพิ่มอีก 1 โรง เพื่อให้เพียงต่อวัตถุดิบที่เข้ามามากขึ้น ทำให้คนงานทำงานสบายมากขึ้น ซึ่งคุณวัชรินทร์และคุณอุดมรัตน์ มีคติในการทำงาน คือ ต้องซื่อสัตย์ ซื่อตรงกับลูกค้า กระบวนการผลิตมะพร้าวต้องสะอาด และมีคุณภาพ นี่คือกฎเหล็กของวัชรินทร์มะพร้าวขาวในการดำเนินธุรกิจ

“อยากให้ชาวสวนหันมาปลูกมะพร้าวให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันมะพร้าว คือ พืชดาวรุ่ง อีกทั้งการดูแล ค่าการจัดการ ค่อนข้างน้อย ดูแลไม่มาก สามารถทำงานอื่นร่วมได้ ไม่เหนื่อยมาก ลงทุนเพียง 5 ปี ใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 100 ปี เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน และสามารถปลูกได้ทุกสายพันธุ์

แต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุด คือ “ชุมพร 1” เพราะต้านทานโรคได้ดีที่สุด ทะลายดก ต้นโตเร็ว ลูกมีขนาดใหญ่  สามารถให้ผลผลิตได้ทุกเดือน อีกทั้งราคาผลผลิตยังสูง เพราะมะพร้าวสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง ทั้ง อาหาร และเครื่องสำอาง ทำให้ปัจจุบันมะพร้าวขาดตลาด จำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาบริโภคใช้ในเมืองไทย

โดยเฉพาะมะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะที่วัชรินทร์ มะพร้าวขาว อยู่ในวงการมะพร้าวมานาน จึงอยากจะชักชวนเกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวให้มาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังสร้างรายได้ที่ดีแก่เกษตรกรได้อีกด้วย” คุณวัชรินทร์และคุณอุดมรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

3.ระบบการขนส่งด้วยรถห้องเย็นคุณภาพ
3.ระบบการขนส่งด้วยรถห้องเย็นคุณภาพ

การขนส่ง มะพร้าวขาว

เนื่องจากโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวขาว เป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน ผลิตวัตถุดิบได้คุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ทำให้ยอดสั่งซื้อจากวันละ 4 ตัน เพิ่มขึ้นมาเป็น 12-13 ตันต่อวัน จากเดิมที่ต้องขนส่งด้วยรถกระบะ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขนส่งด้วยรถ 6 ล้อใหญ่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการสินค้า และความสะดวกสบายของคนงาน

ซึ่งการขนส่ง มะพร้าวขาว นั้นจะใช้ตะกร้าที่บรรจุเนื้อมะพร้าวเรียงซ้อนกัน ซึ่งในแต่ละชั้นคุณวัชรินทร์จะใช้น้ำแข็งบดเททับเนื้อมะพร้าวไว้เพื่อรักษาความเย็นและความสดของวัตถุดิบ และยังสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

โดยคุณวัชรินทร์เลือกที่จะรับซื้อมะพร้าวแปรรูปจากเหล่าพ่อค้าในช่วงเวลาตอนเย็น ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีความสด และเมื่อทำการคัดคุณภาพและล้างน้ำสะอาดแล้วจะนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพขึ้นรถทันที และออกเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น สะดวกต่อการเดินทาง และอากาศเย็นทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพมากกว่าเดินทางกลางวันนั่นเอง

4.โครงสร้างโรงงานที่ต่อเติมเพิ่มเพื่อรองรับกำลังการผลิต
4.โครงสร้างโรงงานที่ต่อเติมเพิ่มเพื่อรองรับกำลังการผลิต
เนื้อมะพร้าวขาวอมะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง คุณภาพพร้อมส่งโรงงาน
เนื้อมะพร้าวขาวอมะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง คุณภาพพร้อมส่งโรงงาน

เกษตรกรที่สนใจปลูกมะพร้าว มะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง

หากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากปลูกมะพร้าวก็สามารถเข้ามาติดต่อคุณอุดมรัตน์ได้โดยตรง ซึ่งคุณอุดมรัตน์และทีมงานจะเข้ามาช่วยดูแลเกษตรกร ตั้งแต่เรื่องของเงินทุน ต้นพันธุ์ การปลูก การบำรุงดูแล การรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อีกทั้งหากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าว สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณอุดมรัตน์ได้ตลอดเวลา นี่จึงเป็นจุดเด่นของวัชรินทร์มะพร้าวขาวที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

5.มะพร้าวด้อยคุณภาพนำมาตากแห้งส่งขายโรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าว
5.มะพร้าวด้อยคุณภาพนำมาตากแห้งส่งขายโรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าว
เปลือกมะพร้าวสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวได้
เปลือกมะพร้าวสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวได้

การแปรรูปเนื้อมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าว

นอกจากวัชรินทร์มะพร้าวขาวจะแปรรูปเนื้อมะพร้าวแล้ว ของเสียจากกระบวนการผลิต อย่าง น้ำมะพร้าว  ยังสามารถส่งขายให้กับบริษัทรับซื้อได้อีกด้วย เพื่อนำไปผลิตเป็นวุ้นมะพร้าว และ “น้ำมะพร้าว” อีกทั้งผิวมะพร้าว และกะลา ยังสามารถส่งขายไปยังโรงงานเชื้อเพลิงได้อีกส่วน โดยจะมีเหล่าพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าโรงงานเลยทีเดียว

และจุดเด่นของวัชรินทร์มะพร้าวขาว นอกจากจะเปิดรับซื้อมะพร้าวแก่ มะพร้าวกะทิ แล้ว ยังรับซื้อ “มะพร้าวหลังลื่น” (ทึนทึก) จากเกษตรกรอีกด้วย เนื่องจากบางที “ลิงกัง” ที่เก็บ มะพร้าวกะทิ ให้เกษตรกรนั้นมักจะเก็บมะพร้าวหลังลื่นปนมาด้วย

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เหลือผลผลิตกลับไป คุณวัชรินทร์จึงรับซื้อวัตถุดิบไว้ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการเงินด่วน ก็สามารถเก็บมะพร้าวหลังลื่นที่มีอายุเพียง 25 วัน มาส่งขายได้ ไม่ต้องรอถึง 45 วัน

6.การดูแลคนงานทุกขั้นตอนการทำวัตถุดิบคุณภาพ
6.การดูแลคนงานทุกขั้นตอนการทำวัตถุดิบคุณภาพ
คนงานปอกมะพร้าวมืออาชีพทุกท่าน
คนงานปอก มะพร้าวกะทิ มืออาชีพทุกท่าน
มะพร้าวคุณภาพรอการปอกเปลือก
มะพร้าวคุณภาพรอการปอกเปลือก
7.น้ำมะพร้าวคุณภาพส่งโรงงานแปรรูปสร้างมูลค่าได้
7.น้ำมะพร้าวคุณภาพส่งโรงงานแปรรูปสร้างมูลค่าได้
กะลามะพร้าวส่งไปยังโรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี
กะลามะพร้าวส่งไปยังโรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี
8.วัตถุดิบมะพร้าวคุณภาพ
8.วัตถุดิบมะพร้าวคุณภาพ

การจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวอินทรีย์

“วัชรินทร์มะพร้าวขาว” นอกจากจะเป็นโรงงานรับซื้อวัตถุดิบมะพร้าวเพื่อส่งต่อโรงงานแปรรูปแล้ว ยังจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวอินทรีย์คุณภาพ ที่คุณอุดมรัตน์เป็นผู้ดูแลขั้นตอนการผลิตกล้าพันธุ์ทุกต้น

“หากเราใช้สารเคมีในการเพาะพันธุ์ และ ดูแลต้นมะพร้าวตลอด จะทำให้เกิดการสะสมสารเคมีในดินเป็นจำนวนมาก ดินก็จะเสีย ทำให้ดินแข็ง รากมะพร้าวไม่สามารถออกหากินได้ ส่งผลให้ต้นมะพร้าวไม่ออกลูก ให้ผลผลิตไม่ได้ หรือผลผลิตที่ออกมาก็จะมีแต่สารเคมีปนเปื้อน

เมื่อผู้บริโภคซื้อมะพร้าวไปก็เท่ากับซื้อสารเคมีไปกินด้วย ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช้สารเคมีในการเพาะมะพร้าว และเน้นการดูแลต้นพันธุ์มะพร้าวแบบธรรมชาติ หรือจะใช้เพียงปุ๋ยคอกมูลสัตว์ในการบำรุงเท่านั้น”

9.คุณวัชรินทร์-คุณอุดมรัตน์-และป้าละออง
9.คุณวัชรินทร์-คุณอุดมรัตน์-และป้าละออง
10.มะพร้าวสายพันธุ์ชุมพร-1
10.มะพร้าวสายพันธุ์ชุมพร-1 มะพร้าวแกง มะพร้าวแกง มะพร้าวแกง มะพร้าวแกง มะพร้าวแกง มะพร้าวแกง 

สนใจมะพร้าวพันธุ์ดี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “วัชรินทร์มะพร้าวขาว” 119/4 หมู่ 10 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร.089-970-8313 มะพร้าวแกง 

สนับสนุนโดย