มะพร้าวอินทรีย์ แก่รอการเก็บเกี่ยว
มะพร้าวอินทรีย์ แก่รอการเก็บเกี่ยว

“มะพร้าว” พืชเศรษฐกิจดาวรุ่ง ที่ใครๆ ต่างจ้องมองในขณะนี้ โดยเฉพาะมะพร้าวแกง หรือมะพร้าวกะทิ ที่มีปริมาณความต้องการค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันจำนวนผลผลิตมะพร้าวในเมืองไทยยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมปลูกกันมาก ส่งผลให้เมืองไทยจำเป็นต้องสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มะพร้าวอินทรีย์

1.มะพร้าวชุมพร-1-พื้นเมืองคุณภาพ
1.มะพร้าวชุมพร-1-พื้นเมืองคุณภาพ

การปลูกและเริ่มต้น

คุณละออง แสงเจริญ  เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จังหวัดชุมพร ยอมรับกับทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผลว่า ตนนั้นเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวมานาน ตั้งแต่สมัยปี 2520 บนพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ โดยเลือกที่จะปลูกมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 1 หรือมะพร้าวพื้นเมือง เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลงได้ดี คุณละอองทำสวนมะพร้าวมาจนถึงปัจจุบัน นับเวลารวมได้  40 ปี จนปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน 20 ไร่ มีจำนวนต้นมะพร้าวร่วม 400 ต้น แต่ต่อมาในภายหลังได้ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นมาแทรกระหว่างแถวของต้นมะพร้าว เพื่อเป็นรายได้เสริมรายวันระหว่างรอผลผลิตมะพร้าวรายเดือน

2.คุณวัชรินทร์-คุณละออง-และคุณฟ้า
2.คุณวัชรินทร์-คุณละออง-และคุณฟ้า
ต้นปาล์มน้ำมันที่แซมระหว่างต้นมะพร้าว
ต้นปาล์มน้ำมันที่แซมระหว่างต้นมะพร้าว

แรงจูงใจในการปลูกมะพร้าว

แรงจูงใจในการปลูกมะพร้าวนั้น คุณละอองเปิดเผยกับทีมงานว่า ในละแวกบ้านเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา กันเป็นส่วนมาก แต่ตนเองกลับเลือกที่จะปลูกมะพร้าว เพราะมีความชอบส่วนตัว  และบรรพบุรุษก็ปลูกมะพร้าวมาก่อน

ด้วยเหตุนี้จึงมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากเพื่อนที่ปลูกยางพารา ถึงแม้ว่าช่วงนั้นราคายางพาราจะมีราคาสูงก็ตาม แต่ว่าคุณละอองขอเลือกที่จะทำตามความชอบ และความถนัด ของตนเองมากกว่า และอีกอย่างมะพร้าวก็มีคนปลูกเยอะ ไม่ได้มีแค่คุณละอองเพียงคนเดียวที่ปลูกมะพร้าว แถมราคาก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไป แต่กลับทำรายได้ให้กับคุณละอองเป็นอย่างดี

อีกอย่างมะพร้าวก็ปลูกมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณทวด และการปลูกมะพร้าวยังเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนน้อย ดูแลไม่ยาก และในสมัยนั้นแรงงาน หรือบุคลากร ก็หายาก ดังนั้นคุณละอองจึงเลือกที่จะปลูกมะพร้าวมากกว่ายางพารา เพื่อลดต้นทุน ลดบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

3.วัวพันธุ์เนื้อที่เลี้ยงไว้ในสวน
3.วัวพันธุ์เนื้อที่เลี้ยงไว้ในสวน
ใช้แรงงานวัวในการตัดหญ้า-ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่าย
ใช้แรงงานวัวในการตัดหญ้า-ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่าย

กระบวนการปลูก มะพร้าวอินทรีย์

สำหรับกระบวนการปลูกมะพร้าวของคุณละอองนั้น เป็นการปลูก มะพร้าวอินทรีย์ แบบออแกนิค ไม่ใช้สารพิษ หรือสารเคมี ในการดูแล มะพร้าวอินทรีย์ ปัจจุบันคุณละอองมีต้นมะพร้าวทั้งหมดประมาณ 440 ต้น บนพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ โดยแบ่งระยะในการปลูกต้นมะพร้าวออกเป็น 10 ม.x10 ม.

ในช่วง 1-3 ปีแรก ที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิต คุณละอองได้นำผักต่างๆ มาปลูกเอาไว้ระหว่างแถว หรือระหว่างต้น มะพร้าว ถึงเวลาก็เก็บผักที่ปลูกไว้ขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ระหว่างที่รอต้นมะพร้าวออกลูกให้ได้เก็บผลผลิตขายกัน

โดยในแต่ละปีจะมีการให้ปุ๋ยต้นมะพร้าวทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี  ส่วนมากจะเป็นปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ  และเกลือเม็ด ในการบำรุงต้น เมื่อมะพร้าวมีอายุได้ประมาณ 4-5 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตรอบแรกได้

4.สวนมะพร้าวอินทรีย์ของคุณละออง
4.สวน มะพร้าวอินทรีย์ ของคุณละออง

การเก็บผลผลิตมะพร้าวอินทรีย์

สำหรับการเก็บผลผลิตนั้น ตลอดทั้งฤดูจะเก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 6 เดือน/ปี คือ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ของทุกปี หลังจากนั้นต้นมะพร้าวจะเข้าสู่ช่วงของการสะสมอาหาร และพักการให้ผลผลิต เพื่อที่ต้นมะพร้าวจะได้ผลิตผลผลิตในฤดูกาลต่อไป และช่วงนี้นี่เองที่เกษตรกรจะต้องมีการให้ปุ๋ย  และหาพืชชนิดอื่นทดแทน และเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในช่วงระหว่างมะพร้าวผลิตผลผลิตชุดใหม่

5.คุณวัชรินทร์-ผู้จัดการโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวขาว
5.คุณวัชรินทร์-ผู้จัดการโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวขาว

ด้านการตลาดมะพร้าว

สำหรับในเรื่องการตลาดนั้น คุณละอองบอกกับทีมงานเราว่า เริ่มแรกได้มะพร้าวแก่ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าจะนำลิงกังขึ้นเก็บ และตัวคุณละอองเป็นคนนับลูกมะพร้าว โดยจะขายเป็นลูก ราคาเฉลี่ยตามท้องตลาดทั่วไป คุณละอองขายในลักษณะนี้เรื่อยมา จนกระทั่งมีรายได้พออยู่ พอกิน สามารถส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาได้

ต่อมาลูกชายได้กลับมาช่วยทำสวนมะพร้าว และยังมีความคิดที่จะเอาต้นปาล์มมาลงปลูกระหว่างต้นมะพร้าวเพิ่ม ทำให้มีรายได้อีกทางหนึ่ง จนกระทั่ง “โรงงานวัชรินทร์มะพร้าวขาว” ได้เข้ามาติดต่อขอซื้อผลผลิตมะพร้าวของคุณละออง ทั้งมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นมะพร้าวขาว โดยติดต่อผ่านลูกชายคุณละออง โ

ดยรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแก่ในราคาลูกละ 20 บาท โดยทางโรงงานจะมีรถมาบรรทุกให้ถึงที่ พร้อมจ่ายเงินสดทันที ด้วยเหตุนี้คุณละอองจึงตัดสินใจขายมะพร้าวให้กับโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวทันที เนื่องจากตนเองได้รับเงินสดทันที อีกทั้งลูกชายก็ยังมีรายได้จากการซื้อมะพร้าวของตน และส่งขายให้กับโรงงานอีกที เรียกว่าขายมะพร้าวให้กับโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวแล้วทำให้มีรายได้ทั้งลูก และตนเอง

6.มะพร้าวอินทรีย์ แก่รอการเก็บเกี่ยว
6.มะพร้าวอินทรีย์ แก่รอการเก็บเกี่ยว

รายได้จากผลผลิตมะพร้าว

อีกทั้งการเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่นั้นทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในส่วนของการซื้อขายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น โรงงานวัชรินทร์ โดยคุณฟ้า ได้อธิบายให้กับทีมงานเราฟังว่ามะพร้าวลูกใหญ่ หรือลูกที่แก่ นั้น จะขายเป็นลูก ราคาก็อยู่ประมาณลูกละ 20 บาท เดือนหนึ่งก็จะได้มะพร้าวลูกใหญ่ หรือลูกแก่ อยู่ประมาณ 6,600 ลูก/เดือน จากมะพร้าวทั้งหมด 440 ต้น

ถ้าหากเราคิดออกมาเป็นตัวเงินแล้ว คุณละอองและลูกชายจะมีรายได้จากการขายมะพร้าวลูกใหญ่ หรือลูกที่แก่ ประมาณ 132,000 บาท/เดือน ถือว่าเป็นรายได้ที่มากพอสมควร เมื่อคิดจากต้นทุนการผลิตแล้ว เท่านั้นยังไม่หมดสำหรับมะพร้าวลูกขนาดกลาง หรือมะพร้าวลูกขนาดเล็ก ลูกชายของคุณละอองก็ยังขายได้ โดยจะต้องนำมาแปรรูปโดยการปลอกเนื้อ หรือที่เรียกกันว่า “ปลอกขาว” เพื่อส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอีกที โดยจะจำหน่ายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 37-40 บาท

7.การเข้ามาดูแลลูกสวนของคุณวัชรินทร์
7.การเข้ามาดูแลลูกสวนของคุณวัชรินทร์

การให้คำปรึกษาในการดูแลต้น มะพร้าวอินทรีย์

คุณละอองยอมรับว่าการที่ตนเองหันมาขายมะพร้าวให้กับโรงงานวัชรินทร์มะพร้าวนั้นเป็นสิ่งที่ตนคิดถูก เพราะนอกจากการเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่แล้ว คุณวัชรินทร์ผู้จัดการโรงงานยังเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาในการดูแลต้นมะพร้าวให้สมบูรณ์ เพื่อให้มีผลผลิตทั้งปี อีกทั้งโรงงานวัชรินทร์ยังเปิดรับซื้อมะพร้าวทุกขนาด และยังรับทั้งผลอ่อน และผลแก่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดี อีกทั้งคุณวัชรินทร์ยังเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเอง ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอก หรือโดนโกงเงิน อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

คุณละออง  แสงเจริญ 114/1 หมู่ 6 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโทร.085-690-5192

“วัชรินทร์มะพร้าวขาว” 119/4 หมู่ 10 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร.089-970-8313

สนับสนุนโดย