ยีสต์ มาสเตอร์ ผลิตอาหารพืช “เบย์-ฟิช + โพ-แคล” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ยีสต์ มาสเตอร์ ผลิตอาหารพืช “เบย์-ฟิช + โพ-แคล” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกษตรกร ปัจจุบันต้องยอมรับว่าราคาของสินค้าปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรต่างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกลับแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างสิ้นเชิง และผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ผลผลิตต่ำ

1.เภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ
1.เภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เบย์-ฟิช และ โพ-แคล

ด้วยเหตุนี้ เภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ ในฐานะหัวเรือใหญ่ ของ บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต และการทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่แปรปรวน

เบย์-ฟิช และ โพ-แคล ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ โดยตัวแรกเป็นอาหารเสริมกรดอะมิโนสำหรับพืชพืช ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากปลา, บีทซูการ์ (Beet Sugar Extract), สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina) สาหร่ายคลอเรลล่า สารสกัดจากสับปะรด และสารสกัด Amino Acid ที่เข้มข้น ในต่างประเทศรู้จักในชื่อของประเภทผลิตภัณฑ์ คือ ไบโอสติมูแลนท์ (Biostimulants for Plant) หรือ สารกระตุ้นทางชีวภาพของพืช

อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับ “ไบโอสติมูแลนท์” คือ สารประกอบ สสาร หรือ จุลินทรีย์ ที่มีมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป เพื่อให้เกิดเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโต สามารถนำไปใช้ได้ทั้งพืชและดิน เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งต้านทานโรคพืชต่างๆ

2.เบย์ฟิชสำหรับพืชทุกชนิด
2.เบย์ฟิชสำหรับพืชทุกชนิด
แปลงนาข้าว
แปลงนาข้าว

คุณสมบัติของ เบย์-ฟิช

  • การใช้ผลิตภัณฑ์ เบย์-ฟิช กับต้นข้าว

-ใช้รองพื้นก่อนหว่านข้าว 200 ซีซี. ผสมน้ำ 40 ลิตร ต่อพื้นที่นา 1 ไร่ ฉีดพ่นรองพื้นระหว่างตีเลนก่อนหว่านข้าว

-ข้าวอายุ 20 วันใช้เบย์-ฟิชหลังจากใส่ปุ๋ยเคมี 3 วันโดยใช้อัตราส่วน 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไปที่ต้นข้าว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-อายุข้าว 45-50 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 15 กก./ไร่ ใช้เบย์-ฟิชในอัตรา 20-30 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไปที่ต้นข้าว

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เบย์-ฟิชในต้นข้าว

เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ 20% (90 ถัง/ไร่ขึ้นไป) ทำให้ข้าวแตกกอดี และข้าวงอกเสมอ ลำต้นข้าวตั้งตรง ใบกว้าง ทำให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง จำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงมากขึ้น เมล็ดข้าวใหญ่ขึ้น

  • เบย์-ฟิช กับ ต้นยางพารา

อัตราการใช้ : ผสมผลิตภัณฑ์ 200 ซีซี. /น้ำ 20 ลิตร (20 ลิตร/น้ำ 1,000 ลิตร) ฉีดพ่นไปที่โคนต้น และใบ (ช่วงต้นอ่อน) ควรฉีดพ่น 4 ครั้ง ต่อปี

-ฉีดพ่นไปที่พื้นดิน บริเวณที่มีรากอยู่ ควรฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ปี หลังตัดหญ้า

-ใช้สำหรับฉีดพ่น หรือทาแผลหน้ายาง 40 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง/ต่อปี ช่วงพักหน้ายาง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ประโยชน์เบย์-ฟิชในต้นยางพารา

เพิ่มการเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณน้ำยาง เพิ่ม % คุณภาพของน้ำยาง เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของท่อน้ำยาง และท่ออาหาร ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของหน้ายาง ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ลดการเกิดปัญหา ยางหน้าตาย ยางตายนึ่ง และอาการแตกตามต้น เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของปุ๋ย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินร่วนซุย

  • เบย์-ฟิช กับ ต้นมันสำปะหลัง

การใช้ผลิตภัณฑ์เบย์ฟิชผสมกับน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี.ต่อน้ำ 20ลิตร (หรือสัดส่วน 1:500) ฉีดพ่นในมันสำปะหลัง ทั้งในส่วนใบ และโคนต้น ในช่วงระยะอายุประมาณ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน

ประโยชน์เบย์-ฟิชในต้นมันสำปะหลัง

เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 50% เพิ่มความแข็งแรง และความสมบูรณ์ ของต้นและใบมันสำปะหลัง ทำให้มีผลต่อความสมบูรณ์ในการสร้างหัวมัน สร้างแป้ง และต้านทานโรคและแมลง ลดความเครียดจากภาวะแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม เช่น สภาวะแล้งจัด และฝนตกหนัก

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.สารเพิ่มสมรรถะดิน สูตร 3 สายพันธุ์
3.สารเพิ่มสมรรถะดิน สูตร 3 สายพันธุ์

คุณสมบัติของโพ-แคล

โพ-แคล  เป็นสารเสริมประสิทธิภาพของดิน สูตร 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ผง, เถ้าโพแทสเซียมธรรมชาติ และแร่ซีโอไลท์ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ สร้างและเคลื่อนย้ายสารอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช ต้านทานโรค ทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ดินอุ้มน้ำ ร่วนซุย รักษาความชื้น

  • โพ-แคล กับ ต้นยางพารา

สารเสริมสมรรถนะดินนี้จะช่วยเสริมแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ปรับปรุงสภาพดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ วิธีการใช้ โรยบริเวณโคนต้น ปีละ 1-2 ครั้ง ก่อนฝน และก่อนหมดฝน อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม/ต้น

  • โพ-แคล กับ ต้นสับปะรด

-เร่งการสะสมน้ำตาล ทำให้ค่าความหวานเพิ่มขึ้น สับปะรดแข็งแรงสมบูรณ์ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

-ใช้ช่วงเตรียมดิน อัตราการใช้ 40 กิโลกรัม/1 ไร่ (1 กระสอบ/1 ไร่)

4.อาหารเสริมกรดอะมิโนสำหรับพืช
4.อาหารเสริมกรดอะมิโนสำหรับพืช

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เบย์-ฟิช และ โพ-แคล

ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้เบย์-ฟิช คู่กับ โพ-แคล สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ ไม่เกิดปัญหา โดยหลังจากทำตลาดมา 1 ปี เสียงตอบรับจากเกษตรกรต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วยลดต้นทุนได้จริง เพราะไม่ต้องใส่ปุ๋ยปริมาณมากๆ เหมือนเก่า อีกทั้งผลผลิตเพิ่มขึ้นชัดเจน

“ผลิตภัณฑ์ของเราคือจากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ” เภสัชกรชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต พืชทุกชนิดแข็งแรง กับ “เบย์-ฟิช” และ “โพ-แคล” จัดจำหน่ายโดย บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ ฟาร์ม จำกัด สนใจติดต่อ 033-023-803 หรือคุณชานนท์ 087-054-5175 www.yeastmaster.co.th

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 17