ลำไย นอกฤดู สร้างรายได้กว่า 100,000 บาท/ไร่ (ตอนที่ 2)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ลำไย นอกฤดู สร้างรายได้กว่า 100,000 บาท/ไร่ (ตอนที่ 1)

เริ่มด้วย การผลิต ลำไย นอกฤดู ด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต, การเตรียมความพร้อมของต้น ลำไย นอกฤดู  การปฏิบัติในการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต เราจะมาต่อด้วย

ก่อนราดสารโพแทสเซียมคลอเรตต้องทำความสะอาดใต้ต้นลำไยให้สะอาดและโปร่ง
ก่อนราดสารโพแทสเซียมคลอเรตต้องทำความสะอาดใต้ต้นลำไยให้สะอาดและโปร่ง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต

    3.1 อายุของใบลำไย ระยะที่เหมาะสมในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต คือ ใบอายุประมาณ 45 วัน ต้นลำไยจะตอบสนองต่อสารได้ดีในระยะใบแก่ ส่วนใบอ่อนคาดว่าน่าจะมีสารยับยั้งการออกดอก ซึ่งเวลาใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตไปแล้วอาจได้ผลไม่ดีเท่าระยะใบแก่

    3.2 ฤดูกาลในการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต ควรกำหนดปริมาณสารให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพราะฤดูกาลมีผลต่อการตอบสนองของต้นลำไยต่อสารที่ให้ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ต้นลำไยสามารถตอบสนองต่อสารได้ดีแม้ใช้สารในปริมาณที่น้อย แต่ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุด จะออกดอกได้น้อยกว่า นอกจากนี้ไม่ควรให้สารราดลำไยกับต้นลำไยที่มีอายุมากในฤดูฝน เพราะจะตอบสนองไม่ดีเท่ากับลำไยที่มีอายุน้อย

    3.3 แสง ต้นลำไย ที่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรตในสภาพที่มีแสงจะออกดอกได้ดีกว่าในสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝน และควรหลีกเลี่ยงการใส่สารราดลำไยในช่วงฝนตกชุก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ถึงแม้ว่าจะมีการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับลำไยได้ถึง 2 วิธี ที่กล่าวมา แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมให้สารนี้ทางดินมากที่สุด เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี

ข้อควรพิจารณาในการผลิต ลำไย นอกฤดู 

1. ต้นลำไยควรมีความสมบูรณ์ แตกใบอ่อนแล้วประมาณ 2 ครั้ง และใบแก่เต็มที่

2. ควรมีแหล่งน้ำพอเพียงตลอดช่วงออกดอก ติดผล เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ

3. มีตลาดรองรับผลผลิต และมีเงินทุน เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง

4. มักมีโรคและแมลงเข้าทำลายมากกว่าปกติ โดยเฉพาะเพลี้ยไฟและโรคจากเชื้อรา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

5. เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาสวนและใช้ปัจจัยการผลิต

ขนาดพวงลำไย ที่ได้
ขนาดพวงลำไย ที่ได้

ตลาดมีส่งให้และมารับซื้อเอง

ด้านการหาตลาดคุณวันเพ็ญจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรลูกไร่โดยให้ราคาตามท้องตลาดและนำไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้ออีกที

คุณวันเพ็ญเผยให้ทีมงานฟังว่าตลาดที่ส่งผลผลิตลำไยตนจะเป็นผู้หาเองและบางช่วงจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อขอรับซื้อในช่วงที่มีผลผลิตมากๆแต่นั่นไม่ใช่ผลดีเสมอไปเพราะบางรายซื้อขายจนเกินความเชื่อใจแต่สุดท้ายก็นำผลผลิตไปโดยที่ไม่จ่ายเงินก็มีทำให้ให้ผลผลิตลำไยตรงนั้นสูญเปล่าแต่คุณวันเพ็ญก็แสดงความรับผิดชอบโดยนำเงินส่วนที่โดนโกงมาจ่ายให้เกษตรกรลูกไร่แทนเงินส่วนนี้ก็เป็นส่วนตัวของคุณวันเพ็ญเอง

ส่วนตลาดที่นำผลผลิตของลำไยไปส่งนั้นจะเป็นตลาดใหญ่ตามจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงเช่นนครปฐมราชบุรีเป็นต้นโดยเกรดของลำไยที่ส่งจะมี 2 เกรด คือ ลูกใหญ่กับลูกเล็ก

ในปีนี้ราคาลำไยถือว่าตกต่ำพอสมควรอาจมีขึ้นมีลงแต่ก็ไม่สูงมากนักจนทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีรายได้ลดลงแต่ค่าปุ๋ยยาที่ใช้อาจเท่าเดิม หรือบางรายอาจเพิ่มขึ้น เพราะการผลิตลำไยในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคมีความต้องการน้อย ผลผลิตที่ออกมาจึงทำให้ราคาของลำไยลดลงอยู่ที่ประมาณ 12-20 บาท (ลูกใหญ่) และ 5-8 บาท (ลูกเล็ก)

โฆษณา
AP Chemical Thailand
ขอขอบคุณ ภาพจากสวนลำไยจาก คุณสำเริง กิตติภัทเมธา
ขอขอบคุณ ภาพจากสวนลำไยจาก คุณสำเริง กิตติภัทเมธา

แต่ถึงอย่างไรการผลิตลำไยนอกฤดูก็ยังสามารถทำให้มีตลาดเพียงพอที่รับซื้อลำไยเพื่อไปขายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

กำไรต้องสอดคล้องกับต้นทุน

ต้นทุนการผลิตลำไยนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ โดยที่ต้นทุนแปรผันนั้นจะประกอบไปด้วยค่าแรง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุทางการเกษตร และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ส่วนต้นทุนคงที่ จะประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์ แต่เราพบว่าต้นทุนในการผลิตลำไยส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของต้นทุนแปรผัน ซึ่งจะอยู่ในส่วนของค่าแรงและค่าปุ๋ยยา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงหรือเสริมสร้างให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์มากที่สุด

ความสมบูรณ์ของต้นลำไย
ความสมบูรณ์ของต้นลำไย

ราคาลำไยในปีนี้มีหลายราคาแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ถ้าแพงก็แพงเลย แต่ถ้าถูกก็ถูกเลย ลูกไร่บางคนลงทุน 40,000-50,000 บาท/ไร่ แต่ผลผลิตบางช่วงได้น้อย บางช่วงได้มาก อย่างบางต้นอายุประมาณ 10 ปี จะได้น้ำหนักประมาณ 30-50 กิโลกรัม/ต้น 1 ไร่ จะได้ประมาณ 7-8 ต้น ถ้าลำไยกิโลกรัมละ 15 บาท ก็จะได้ 100,000 กว่าบาท แต่ถ้าลำไยได้ราคาสูง ลูกไร่ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกคุณวันเพ็ญกล่าวถึงรายได้ที่เกษตรกรลูกไร่จะได้รับ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวันเพ็ญ ขันธ์สุวรรณ 32 .1 .น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร.08-6162-2829

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และขอขอบคุณ ภาพจากสวนลำไยจาก คุณสำเริง กิตติภัทเมธา 189 . 10 . จอมบึง จ. ราชบุรี 70150

นิตยสาร เมืองไม้ผล
นิตยสาร เมืองไม้ผล

tags: ลำไย นอกฤดู ทำยังไง ( ตอนที่2 ) การปลูกลำไยนอกฤดู วิธีปลูกลำไยนอกฤดู ต้นลำไย น้ำลำไย ลำไย บ้านน้ำพุ ลำไย นอกฤดู การปลูกลำไยนอกฤดู วิธีปลูกลำไยนอกฤดู ต้นลำไย

[wpdevart_like_box profile_id=”108666299214543″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]