ข้อดี ข้อเสีย ระบบน้ำ มินิสปริงเกลอร์ – ไมโครสเปรย์ – น้ำหยด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ระบบน้ำ มินิสปริงเกลอร์ vs ระบบน้ำ ไมโครสเปรย์ vs ระบบน้ำ น้ำหยด มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกได้ เหมาะสำหรับงานแต่ละประเภท บทความนี้จะอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ของ ระบบน้ำ แต่ละประเภท พร้อมเสนอ ข้อแนะนำ ที่เหมาะสม สำหรับ ระบบนำ้ ในสวนผลไม้ และ ระบบนำ้ ประเภท ต่าง ๆ

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกไม้ผล

ไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นพืชที่ปลูกตามระยะปลูกที่แน่นอน การปลูกเป็นระเบียบ เป็นแถว เป็นแนว ในอดีตการให้น้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้วิธีการทำดินล้อมรอบโคนต้น และปล่อยน้ำทางผิวดินไหลเข้าท่วมขังและซึมลงดินเอง

หรือสายยางปล่อยน้ำลงในดิน แต่ปัจจุบันมีระบบให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการให้น้ำทางท่อ และปล่อยน้ำกระจายออกที่บริเวณโคนต้นด้วยหัวมินิสปริงเกลอร์ หรือเรียกว่า หัวเหวี่ยงขนาดเล็ก

หัวมินิสเปรย์ หรือเรียกว่า หัวพ่นฝอยขนาดเล็ก ซึ่งใช้ได้กับไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง หรือไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และหัวน้ำหยด ซึ่งใช้ได้กับไม้ผลที่ปลูกเรียงเป็นแถวชิด เช่น องุ่น กล้วย

 

ระบบน้ำ ที่เหมาะสมสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระบบการให้น้ำสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีประสิทธิภาพ คือ ให้น้ำแบบเฉพาะจุดบริเวณรากพืชโดยตรง น้ำจะถูกปล่อยจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินให้ซึมลงไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้ำได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำน้อยมาก และแรงดันที่ใช้กับระบบประมาณ 5 – 20 เมตร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นกำลังสูบน้ำ มี 3 ระบบ คือ ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบไมโครสเปรย์ และ ระบบน้ำหยด  ดังนี้

สปริงเกอร์ มินิสปริงเกลอร์ ( Mini Sprinkler )
สปริงเกอร์ มินิสปริงเกลอร์ ( Mini Sprinkler )

มินิสปริงเกลอร์ ( Mini Sprinkler )

เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 10 – 20 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 20 – 300 ลิตร ต่อชั่วโมง ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำค่อนข้างดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็ก ต้องการระบบการกรองที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน ผู้ใช้ต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบและล้างกรองอย่างสม่ำเสมอทุกวัน แรงดันที่ต้องใช้ในระบบปานกลาง การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าระบบสปริงเกลอร์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีระยะปลูกตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ระยะปลูก 5 x 5, 6 x 6, 8 x 8 เมตร

สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถว และติดตั้งหัวมินิสปริงเกลอร์ต้นละ 1 – 2 หัว ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย มะม่วง ส้มโอ

ข้อดี

  1. มีใบหมุนช่วยกระจายน้ำเป็นวงกว้าง ใช้กับต้นไม้ใหญ่ได้

ข้อจำกัด

  1. ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดปานกลาง 40-120 เมช (mesh) และล้างไส้กรองทุกวัน
  2. ถ้าใบหมุนชำรุดจะใช้งานไม่ได้
ระบบนำ้ ไมโครสเปรย์ Micro Spray
ระบบนำ้ ไมโครสเปรย์ Micro Spray

ไมโครสเปรย์ ( Micro Spray ) และ เจ็ท ( Jet )

เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 10 – 15 เมตร และอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 10 – 200 ลิตร ต่อชั่วโมง ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำค่อนข้างดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็ก

ต้องการระบบการกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน ผู้ใช้ต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบและล้างกรองอย่างสม่ำเสมอทุกวัน แรงดันที่ต้องใช้ในระบบปานกลาง การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าระบบสปริงเกลอร์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีระยะปลูกไม่เกิน 5 เมตร เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ระยะปลูก 4 x 4 เมตร

สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถว และติดตั้งหัวสเปรย์และเจ็ทต้นละ 1 – 2 หัว ได้แก่ มะม่วง ส้ม องุ่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

ข้อดี

  1. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
  2. ลดปัญหาการสึกหรอ ใช้งานได้นาน

ข้อจำกัด

  1. สูญเสียน้ำจากการกระจายไปตามลมบ้าง
  2. ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดค่อนข้างมาก 80 – 120 เมช ( mesh ) และล้างไส้กรองทุกวัน
ระบบนำ้ หยด drip
ระบบนำ้หยด drip

น้ำหยด ( Drip )

เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 5 – 10 เมตร และอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 2 – 8 ลิตร ต่อชั่วโมง ปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรง แล้วซึมผ่านดินไปในบริเวณเขตรากพืชด้วยแรงดูดซับของดิน

ระบบน้ำหยด เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กมาก ต้องการระบบการกรองที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน แรงดันที่ต้องใช้ในระบบค่อนข้างต่ำ ทำให้การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีระยะปลูกเป็นแถวระยะชิด เช่น 2 x 5 , 3 x 7 เมตร

วางท่อย่อย 1 – 2 เส้น ตามแถวของไม้ผลทุกแถว และติดตั้งหัวน้ำหยดต้นละ 2 – 8  หัว ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน องุ่น ส้ม กล้วย

ข้อดี

  1. ประหยัดน้ำ และใช้พลังงานน้อยที่สุด

ข้อจำกัด

  1. อุดตันง่าย ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดมาก 140 เมช ( mesh ) ต้องตรวจสอบและล้างไส้กรองทุกวัน
  2. การวางบนพื้นดินทำให้ตรวจสอบยาก เมื่อพบการอุดตัน พืชอาจเกิดความเสียหายแล้ว

สนใจ ระบบนำ้หยด -> [อ่านเพิ่มเติม]

ผู้เขียน: กรมส่งเสริม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ระบบน้ำ มินิสปริงเกลอร์ vs ระบบน้ำไมโครสเปรย์ vs ระบบน้ำน้ำหยด มี ข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกัน ออกได้ เหมาะสำหรับ งาน แต่ละ ประเภท บทความนี้ จะอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละประเภท พร้อมเสนอข้อแนะนำที่เหมาะสน สำหรับ ระบบนำ้ ในสวนผลไม้ และ ระบบนำ้ ประเภทต่าง ๆ

ระบบน้ำ สปริงเกอร์ vs ระบบน้ำ ไมโครสเปรย์ vs ระบบน้ำหยด ข้อดี ข้อเสีย Micro Spray, Drip, Mini Sprinkler, Jet ระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ ระบบน้ําในสวน