อินทผลัม บาร์ฮีเนื้อเยื่อ สวนลิจวน ผลผลิตดี เพราะใช้ระบบโปรพลัส

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อินทผลัม บาร์ฮี… เป็นผลไม้ของชาวมุสลิมในวันถือศีลอด วันนี้คนไทยนิยมปลูกกันมาก เพราะคุ้มค่าในแง่การลงทุน

สวนลิจวนอินทผลัม ก็เป็น 1 ในหลายๆ สวน ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการปลูกอินทผลัมบาร์ฮีเพาะเนื้อเยื่อเพื่อธุรกิจ

1.คุณวิชัย กับต้นอินทผลัมที่เฝ้าดูแล
1.คุณวิชัย กับต้นอินทผลัมที่เฝ้าดูแล

สภาพพื้นที่ปลูกอินทผลัม

คุณวิชัย กิตติพล เจ้าของสวนแห่งนี้ ได้ลงทุนสั่งอินทผลัมบาร์ฮีเนื้อเยื่อจากแล็บ DPD ของอังกฤษ จำนวน 3,200 ต้น มาปลูก บนเนื้อที่ 135 ไร่ ที่ระยอง เพื่อทดแทนสวนยางเก่าอายุ 30 ปี ซึ่งให้น้ำยางน้อย

ทั้งๆ ที่อินทผลัมบาร์ฮีเนื้อเยื่อต้นพันธุ์ราคาแพงขึ้น ก็จำเป็น เพราะต้องมาปลูกไว้ทดแทนต้นที่ปลูกแล้วไม่รอด

ก่อนลงทุน คุณวิชัยไปศึกษาที่อิสราเอล จอร์แดน และปาเลสไตน์ ว่าปลูกอินทผลัมแล้วเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับของไทย เช่น ของ “โกหลัก” ที่เชียงใหม่ เป็นต้น “ไปดูพูดคุยว่าผลผลิตเป็นยังไง เป็นพืชที่ไม่มีพืชตัวไหนให้รายได้สูงเท่าอินทผลัม เป็นเรื่องแปลกที่เมืองไทยปลูกได้” คุณวิชัยให้ความเห็น

2.คุณวิชัย (ซ้าย) กับอาจารย์เล็ก
2.คุณวิชัย (ซ้าย) กับอาจารย์เล็ก

จุดเริ่มต้นการปลูกอินทผลัม

จากเจ้าของสวนยางกว่าพันไร่ ที่ทำน้ำยางข้นส่งต่างประเทศเอง กลายเป็นผู้ปลูกอินทผลัมบาร์ฮีเนื้อเยื่อ เริ่มต้น 135 ไร่ เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เนื่องจากคุณวิชัยเป็นนักธุรกิจยางพาราที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดังนั้นการเริ่มต้นธุรกิจอินทผลัมจึงต้องมีคนรู้จริงเรื่องกระบวนการปลูกพืชเชิงธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องจับมือกับ คุณพรชัย ปฏิยัตต์โยธิน หรือ “อาจารย์เล็ก” นำนวัตกรรมโปรพลัสมาใช้ ตั้งแต่เริ่มปรับพื้นดินปลูก ดูแลรักษา และได้ผลผลิต

“ช่วงที่เป็นต้นกล้าดูแลเหมือนลูก ความยากไม่ยาก ง่ายก็ไม่ง่าย แต่ถ้าทำเป็นระบบแล้วทุกอย่างดี เราจึงต้องมีตารางการจัดการรูปแบบของการใช้ปุ๋ย รูปแบบการดูแลราก และดูแลต้น” คุณวิชัยยืนยันถึงความจำเป็นต้องใช้ระบบโปรพลัส

3.สวนลิจวนอินทผลัม จ.ระยอง
3.สวนลิจวนอินทผลัม จ.ระยอง

การบริหารจัดการสวนอินทผลัม

ในเรื่องการจัดการดินและน้ำ คุณวิชัยได้ใช้นวัตกรรม “แม่เหล็ก” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของอาจารย์เล็ก น้ำที่ผ่านแม่เหล็กจะทำให้ pH เหมาะสม ก่อให้เกิดดินอุ้มน้ำได้ดี ต่างจากน้ำธรรมดาที่ไม่ซึมลงในดิน หรือในจุดที่ต้องการ “พอเราใช้น้ำแม่เหล็กทำให้ได้ผล อินทผลัมใบตั้งชู ตั้งขึ้นสู้แดด รับแดดเต็มที่ ปรุงอาหารได้ดี ต้นสมบูรณ์” คุณวิชัยยืนยันถึงสมรรถนะของน้ำแม่เหล็ก

ในเรื่องดินเพื่อทำหลุม คุณวิชัยต้องใช้ แร่เทคโตมิก กับ ไมโครมิกซ์ อัตรา 20 – 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน

เมื่อดินดี รากอินทผลัมก็เติบโตแข็งแรง และระบบโปรพลัสมีสูตรทำให้แทงยอด 3 ยอด / เดือน และสูตรพ่นใบ 10 วัน / ครั้ง จนใบแก่

4.เกษตรกรขณะผสมเกสรต้นอินทผลัม
4.เกษตรกรขณะผสมเกสรต้นอินทผลัม

การบำรุงดูแลอินทผลัม

ในเรื่องปุ๋ย คุณวิชัยผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยมูลไส้เดือน ใช้เอง โดยเฉพาะในช่วงต้นกล้า สลับกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 3 – 1 – 2 โดยซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เรื่องการผสมเกสร คุณวิชัยจะเน้นเรื่องช่วงเวลา 3 วัน ผสมได้ทั้งเช้า กลางวัน หรือตอนเย็น

ช่วงแทงจั่นต้องใช้ “ระบบโปรพลัส” เริ่มตั้งแต่บำรุงดอก ใช้ปุ๋ยสูตร 1 – 1 – 4 เสริมด้วย มิราเคิล – โปร 20 ซีซี. / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น แต่ในช่วงออกดอกต้องใช้ อโทมิกซ์ อาหารพืช และพอติดเม็ดต้องใส่ปุ๋ยสูตร 2 – 1 – 3 ร่วมกับ เมจิค – โปร และ มิราเคิล – โปร เดือนละครั้ง

5.อาจารย์เล็กขณะลงตรวจแปลงกับคุณวิชัย
5.อาจารย์เล็กขณะลงตรวจแปลงกับคุณวิชัย

ปัญหาและอุปสรรคของอินทผลัม

เมื่อถามถึง “ศัตรู” อินทผลัม คำตอบ คือ “ด้วง” ต้องหมั่นตรวจตรา ถ้าเจอต้องรีบใช้โปรพลัส ได้แก่ บีเอ็ม-โปร กับ บีที-พลัส เชื้อจุลินทรีย์คุณภาพสูง อัตราการใช้ 50 กรัม / น้ำ 20 ลิตร ฉีดช่วงเช้า หรือช่วงเย็น จะทำให้ตัวด้วงระยะหนอนตายหมด หรือช่วงด้วงวางไข่ให้ฉีด บีเอ็ม-โปร ทุกๆ 20 วัน 3 – 4 ครั้ง ต่อฤดูการเพาะปลูก จะช่วยเพิ่มเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนอน และแมลง ทุกชนิด เป็นการควบคุมไม่ให้หนอนและแมลงระบาดได้

แต่ในเรื่อง “ภัยธรรมชาติ” ฝนฟ้าไม่แน่นอน อากาศแปรปรวนเร็ว ซึ่งช่วงนี้อินทผลัมกำลังออกลูก หรือบางต้นกำลังผสมเกสร หากเกิดภัยธรรมชาติจะเสียหาย

6.คุณวิชัย เจ้าของสวนลิจวนอินทผลัม
6.คุณวิชัย เจ้าของสวนลิจวนอินทผลัม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ผลผลิตอินทผลัม

เมื่อถามถึง ตลาดผลสด คุณวิชัยยืนยันว่าที่ผ่านมาแม้สวนทั้งหลายได้ทำข้อตกลงกับโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง เช่น เดอะมอลล์ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และ เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นต้น แต่ไม่มีของให้ เฉพาะหน้าสวนก็ไม่พอ

แม้แต่ตลาดแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง หรือน้ำอินทผลัม ล้วนไปได้ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พูดง่ายๆ ว่า เวลานี้อินทผลัมผลไม้สุขภาพ ตลาดยังเป็นของผู้ผลิตนั่นเอง

ต้องการชมสวน “ลิจวน” อินทผลัม คุณวิชัยยินดีต้อนรับ เพราะในอนาคตอันใกล้จะพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวและศูนย์เรียนรู้อินทผลัม โทร. 081 – 863 – 8393

ส่วนใครที่สนใจระบบปลูกโปรพลัส ติดต่อ สถาบันพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เบอร์โทร : 063 – 997 – 8949

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร