ปลูกผักกวางตุ้ง-ได้ต้นสมบูรณ์ไล่เลี่ยขนาดได้อย่างดี
ปลูกผักกวางตุ้ง-ได้ต้นสมบูรณ์ไล่เลี่ยขนาดได้อย่างดี

จุดเริ่มต้นการ ปลูกผักกวางตุ้ง

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

นิตยสารเมืองไม้ผลจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับ คุณจันทร์เพ็ญ ตั้งศุภธวัช เกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการ ปลูกผักกวางตุ้ง และสร้างเงินจากการ ปลูกผักกวางตุ้ง จำหน่ายได้เป็นอย่างดี เธอกล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการหันมา ปลูกผักกวางตุ้ง ว่าตนเองคลุกคลีอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากทางครอบครัวประกอบอาชีพทำสวน ปลูกพืชชนิดต่างๆ และทำฟาร์มสุกรเป็นหลัก จึงต้องช่วยงานอยู่เป็นประจำ

จนกระทั่งบิดาได้โอนกิจการฟาร์มสุกรให้ จึงต้องรับช่วงต่อเรื่อยมา แต่เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา ก็จำต้องเลิกกิจการฟาร์มสุกร เพราะประสบปัญหาเรื่องการจัดการฟาร์ม และต้นทุนค่อนข้างสูง กอปรกับตนเองไม่ค่อยถนัดในด้านนี้อยู่แล้ว

1.แปลงผักกวางตุ้ง
1.แปลงผักกวางตุ้ง

จึงหันมาเริ่มต้นทำการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ถนัดมากกว่า ในพื้นที่ว่างบริเวณบ้านประมาณ 1 ไร่เศษ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่ว กระเจี๊ยบ โดยหลักแล้วจะ ปลูกผักกวางตุ้ง เสียส่วนใหญ่

Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

การเตรียมดิน

การเตรียมดิน ถ้าหากเป็นดินใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกพืชมาก่อนก็ไถพรวนดินให้ร่วนซุย แต่ถ้าเป็นดินที่ปลูกพืชมาแล้วเป็นระยะเวลานานควรจะใช้ปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูลโค ฯลฯ หว่านให้ทั่วพื้นที่เพื่อเป็นการบำรุงดิน และนำขี้เถ้าแกลบใส่ไปด้วย เพื่อปรับสภาพให้ดินโปร่ง ไม่แข็ง และอุ้มน้ำได้ดี

เนื่องจากผักกวางตุ้งเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น จึงควรไถดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร จากนั้นชักร่องให้มีความกว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน แล้ววางระบบน้ำให้เรียบร้อย จะเลือกใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ เพราะสะดวกต่อการใช้งาน

2.ต้นใหญ่-ใบโต-ก้านอวบ
2.ต้นใหญ่-ใบโต-ก้านอวบ

การให้น้ำและปุ๋ยผักกวางตุ้ง

ทั้งนี้ก่อนที่จะหว่านเมล็ดต้องฉีดพ่นเคมีภัณฑ์ควบคุมวัชพืชเสียก่อน โดยการรดน้ำในแปลงให้ชุ่ม แล้วจึงฉีดพ่นเคมีภัณฑ์ควบคุมวัชพืช จากนั้นรดน้ำในแปลงไปอีก 2 วัน วันละ 1 ครั้ง พอถึงวันที่ 3 ให้นำฟางมาคลุมแปลง รดน้ำให้ชุ่ม นำเมล็ดพันธุ์มาคลุกสารป้องกันแมลง แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วแปลงในพื้นที่ 1 ไร่

หลังจากที่หว่านเมล็ดพันธุ์ไปแล้วจะรดน้ำวันละ 3 ครั้ง คือ เช้าตรู่, 11.00 น. และ 15.00 น. แต่ถ้าหากเป็นช่วงฤดูหนาวจะรดน้ำเพียง 2 ครั้ง คือ เช้า และเย็น เนื่องจากในหน้านี้ผักไม่ต้องการน้ำมาก จากนั้นประมาณ 3 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกอีก 2 วันถัดมา ให้ฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดแมลงในครั้งแรก

เมื่อครบ 8 วัน นับจากวันที่หว่านเมล็ดพันธุ์ จะเริ่มให้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ในอัตราส่วน 1:1 หลังจากให้ปุ๋ยทุกครั้งควรรดน้ำตามทันที อย่าให้ปุ๋ยตกค้าง จากนั้นอีก 8-10 วัน ให้เริ่มถอนแยกต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ออก และวัชพืชในแปลงออกด้วย หลังจากที่ถอนต้นกล้าแล้วจะให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 พร้อมทั้งฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดแมลง และจะให้ปุ๋ยอีกทีประมาณ 15 วัน จะให้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 จากนั้นอีกประมาณ 10 วัน จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ผักกวางตุ้งมีอายุในการเก็บเกี่ยวนับตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ดประมาณ 40-45 วัน

3.ปลูกผักกวางตุ้ง-ได้ต้นสมบูรณ์ไล่เลี่ยขนาดได้อย่างดี
3.ปลูกผักกวางตุ้ง-ได้ต้นสมบูรณ์ไล่เลี่ยขนาดได้อย่างดี

การป้องกันและกำจัดโรคและแมลง

ส่วนโรคและแมลงที่พบในผักกวางตุ้ง ได้แก่

  • โรคเน่าคอดิน เกิดจากการหว่านเมล็ดพันธุ์แน่นเกินไป แสงแดดส่องไม่ถึงโคนต้น ถ้าในแปลงมีเชื้อโรคอยู่แล้วต้น

กล้าจะเป็นแผลช้ำที่โคนต้นระดับผิวดิน เนื้อเยื่อตรงแผลจะเน่า และแห้งไปอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกแสงแดดจะทำให้ต้นกล้าหักหรือพับ และเหี่ยวตายในที่สุด การป้องกันทำได้โดยจัดการแปลงปลูกให้ระบายน้ำได้ดี ไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์แน่นเกินไป และใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ละลายแล้วรดให้ทั่วแปลงประมาณ 1-2 ครั้ง

  • เพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทั้งส่วนยอด ใบอ่อน และใบแก่ ทำให้ยอดและใบหงิกงอ ถ้าหากระบาดมาก

ใบจะเหี่ยว มีสีเหลือง  การป้องกันหมั่นตรวจดูและสังเกตแปลงผักบ่อยๆ เมื่อพบเพลี้ยอ่อนควรใช้สารเคมีฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลาก

  • หนอนใยผัก เกิดจากการวางไข่ของผีเสื้อ เมื่อหนอนเติบโตจะกัดกินผิวล่างของใบจนเกิดรูพรุน และเข้าไปกัดกิน

ยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดผักเสีย การป้องกันทำได้หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมีกำจัดตัวหนอนโดยตรง หรือการใช้เชื้อบาซิลลัสทูริงเยนซิส เป็นจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีอันตรายต่อผลผลิตและผู้ใช้ และหมั่นตรวจดูแปลงปลูกอยู่เสมอ เมื่อพบด้วงหนอนควรรีบทำลายทันที

  • ด้วงหมัดผัก จะกัดกินใบผักจนเป็นรูพรุน สำหรับตัวอ่อนที่เป็นหนอนชอบกัดกินราก ป้องกันโดยการไถตากดินใน

ฤดูแล้ง จะช่วยทำลายตัวอ่อนหรือดักแด้ที่อยู่ในดินได้ และกำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงผักเพื่อตัดวงจรอาหารของตัวหนอน

4.ผักกวางตุ้งพร้อมส่งลูกค้า
4.ผักกวางตุ้งพร้อมส่งลูกค้า

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผักกวางตุ้ง

ในการเก็บผลผลิตจะตัดที่โคนต้น แต่งใบที่เสียออก แล้วนำไปบรรจุถุง ผลผลิตที่ได้โดยเฉลี่ยในพื้นที่ 1 ไร่เศษ อยู่ที่ประมาณ 700-800 ถุง ในอัตราถุงละ 5 กิโลกรัม จากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตถึงที่ แล้วนำไปส่งตามตลาดค้าส่งต่างๆ เช่น ตลาดปฐมมงคล, ตลาดทุ่งพระเมรุ ใน จ.นครปฐม และที่ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น ช่วงนี้หน้าร้อนผักราคาดี ตอนนี้ส่งประมาณถุงละ 70 บาท ถือว่าได้ราคาดี

หากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผักกวางตุ้งทำเงิน ติดต่อได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ ตั้งศุภธวัช ที่อยู่ 8 ถ.คึกฤทธิ์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.08-6766-9384

ขอขอบคุณเครดิต นิตยสาร พลังเกษตร และ นิตยสารผักเศรษฐกิจ