ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม การให้ผลต่อต้นเป็นที่น่าพอใจ
ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม การให้ผลต่อต้นเป็นที่น่าพอใจ

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย ที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วง 2-3 ปีให้หลัง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า โกโก้ก็เป็นอีกพืชผลที่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในปัจจุบันตัวโกโก้เริ่มมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้เคยนำเสนอมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทำช็อกโกแลต และยารักษาโรค อีกทั้งยังเริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมากมาย

เพราะการแปรรูปเป็นผงโกโก้มีทั้งแบบเป็นดาร์กโกโก้ ไวท์โกโก้ และอื่นๆ ที่เอาโกโก้มาเป็นส่วนผสมในการแปรรูปมากมาย ดังนั้นผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ทำให้อนาคตโกโก้อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเมืองไทยได้อย่างแน่นอน

1.2-ผู้นำบริษัทประสานความร่วมมือ
1.2-ผู้นำบริษัทประสานความร่วมมือ 

การส่งเสริม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม

จากภาวะราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำที่พูดได้ว่าเกือบทุกชนิดก็ว่าได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ “บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด” เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านปาล์มน้ำมันที่ครบวงจรทางด้านการผลิต ที่เริ่มต้นตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกปาล์ม การรับซื้อทะลายปาล์มเพื่อนำเข้ามาในโรงงานทำการหีบส่งให้โรงงานกลั่นก่อนที่จะนำมาบริโภคต่อไป

จากการเผยข้อเท็จจริงของ “คุณวิเชียร แป้นกลม” ผู้จัดการทางด้านการส่งเสริม บอกกับ “พลังเกษตร” ว่า บริษัทได้ส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีมาตลอด แต่สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรก็คือ ขายได้ราคาที่ไม่น่าประทับใจนัก ดังนั้นจึงส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มหาพืชปลูกแซมสวนปาล์ม ซึ่งทางบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อยมา อีกทั้งยังดำเนินการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตพืชแซมให้อีกด้วย

สำหรับ “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการปลูกโกโก้จนเป็นที่ยอมรับทางด้านการส่งเสริมสายพันธุ์ “ชุมพร 1” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับทางด้านรสชาติผงโกโก้ทั่วโลก นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับประกันทางด้านการรับซื้ออย่างแน่นอนเป็นเวลา 8 ปี สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เกษตรให้ความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชหลักอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ หรือไม้ผล โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามารถนำโกโก้ไปปลูกแซมในเชิงผสมผสานได้อย่างไม่มีปัญหา

ดังนั้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการพูดคุยถึงปัญหาเกษตรกรที่ประสบซึ่งสามารถแก้ไขได้ สรุปภาพโดยรวมถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรส่วนมาก เมื่อความเห็นตรงกัน ทั้งสองบริษัทจึงได้ข้อตกลงจับมือร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสหรือเสนอทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนำโกโก้จาก “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” มาปลูกเป็นพืชเสริม โดยการรับซื้อในราคาประกัน

ู2.คุณอภิภู-รองประธาน-บ.โกโก้ไทย-2017-จก.
ู2.คุณอภิภู-รองประธาน-บ.โกโก้ไทย-2017-จก. ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม
ลูกออกหลายรุ่นในต้นเดียว
ลูกออกหลายรุ่นในต้นเดียว ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม 

การปลูกโกโก้ในสวนปาล์มน้ำมัน

ในวันนั้น “บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด” โดยคุณวิเชียรได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้เกษตรผู้ปลูกปาล์มอำเภอไทรโยคให้เข้ามาร่วมรับฟังเสวนาเนื้อดีๆ จากทั้งสองบริษัท โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คนเลย ทางด้าน “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ได้มีทีมงานเข้ามาให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

โดยมีท่าน “ดร.โต” ประธานบริษัท และ “คุณอภิภู” รองประธาน ซึ่งได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ รวมถึงกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม ตลอดจนการรับซื้อ อย่างน่าสนใจว่า สำหรับเกษตรกรทุกท่านที่สนใจมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปลูกโกโก้นั้น

ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งในการรวมตัวกันเป็นทีมเดียวกับ “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” หากพูดถึงการจะปลูกหรือจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีคนช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาต่างๆ ถ้าใครจะปลูกปาล์มก็แนะนำว่าให้ไปหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปาล์ม แต่ถ้าใครจะปลูกโกโก้ก็แนะนำว่าให้หาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโกโก้มาแนะนำ เพราะชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรแน่นอน ที่ผ่านมาทุกคนเคยพลาดและล้มเหลวเพราะความไม่รู้

3.ทยอยสุกไล่เลียงกัน
3.ทยอยสุกไล่เลียงกัน

การบำรุงดูแลรักษาโกโก้

การปลูกโกโก้เป็นพืชที่ไม่ต้องใช้น้ำมากจนเกินไป และทำการดูแลที่ง่ายมาก สามารถใช้น้ำวันละ 1 ขวดน้ำก็เพียงพอแล้ว เพราะโกโก้เป็นพืชที่มีลักษณะความเหมาะสมกับความแห้งแล้ง ในส่วนของการเริ่มต้นคุณอภิภูให้คำแนะนำว่า ชีวิตที่เคยล้มมาก่อนเชื่อว่าทุกคนย่อมมีจุดประสงค์ที่ต้องก้าวข้ามผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปให้ได้ การเริ่มทำอะไรสักอย่างต้องรู้จักการศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึก การดำเนินการมันต้องลงมือทำและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง พร้อมกันนี้คุณอภิภูได้อธิบายภาพโดยรวมของโกโก้ดังนี้

โกโก้ CaCoa (TheobromaCacoa) หรือ Cocoa มีต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกากลางแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน ชาวอินเดียในแถบนั้นเป็นชนชาติแรกที่รู้จักการปลูกโกโก้ และใช้เมล็ดโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่ม โกโก้จัดอยู่ในไม้ผลอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลก มีบทบาทจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ และในปัจจุบันโกโก้ก็ถูกนำมาแปรรูปได้หลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น ช็อกโกแลต ขนมหวาน เครื่องดื่ม และยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

4.โกโก้ที่สุกเต็มที่
4.โกโก้ที่สุกเต็มที่

จุดเด่นของโกโก้

  • สามารถปลูกโกโก้ร่วมกับป่าไม้ได้ หรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆได้ ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การขนส่งโกโก้สุก ทำได้สะดวก ไม่ต้องกลัวการช้ำของผล
  • เริ่มเก็บเกี่ยวผลโกโก้สุกในปีที่ 3 ของการปลูก
  • สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี และยาวนานถึง 60 ปี
  • เก็บเกี่ยวง่าย และมีระบบรากที่แผ่กว้างและแข็งแรง สามารถยึดเกาะดินและหน้าดินได้เป็นอย่างดี
  • ปัจจุบันตลาดในประเทศไทยมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูงมาก ประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5.มีขนาดใหญ่-ได้น้ำหนัก
5.มีขนาดใหญ่-ได้น้ำหนัก

ลักษณะเด่นของพันธุ์ลูกผสม “ชุมพร 1” (Pa7xNa32)

-สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

-เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง และให้ผลผลิตสูง

-เริ่มออกดอก ผลิตผล และเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 3 หลังจากการปลูก

-เมล็ดแห้งมีขนาดและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

-เมล็ดมีปริมาณไขมันที่สูงเฉลี่ย 52 เปอร์เซ็นต์

-ผลอ่อนช่วงอายุ 2-3 เดือน หลังดอกผสมติดมีสีเขียวหรือสีแดง

-ผลแก่เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 5-6 เดือน

-เมื่อผลแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเหลือง และเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเหลืองส้ม

-ผลประกอบด้วยเมล็ดตั้งแต่ 30-40 เมล็ด

6.การปลูกแบบผสมผสาน
6.การปลูกแบบผสมผสาน

สภาพพื้นที่ปลูกโกโก้ 

การปลูกโกโก้เป็นพืชเชิงเดี่ยว สามารถปลูกพืชอื่นๆที่เจริญเติบโตเร็วเป็นพืชเสริมรายได้ และเป็นร่มเงาได้การปลูกโกโก้เป็นพืชแซมของพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ทำให้มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายได้ตลอดปี ศัตรูและโรคของโกโก้มีไม่มากนัก เนื่องจากโกโก้มีเปลือกหุ้มที่หนา โรคหรือศัตรูตามธรรมชาติที่ต้องระวังประกอบด้วยมวนโกโก้ เพลี้ยอ่อน หนู กระรอก และชะมด

ควรปลูกในระยะ 4×4 หรือ 5×5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ขุดหลุมประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารรองเสริม คลุมโคนต้นด้วยเศษฟางแห้ง หรือเศษพืชแห้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน ในกรณีปลูกเชิงเดี่ยวในช่วงแรกให้ทำร่มเพื่อบังแสงแดดแก่ต้นกล้า รดน้ำประมาณ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ ลักษณะการตัดแต่งกิ่งเพื่อการออกผลที่สมบูรณ์ และต้นเติบโตแข็งแรงสวยงาม

7.ดร.โต-ประธาน-บ.โกโก้ไทย-จก.-กำลังบรรยาย
7.ดร.โต-ประธาน-บ.โกโก้ไทย-จก.-กำลังบรรยาย ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม 
ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม การให้ผลต่อต้นเป็นที่น่าพอใจ
ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม การให้ผลต่อต้นเป็นที่น่าพอใจ
 ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม 

ลักษณะทั่วไปของต้นโกโก้

ทางด้าน “ดร.โต” ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นโกโก้เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับฟังทราบว่า โกโก้เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มที่มีอายุยืนยาวกว่า 60 ปี มีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกาโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น้ำ“อเมซอน” และมีบางสวนในทวีปอเมริกากลางเจริญเติบโตได้ดีในที่มีร่มเงา ต้องการแสงแดดแบบรำไร ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยมีลักษณะโครงสร้างดังนี้

ลำต้นโกโก้

ลำต้นโกโก้ โกโก้เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่สูงประมาณ  4-20 เมตร ในสภาพธรรมชาติ และ 36 เมตร เมื่อนำมาปลูกในลักษณะแปลงปลูก ปกติแล้วเมื่อยังเป็นต้นกล้าโกโก้อยู่นั้น มีกิ่งแขนง ลำต้นจะตั้งตรง ลักษณะใบบนต้นจะเรียงตัวแบบบันไดเวียน (Spiral) เมื่อเจริญเติบโตได้สูงประมาณ 1-2 เมตร ตาที่ยอดจะพัฒนาเติบโตเป็นกิ่งข้างประมาณ 3-5 กิ่ง ซึ่งจุดที่เป็นจุดศูนย์รวมของการแตกกิ่งข้างนี้ เรียกว่า คาคบ (Jorquette) นอกจากคาคบแล้ว บริเวณลำต้นจะมีตาที่สามารถเจริญเติบโตเป็นกิ่งกระโดงได้ ซึ่งเรียกว่า (Chupon) โดยในแต่ละลำต้นจะมี Chupon มากมาย ซึ่งต้องคอยตัดแต่งกิ่ง สำหรับใบบนกิ่งข้าง หรือ Fan branch นี้จะมีการเรียงตัวแบบตรงข้ามสลับกัน (alternate) นอกจากนี้บริเวณลำต้นยังมีปุ่มตาดอก (flower chusion) อยู่กระจายทั่วไปลำต้น

รากของโกโก้

รากของโกโก้ รากแก้วของต้นโกโก้จะงอกลงไปในดินตามแนวดิ่งประมาณ 2 เมตร ส่วนรากแขนงยาวประมาณ 5-6 เมตร ส่วนมากพบว่าจะเจริญเติบโตลึกจากผิวดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของรากโกโก้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ ดิน น้ำ อากาศ ดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี เช่น ดินเหนียว ระดับน้ำสูง อากาศมีออกซิเจนน้อย รากแก้วของโกโก้จะลงไม่ลึกเกิน 45 เซนติเมตร แต่ถ้าดินร่วน น้ำน้อย รากแก้วจะเจริญเติบโตและลงลึกได้มากขึ้น ต้นโกโก้ที่ปลูกโดยเมล็ดจะมีรากแก้ว แต่ถ้าเป็นต้นโกโก้ที่เจริญเติบโตจากการตัดชำกิ่งจะไม่มีรากแก้ว แต่จะมีรากที่พัฒนาขึ้นมาจากรากแขนงประมาณ 2-3 ราก ทำหน้าที่คล้ายรากแก้วที่จะงอกลงดินตามแนวดิ่งเพื่อทำหน้าที่ยึดลำต้น สำหรับรากแขนงทั่วไปจะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุในดิน

ใบโกโก้

ใบโกโก้ ใบที่เกิดบริเวณกิ่งกระโดง (chupon) จะมีลักษณะก้านใบยาว แต่ใบที่เกิดบริเวณกิ่งข้าง (Fan branch) จะมีก้านใบสั้นกว่า ใบที่เกิดบริเวณกิ่งข้างจะมีจำนวนพอๆ กัน ตาที่ปลายกิ่งข้างจะผลิใบใหม่อีก การแตกใบใหม่ของโกโก้แต่ละครั้ง จำเป็นต้องใช้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น โดยดึงธาตุอาหารจากใบแก่ ทำให้ใบแก่ร่วงหล่น โกโก้ที่ต้นสมบูรณ์ การผลิตใบอ่อนจะส่งผลให้ใบแก่ร่วงหล่นลงมาก ใบโกโก้มีปากใบอยู่ใต้ใบ จำนวนปากใบต่อหน่วยพื้นที่ขึ้นกับความเข้มของแสงที่ได้รับ ความเข้มของแสงยังมีผลต่อขนาดของใบ และความหนาของใบโกโก้ รวมทั้งปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบโกโก้ด้วย ใบโกโก้ที่อยู่ใต้ร่มเงาหนาทึบใบจะมีขนาดใหญ่ และมีสีเขียวเข้มกว่าใบโกโก้ที่ได้รับแสงเต็มที่

ดอกโกโก้

ดอกโกโก้ โกโก้ออกดอกตามต้น (Auliflower) หรือตามกิ่ง (Ramiflower) นับเป็นลักษณะพิเศษของโกโก้ ฐานรองดอกมี 5 แฉก เป็นสีชมพู และมีกลีบดอกสีขาวเหลือง เป็นรูปถุง 5  ถุง จากจำนวนละอองเกสร 10 อัน มีอยู่ 5 อัน ที่เป็นละอองเกสรตัวผู้ที่ผสมได้ (Stamen) โดยมีอับละอองเกสรตัวผู้ซึ่งอยู่ในถุงของกลีบดอก จากฐานรองดอก (Receptacle) 5 แฉก มีเกสรตัวเมีย (Pistil) ยื่นมาข้างบน 1 อัน ที่ปลายมี 5 อัน แฉกเป็นที่รับละอองเกสรตัวผู้ โดยทั่วไปการผสมเกสรจะเกิดจากแมลง หรือลมพัดพามา แต่จะมีจำนวนน้อยมาก แต่จากการที่อับละอองเกสรตัวผู้ (Anther) หลับอยู่ในถุงของกลีบดอก จึงทำให้ไม่มีการผสมตัวเองในดอกเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมข้ามต้น แต่การเป็นหมันจะมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกโก้สายพันธุ์ Upper Amazon การปลูกโกโก้ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องปลูกโกโก้ประเภทอื่นด้วย เพื่อช่วยให้มีการผสมพันธุ์ที่ดีขึ้น ส่วนพันธุ์ Anmelonad สามารถผสมตัวเองได้ ในปีๆหนึ่ง โกโก้สามารถออกดอกได้มากกว่า 10,000 ดอก แต่โดยเฉลี่ยจะมีการผสมของดอกเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ และจากจำนวนนี้ก็ยังมีดอกที่ร่วงไป หรือดอกที่ผสมเกิดขึ้นเป็นผลแล้วแห้งตายไป (Cherellewitt) ดังนั้นจำนวนผลสุกที่รวมแล้วที่จะได้จะลดลงเหลือเพียง 0.5-0.7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในแหล่งปลูกที่อากาศอบอุ่นและความชุ่มชื้นสม่ำเสมอทโกโก้จะออกดอกทั้งปี แต่การติดผลมากจะทำให้การออกหรือติดผลในช่วงหน้าแล้งลดลง หรือชะงักการออกดอก ก่อให้เกิดการติดผลไม่สม่ำเสมอเช่นกัน โดยปกติแล้วดอกโกโก้จะร่วงเมื่อไม่ได้รับการผสมเกสรภายใน 1 วัน

ผลโกโก้

ผลโกโก้ นั้นหลังจากเกิดการผสมเกสรผลโกโก้ จะเริ่มมีการพัฒนาจนกระทั่งแก่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน ผลเล็กๆ ของโกโก้ที่กำลังเจริญขึ้นมานั้น เรียกว่า “เซเรล” (Cherelle) ในช่วงระหว่าง 2-3 เดือนแรกของการเจริญเติบโตของผล หากโกโก้ได้รับน้ำและสารอาหารที่ไม่เพียงพอผลอ่อนหรือเซเรลจะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีดำ (Cherellewitt) บางครั้งผลแห้งอาจจะสูงถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ของผลอ่อนทั้งหมด หลังจากผลเติบโตประมาณ 90 วัน ผลโกโก้ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โกโก้จะผลิตฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้เมล็ดโกโก้เจริญเติบโตและยับยั้งการเหี่ยวของผลอ่อน (Cherelle) ผลจะเจริญเติบโตจนกระทั่งผลแก่และเก็บเกี่ยวได้ นอกเสียจากถูกทำลายโดยโรคหรือแมลง ผลโกโก้แก่หรือที่เรียกว่า “ฝักโกโก้” (Pod) มีหลายขนาดและหลากสี ขนาดความยาวของฝักตั้งแต่ 10-30 เซนติเมตร ตามปกติโดยพื้นฐานฝักจะมี 2 สี ฝักอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลือง หรือฝักอ่อนสีแดงเข้ม เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม จำนวนเมล็ดโกโก้ใน 1 ฝัก จะมีตั้งแต่ 20-40 เมล็ด ซึ่งเมล็ดโกโก้ไม่มีการฟักตัว และเป็นพวก Epigeal เมล็ดจะมีเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า Mucilage เนื้อในเมล็ดมีสีขาวหรือสีม่วง แล้วแต่สายพันธุ์ ขณะฝักสุกเนื้อเยื่อบริเวณภายนอกของ Integument จะผลิตชั้นของ Prismatic cell ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลและเมือก(เมือกเหล่านี้จะทำให้เกิดกลิ่นหอมของช็อกโกแลตหลังจากหมักเมล็ดโกโก้เสร็จ) เมื่อผลโกโก้แก่เต็มที่ Cell เนื้อเยื่อเหล่านี้จะแยกออกทำให้เมล็ดโกโก้หลุดจากกันได้ง่าย ฝักโกโก้เมื่อสุกจะไม่แตกออกให้เมล็ดกระจายเหมือนถั่ว และฝักจะไม่ร่วงหล่นลงมาจากต้น แต่โดยธรรมชาติสัตว์ต่างๆ เช่น ลิง, กระรอก, หนู และนก จะมากัดกินหรือเจาะฝักเพื่อดูดกินเยื่อหุ้มเมล็ดซึ่งมีรสหวานและทิ้งเมล็ดให้แพร่กระจายไปในที่ต่างๆ ซึ่งบางต้นอาจจะขึ้นห่างจากต้นแม่ในระยะทางห่างไกลกันหลายกิโลเมตรเลยก็เป็นได้

8.เตรียมส่งขาย
8.เตรียมส่งขาย ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจปลูกโกโก้

ดร.โตได้กล่าวในบทความรายละเอียดไว้คร่าวๆ พอเป็นความรู้เกี่ยวกับการปลูกโกโก้แบบมืออาชีพ หากเกษตรกรทุกท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ทุกเมื่อโดยจะมีทีมงานเข้ามาให้คำแนะนำได้ทุกเวลาหากมีข้อสงสัยหรือท่านใด

สนใจที่จะลงทุนและเริ่มเรียนรู้การปลูกโกโก้ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 36/133 ม.2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-504-2238, 093-232-3399, 082-593-9222, 080-323-2963, Line : @cocoathai2017, Facebook : cocoathai2017 ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม ปลูกโกโก้ในสวนปาล์ม