การเหนี่ยวนำวัว – ควายเป็นสัด กำหนดระยะตกไข่แม่น 97% ของ P-Sync (พี-ซิงค์)

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

สำหรับ “เกษตรกรผู้เลี้ยงโค” ทั้งโคเนื้อและโคนม ย่อมต้องการการผสมพันธุ์เพื่อให้ติดลูก ไม่ว่าจะผสมตามธรรมชาติหรือผสมเทียมก็ตาม โดยปัญหาที่พบคงหนีไม่พ้นเรื่องการผสมติดยาก ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัย เช่น น้ำเชื้อไม่มีคุณภาพ เกษตรกรไม่ชำนาญการ ไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาไข่ตกของโคแม่พันธุ์ได้ เป็นต้น การเหนี่ยวนำวัว

โดยเมื่อผสมพันธุ์แต่ละครั้งย่อมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ทั้งเรื่องอุปกรณ์ น้ำเชื้อ น้ำยา ค่าแรง ค่าเสียเวลา ฯลฯ และเกษตรกรยังต้องมาลุ้นอีกว่าผสมติดหรือไม่ หลังจากนั้นนานอีกเกือบ 3 เดือน ซึ่งหากโชคร้าย ผลลัพธ์ออกมา คือ ผสมไม่ติด เกษตรกรถึงกับเข่าทรุด เพราะลงทุน ลงแรง ลงเวลาไป แต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาเลย

1.คณะอาจารย์และกลุ่มเกษตรกรกรผู้เลี้ยงกระบือ
1.คณะอาจารย์และกลุ่มเกษตรกรกรผู้เลี้ยงกระบือ

การผลิตและจำหน่ายชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync (พี-ซิงค์)

ทว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีบริษัทผู้คิดค้น ผลิตและจัดจำหน่าย  ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync (พี-ซิงค์) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในประเทศไทย นำไปใช้ประโยชน์ทำการจับสัดและผสมเทียมโคเนื้อและโคนมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการใช้อุปกรณ์ในราคาที่สูง ลดการจ้างบุคลากร (สัตวแพทย์, สัตวบาล) โดยเกษตรกรสามารถทำเองได้ ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลกว่า 90%

สำหรับนวัตกรรม ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync ผลิตและจำหน่าย โดย บริษัท น้ำเชื้อว่องไว จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ผสมเทียมโค กระบือ บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บริหารโดย คุณพลอยหยก ปัญญาวงศ์ (คุณอ้อย) และคุณประมวล ฟ้ารุ่งเรือง (คุณต๊อย)

2.โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อกำหนดช่วงผสมเทียม
2.โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อกำหนดช่วงผสมเทียม
การเหนี่ยวนำวัว โดยการติดตั้ง อุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync บนโคเพศเมีย
การเหนี่ยวนำวัว โดยการติดตั้ง อุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync บนโคเพศเมีย

มหัศจรรย์ “น้ำเชื้อว่องไว” เพื่อการวางแผนจัดการผสมเทียมโค กระบือ

โดย ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync ถือเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อให้กับ  บจก.น้ำเชื้อว่องไว ทำให้คนไทย  โดยเฉพาะในแวดวงปศุสัตว์ เจ้าของฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้รู้จักนวัตกรรมดังกล่าว

ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync คือ ผลิตภัณฑ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดสำหรับโค (ทั้งโคเนื้อและโคนม)  ซึ่งเป็นรูปแบบพลาสเตอร์ฮอร์โมน ใช้ติดผิวหนังที่บริเวณโคนหางของโค

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

รู้จัก ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone Hormone)

คุณพลอยหยก และคุณประมวล สองผู้บริหาร บจก.น้ำเชื้อว่องไว ได้อธิบายนวัตกรรมดังกล่าวว่า ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync จะปล่อยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone Hormone) เข้าสู่ร่างกายสัตว์ ทำให้สัตว์พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรใช้งานง่าย โดยอ่านจากคู่มือการใช้งาน

อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อสัตว์ หรือติดเชื้อบริเวณที่ให้ฮอร์โมน และที่สำคัญสามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบฝังหูและสอดในช่องคลอด ซึ่งอุปกรณ์มีราคาแพง ทว่าชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync นี้มีราคาถูกกว่า อีกทั้งลดความเสี่ยงโคติดเชื้อ และลดการนำเข้าน้ำยา-น้ำเชื้อในราคาแพงได้อีกด้วย

ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์งานวิจัยโดยของนักวิจัยไทย ซึ่งท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์โค โดยวิจัยต่อยอดจากน้ำยานำมาทดสอบกับน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง เมื่อทำละลายกับสเปิร์มจึงเกิดการแอคทีฟและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ตั้งชื่อว่า น้ำเชื้อว่องไว”

คุณประมวลกล่าวต่อว่า น้ำเชื้อว่องไว ได้รับโอกาสจากการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิ์ผล และออกสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หรือโครงการ Start Up ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งาติ (วช.) และอีกหน่วยงาน คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Innovation Agency : NIA)

ปัจจุบันจึงทำให้นวัตกรรมชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเรื่องการแก้ปัญหาการผสมพันธุ์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

คุณพลอยหยกกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync ว่า เกษตรกรมีต้นทุนในการผสมพันธุ์โคในแต่ละครั้ง หรือแต่ละรอบการผสมที่สูงมากอยู่แล้ว ซึ่งปัญหา คือ เกษตรกรไม่รู้ว่าจะเกิดการไข่ตกเมื่อไหร่

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย  และทำอย่างไรจะทำให้เรารู้ว่าเกิดรอบการตกไข่  และสามารถ ช่วงชิงจังหวะนั้นผสมเทียมให้ติดได้แน่นอน ดังนั้นในงานวิจัยจึงค้นพบ Life Cycle ของร่างกายที่มีระดับฮอร์โมน โดยระดับฮอร์โมนจะมีผลต่อวันที่ตกไข่ จึงทำให้ได้งานวิจัยชิ้นนี้มา เพื่อลดต้นทุนการผสมพันธุ์โคให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเอง

3.ทีมสัตวแพทย์
3.ทีมสัตวแพทย์

“นวัตกรรม P-Sync” จัดการเร็ว-ลดต้นทุน-กำไรเพิ่ม

หลักการทำงาน คือ ทำอย่างไรให้ “ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน” เข้าไปในภายในตัวโค โดยจะมีเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลผ่านจากหัวใจมาบรรจบที่โคนหางของโค ซึ่งจะเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ซึ่งตรงนั้นสามารถสอดชุดอุปกรณ์ผ่านเข้าไปได้ (ซึมผ่านผิวหนังใต้โคนหาง)

โดยวิธีการดังกล่าวไม่รบกวนอาการภายใน  และไม่ทำให้โคติดเชื้อ  โดยผ่านการคำนวณการใช้ปริมาณฮอร์โมนว่าใช้เท่าไหร่+ระยะเวลาเท่าไหร่ต่อการใช้แต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้ฮอร์โมนในเลือดสูงในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาให้เกษตรกรถอดชุดอุปกรณ์ดังกล่าวออก ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็จะดรอปลง พร้อมกับการตกไข่ ซึ่งระดับความแม่นยำสูงมากอยู่ที่ 97%

4.ทีมสัตวแพทย์ตรวจว่าวัวท้องหรือไม่
4.ทีมสัตวแพทย์ตรวจว่าวัวท้องหรือไม่ การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว

ทำไม? ต้องเลือกใช้ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync

  • ราคาไม่แพง เป็นนวัตกรรมใหม่ และมีงานวิจัยรองรับ
  • ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนยุ่งยาก ลดต้นทุนจากอุปกรณ์ และวิธีการสอดเข้าช่องคลอดในรูปแบบเดิมๆ
  • น้ำเชื้อมีคุณภาพ ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์ช่วยตอบโจทย์ Timeline การผสมเทียมที่แน่นอนขึ้น สามารถกำหนดระยะตกไข่โคแม่พันธุ์ได้อย่างแม่นยำถึง 97%
5.ฉี่ของวัวว่าท้องหรือไม่ท้อง
5.ฉี่ของวัวว่าท้องหรือไม่ท้อง การเหนี่ยวนำวัว  การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว 

เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “P-GO” การเหนี่ยวนำวัว

นอกจากนี้ทางบริษัท น้ำเชื้อว่องไว ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ P-GO ชุดตรวจการตั้งท้องโค ยังสามารถตรวจสอบโคแม่พันธุ์ท้องหรือไม่ ผ่านวิธีการตรวจ “ปัสสาวะ” ได้อีกด้วย โดยคุณพลอยหยก และคุณประมวล อธิบายอย่างเข้าใจง่ายว่า หลักการทำงานโดยคิดค้นพัฒนามาจาก Life Cycle ของผู้หญิงทั่วไป กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ จะปัสสาวะที่มีความแตกต่างกัน อันเนื่องจากสารประกอบที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง

ดังนั้นบริษัทฯ จึงร่วมกับคุณหมอเพื่อวิจัยและถอดรหัสสูตรน้ำยาที่อยู่ในรูปแบบหลอดเพื่อนำไปทำปฏิกิริยาใช้ทดสอบกับปัสสาวะของโค ซึ่งในปัสสาวะของโคที่ท้องและไม่ท้องนั้นก็จะมีไม่เหมือนกัน โดยถ้าไปเจอโคที่ยังไม่ท้อง น้ำยาตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยาทำให้ปัสสาวะขุ่นหรือมีตะกอนเล็กๆ จับตัวกัน แต่ถ้าใช้น้ำยาตัวนี้ไปทำปฏิกิริยาทำให้ปัสสาวะของโคแม่พันธุ์ตัวนั้นใสขึ้น แสดงว่าโคแม่พันธุ์ตัวนั้นกำลังตั้งท้อง

6.การเปรียบเทียมว่าวัวท้องหรือไม่ท้อง
6.การเปรียบเทียมว่าวัวท้องหรือไม่ท้อง การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว การเหนี่ยวนำวัว

วิธีการใช้น้ำยาหลังทำการผสมเทียมโค

สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้งานน้ำยาหลังทำการผสมเทียมโคแล้วนั้น (ตรวจสอบหลังผ่านการผสมเทียมไปแล้ว 45 วัน) เกษตรกรทำได้เองโดยง่าย ดังนี้
1.ตวงปัสสาวะของโค/วัวแม่พันธุ์ ที่จะทำการทดสอบว่าท้อง หรือไม่ท้อง
2.ดูดเข้าไซริงค์หลอด (กระบอกฉีดยา) มีน้ำยาในหลอด
3.เขย่าและรอสักครู่ แล้วอ่านผลตรวจสอบ เกษตรกรก็จะทราบได้ทันที
4.ขั้นตอนการทำง่าย ทราบผลรวดเร็ว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

7.บริษัท น้ำเชื้อว่องไว จำกัด

ข้อดีของชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync และ P-GO ชุดตรวจการตั้งท้องโค

ทั้งนี้สองผู้บริหารแห่ง บจก.น้ำเชื้อว่องไว ได้กล่าวในตอนท้ายอย่างน่าสนใจด้วยว่า ชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync และ P-GO ชุดตรวจการตั้งท้องโค คือ นวัตกรรมตอบโจทย์ และช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบว่าโคท้องหรือไม่ท้อง และเพื่อที่จะได้วางแผนการบริหารจัดการได้เร็วขึ้นในขั้นตอนต่อไป เพราะใน 1 วัน การเลี้ยงโคก็มีต้นทุน ถ้าเกษตรกรยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเท่านั้น

เพราะฉะนั้นจึงขอให้เกษตรกรลองเปิดใจ ทดลอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงและผสมพันธุ์โค/วัวของท่านดู  ไม่ใช่เพราะใคร แต่เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

สนใจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุดอุปกรณ์เหนี่ยวนำแผ่น P-Sync ติดต่อสอบถาม ได้ที่

บริษัท น้ำเชื้อว่องไว จำกัด

ที่อยู่ 91/224 อาคารพาณิชย์ (หน้าบิ๊กซีดอนจั่น) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.089-434-1990 หรือที่ www.namchuewongwai.com อีเมล์ [email protected]

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

และ ID LINE : @spermspeed

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 317/2562