ลำไยนอกฤดู การปลูกให้ได้คุณภาพ ส่งตลาดนอก ทำรายได้หลังเกษียณ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

สภาพพื้นที่ปลูกลำไย

พลเรือโทประสงค์ สงเคราะห์ ผู้มารับหน้าที่ดูแลสวนลำไย เท้าความเดิมว่า สมัยคุณสงวน (พ่อ) มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาแล้ว ได้นำต้นลำไยมาจาก จ.เชียงใหม่ และนำไปปลูกที่ อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี เป็นลำไยสายพันธุ์อีดอกับสีชมพู ตั้งแต่ที่นำมาปลูกจนอายุได้ 8 ปีแรก ปรากฏว่าต้นลำไยยังไม่ให้ผลผลิต ลำไยนอกฤดู

จึงได้ทำการตัดต้นลำไยทิ้งประมาณ 150 ต้น เป็นลำไยต้นเล็กๆ และส่วนหนึ่งเป็นลำไยต้นใหญ่ เมื่อจะตัดต้นลำไยทิ้งอีกก็มีชาวสวนที่อยู่ใกล้กันบอกว่าลำไยใกล้จะแตกตาดอกอยู่แล้วไม่ควรจะตัด จึงปล่อยทิ้งไว้ ลำไยจึงออกดอกทั่วทุกต้น

1.ลำไยนอกฤดู ต้นที่ออกลูกเต็มต้น
1.ลำไยนอกฤดู ต้นที่ออกลูกเต็มต้น

พลเรือโทประสงค์บอกว่าพื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ มีทั้งต้นปลูกใหม่และต้นดังเดิม เฉลี่ยต้นลำไยอายุประมาณ 20 ปี และอีกส่วนหนึ่งก็จะขุดสระน้ำขนาดใหญ่สามารถจุน้ำได้ประมาณ 100,000 คิว เพื่อรองรับน้ำที่จะใช้ในฤดูแล้งให้มีอย่างเพียงพอ  เนื่องจากว่าช่วงฤดูแล้งสวนไม้ผลส่วนใหญ่ในแถบจันทบุรีมักจะประสบปัญหาเรื่องน้ำโดยส่วนมาก

Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

การทำ ลำไยนอกฤดู

ฉะนั้นการทำสวนลำไยก็เช่นเดียวกัน น้ำคือปัจจัยหลัก หากทำลำไยนอกฤดู และขาดน้ำในฤดูแล้ง ที่กำลังติดดอก ออกผล หากขาดน้ำช่วงนี้ต้นลำไยจะสลัดดอกหรือผลทิ้ง เพื่อป้องกันการอยู่รอดของต้น หากมีน้ำเพียงพอ การทำ ลำไยนอกฤดู ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร ก็ต้องมาดูถึงการดูแลรักษา รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้

2.ออกลูกดกและสมบูรณ์มาก
2.ออกลูกดกและสมบูรณ์มาก

การให้ปุ๋ยและน้ำต้นลำไย

การใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นลำไยมีหลายวิธี เช่น ทางดิน ทางใบ โดยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้น จะสังเกตสีของใบ หากใบลำไยมีสีเขียวเข้มแสดงว่าต้นลำไยมีความอุดมสมบูรณ์มาก พร้อมที่จะแตกตาดอก และหากใบมีสีเขียวปนเหลือง หรือมีอาการปลายใบแห้งจนไปถึงโคนใบ ลักษณะใบที่พบก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดธาตุโปแตสเซียม หรือเป็นโรค ซึ่งต้องอาศัยจากการสังเกตและประสบการณ์ของเกษตรกรเอง

สำหรับสวนของพลเรือโทประสงค์จะใช้สารนูตราฟอส ซุปเปอร์-เค ในอัตรา 30-40 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสูตร 0-52-54 ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน ก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ลงไป 2 กิโลกรัม จนกระทั่งต้นพร้อมที่จะแตกตาดอกก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รอบทรงพุ่มอีกครั้ง จำนวน 2 กิโลกรัม ทิ้งไว้ 10 วัน ก็นำทรายผสมกับสารโซเดียมคลอเรต 200 กรัม หว่านลงไปรอบทรงพุ่มต่อต้น พร้อมกับรดน้ำตามทันที

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

นอกจากนี้ในกรณีฝนตก การฉีดสารโซเดียมคลอเรตลงบนผิวใบลำไยมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการทำ ลำไยนอกฤดู เท่าที่ควร จึงได้ทดลองนำสารโซเดียมคลอเรตในปริมาณ 200 กรัม มาผสมกับทรายแล้วหว่านบริเวณรอบทรงพุ่มก่อนฝนตก ปรากฏว่าการแตกตาดอกของต้นลำไยแตกมาก และเปอร์เซ็นต์การติดลูกสูง เมื่อมาเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติต้นลำไยจำนวน 100 ต้น

หากมีการใช้สารโซเดียมคลอเรตฉีดพ่นจะใช้ระยะเวลา 2 วัน แต่หากนำสารโซเดียมคลอเรตผสมกับทรายแล้วนำไปหว่านรอบทรงพุ่มก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่เมื่อมามองถึงเปอร์เซ็นต์การแตกตาดอก ผล ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อเทียบระยะเวลาก็ต้องยกให้การผสมทรายกับโซเดียมคลอเรตแล้วหว่านรอบทรงพุ่มจะช่วยประหยัดเวลามากว่าในการใช้สารโซเดียมคลอเรตผสมกับน้ำฉีดพ่น

ฉะนั้นการนำสารโซเดียมคลอเรตปริมาณ 200 กรัม มาผสมกับทรายนั้นควรหว่านในช่วงที่ดินมีความชุ่มชื้น จะทำให้รากของลำไยดูดซึมซับเข้าไปในลำต้นได้เร็วยิ่งขึ้น หลังจากหว่านสารเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปอีก 15-20 วัน ตามช่อดอกแต่ละช่อจะมีการเกิดเป็นตุ่มเล็กๆ ขึ้นมา และหากฝนตกในช่วงแตกดอกจะทำให้ช่อดอกของลำไยจะยาวขึ้น แต่ถ้าอากาศร้อนช่อดอกก็จะสั้น แก้โดยใช้เกอมาร์ บีเอ็ม 86 หรือชาวสวนรู้จักกันในนาม “สาหร่ายมรกต”

เมื่อได้ช่อดอกยาวตามต้องการแล้ว ตาดอกก็กลายเป็นผลเล็กๆ ในช่วงผลเล็กควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอลงไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผล เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 พร้อมกับรดน้ำตาม หากผลลำไยขาดน้ำในช่วงผลเล็กๆ จะทำให้ผลแคระแกร็น และต้นลำไยก็จะสลัดลูกทิ้งไปในบางส่วน เพื่อความอยู่รอดของต้น

3.ผลลำไยลูกใหญ่-เนื้อเยอะมาก
3.ผลลำไยลูกใหญ่-เนื้อเยอะมาก

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตลำไย

ตลาดที่สามารถรองรับผลผลิตลำไยในฤดูส่วนใหญ่จะส่งไปหลายประเทศ เช่น จีน, ฮ่องกง และไต้หวัน นอกจากนี้ผลผลิตลำไยบางส่วนก็จะสู่ทางแถบยุโรป แต่ในแถบเอเชียประเทศจีนจะรับผลผลิตลำไยจากประเทศไทยมากที่สุดในเวลานี้

สำหรับ ลำไยนอกฤดู นั้น พลเรือโทประสงค์กล่าวว่าในช่วงปีใหม่ ตรุษจีน และรวมไปถึงเทศกาลกินเจ สามารถขายผลผลิตได้กิโลกรัมละ 100 บาทขึ้นไป ทำให้เวลานี้ชาวสวนจันทบุรีส่วนใหญ่หันมาปลูกลำไยมากขึ้น เพราะว่าลำไยสามารถปลูกได้ทุกภาค ทุกแห่ง ของประเทศไทย และสามารถทำให้ออกดอกช่วงเวลาไหนก็ได้ ขอให้มีน้ำอย่างเพียงพอ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ขอขอบคุณ พลเรือโทประสงค์ สงเคราะห์

เครดิต นิตยสาร พลังเกษตร และ นิตยสารเมืองไม้ผล