About us | เกี่ยวกับเรา

พายัพ ยังปักษี

 

ทัตพร ศรีทัศนีย์
ทัตพร ศรีทัศนีย์

 

วารุณี-แก้ววันนา
วารุณี แก้ววันนา

 

กุลธิดา ดวงเพชร
กุลธิดา ดวงเพชร

 

นพดล สุขสวัสดิ์
นพดล สุขสวัสดิ์

 

สงคราม พิมพา
สงคราม พิมพา

 

ปุณณารมย์ สร้อยสวัสดิ์
ปุณณารมย์ สร้อยสวัสดิ์

 

จำลอง เกตุสถิตย์
จำลอง เกตุสถิตย์

 

 

พลังเกษตร.com สื่อเกษตรครบวงจร อันดับ 1 ที่มีฐานผู้อ่านมากที่สุด

สื่อเกษตรครบวงจร อับดับ 1 ที่มีฐานผู้อ่านมากที่สุด ” ก่อตั้งด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจเกษตรที่ดีที่สุด และเป็นสื่อกลางแห่งการถ่ายเทองค์ความรู้ เทคโนโลยี การตลาด บุคลากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรทั้งหมด จากผู้รู้และผู้ชำนาญการ สู่ผู้อ่าน ผ่านรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ข่าวนั้นต้องสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 ประโยชน์คือ

1.ด้าน Content (เนื้อหาข้อมูล) มุ่งเน้นการลงพื้นที่เจาะข่าวจริง เก็บข้อมูลจริงโดยทีมงานกองบรรณาธิการมืออาชีพ ทำให้ผู้อ่านได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่ลึกและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

 

  1. Marketing (การตลาด) มุ่งเน้นการสร้างBranding (แบรนด์) โฆษณา ให้ลูกค้า ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก จดจำ และสร้างความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ที่ลงโฆษณา

โดยผ่านทั้งหมด 8 ช่องทาง ได้แก่

 

  • ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารเกษตรรายปักษ์-รายเดือน กว่า 10 แบรนด์ และเป็นสื่อเกษตรเดียวที่ครอบคลุม 3 ธุรกิจเกษตรหลักแห่งเดียวในประเทศไทย ได้แก่ 1) กลุ่มพืชเศรษฐกิจ 2) กลุ่มปศุสัตว์ 3) กลุ่มสัตว์น้ำ และหนังสือคู่มือกลยุทธ์ต่างๆ
  • ผ่านสื่อดิจิตอล“พลังเกษตร.com”เป็นเว็ปไซด์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ออกแบบสร้างมาให้มีความฉลาดเป็นพิเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการนำเสนอ Content Marketing ข้อมูลข่าวสารคุณภาพเชิงลึกรูปแบบใหม่
  • ผ่าน Social Media กว่า 20+ ช่องทาง เช่น Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus, Flipboard และอีกกว่า 20 Social Networks
  • การจัดงานสัมมนาและเสวนาโต๊ะกลมเกษตร มุ่งลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นเวทีสื่อกลาง แชร์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ทั้งวิกฤตและโอกาสของธุรกิจเกษตรต่างๆ รวมทั้งนำ พระราชบัญญัติเกษตรต่างๆ มาวิเคราะห์ หรือตาม Topic ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
  • ผ่านช่องทาง Chat พูดคุย เช่น Official Line และ Page Facebook เพื่อเกษตรกรผู้อ่านสามารถสื่อสารถาม-ตอบได้ง่าย สะดวก และดูจริงใจมากยิ่งขึ้น
  • ถ่ายทอดสด Live จากสถานที่จริง หรือ Podcast ทั้ง Audio and Video ผ่านช่องทาง YouTube Live และ Facebook Live และวีดีโอ
  • ผู้อ่านสามารถสั่งซื้อนิตยสารผ่าน หนังสือเกษตร หรือดาวโหลดนิตยสาร E-Book ผ่านApplication ต่างๆ เพื่อความสะดวกและเก็บไว้อ่านได้ตลอดทุกที่

ทำให้MGGและพลังเกษตร.com วันนี้มีฐานเกษตรกรชั้นนำและฐานนักธุรกิจเกษตร ครอบคลุมทั้งในไทยและต่างประเทศ มากถึง 2,000,000++ กว่าคน โดยเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามั่นใจว่าจะเป็นสื่อเกษตร ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยอย่างแท้จริง

สำหรับบริษัท หรือเจ้าของกิจการ พลังเกษตร.com สามารถเป็นช่องทางสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ ในการเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ  เรายังสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดให้กับคุณโดยใช้ digital media เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หรือหากท่านทำการตลาดอยู่แล้ว ทั้งแบบ Offline และ Online โดยมีเว็ปไซต์หรือ Facebook, IG อยู่แล้วและพลังเกษตร.com สามารถช่วยเสริมดึงคนเข้าเว็บไซต์, Facebook, IG ของท่านให้เป็นที่รู้จักได้เพิ่มมากขึ้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Advertise หรือติดต่อโฆษณาได้ที่ [email protected] โทร. 02-745-4552 หรืออ่านต่อได้ที่