มะเขือม่วง Eggplant

มะเขือม่วง เป็นมะเขืออีกชนิด ที่มีความกรอบ และมีรสหวาน คล้ายกับมะเขือเปราะ แต่ต่างที่ผลมีสีม่วง และพันธุ์ที่ปลูก ส่วนมากมีลักษณะเรียวยาว นิยมทั้งรับประทานสด และนำไปประกอบอาหาร โดยเฉพาะในทวีปอเมริกา และยุโรป ที่นิยมรับประทานอย่างมาก ส่วนในเอเชีย ประเทศที่นิยมรับประทาน และไทยส่งออกให้มากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยม อาจเพราะคนไทย ยังนิยมในมะเขือเปราะที่มีสีเขียวมากกว่านั่นเอง

มะเขือม่วง

ประโยชน์ของมะเขือม่วง

  • ช่วยบำรุงเซลล์สมอง
  • ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • ชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์
  • ต้านเซลล์มะเร็ง
    • ต้านจุลินทรีย์และไวรัส
  • ต้านไขมันชนิดเลว (LDL)