นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราทราบเป็นอย่างดีว่าท่านให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด และ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการเว็บไซต์ www.palangkaset.com เราจึงขอเรียน ให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเรามีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

ท่านรับทราบว่าการใช้บริการเว็บไซต์ของเรานี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีราย ละเอียดดังต่อไปนี้

 

การรักษาความปลอดภัย

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย เฉพาะ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม โปรดกดลงที่ชื่อเรื่อง ของแต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้

ข้อ 2 : “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร ?

ข้อ 3 : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อ 4 : การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ข้อ 5 : ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อ 6 : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

ข้อ 7 : การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับเรา

ข้อ 8 : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเราที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใน ทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

ข้อ 9 : ข้อยกเว้นความรับผิด

 

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้

เราทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล และวันเกิด ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook หรือ Google Plus หรือ social networks  อื่นๆ เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ palangkaset.com ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี  เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่าน เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน เราอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่าน เข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่เราและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุ ข้อมูลเฉพาะเรื่องเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ประเภทของโลโก้ริงโทนที่ท่านนิยม ฯลฯ ซึ่งการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพิ่มเติมจะทำให้ท่านสามารถเลือกที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิก

 

ข้อ 2 “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมแล้ว เรายังได้รวบรวมข้อมูลประเภทอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้คือ แฟ้มข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของ ท่านเพื่อให้เราสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถทราบถึงข้อมูล และความสนใจพิเศษของท่านได้แฟ้มคุกกี้ทำให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความ สนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์และช่วยจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่าน

 

ข้อ 3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของ บริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จำ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยเรา เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคล ภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์ของเรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใดๆโดยบุคคลภายนอก

 

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้เว้นแต่ ในกรณี จำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิด เผยได้เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของเรา หรือ (3) คุ้มครองสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือของผู้ใช้บริการของเรา

 

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นไปถึงท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่  ท่านมีสิทธิในการเลือกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธ การรับแฟ้มคุกกี้ได้ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถรับทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และการเชื่อมต่อในบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเราเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งหมด เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เราอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของลูกค้าของเรา

 

ข้อ 7 การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับเรา

เราได้จัดให้ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยท่านอาจจะ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน (Password) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) ท่านอาจลบข้อมูลดังกล่าวด้วย ตนเองหรือร้องขอให้เราดำเนินการให้ได้แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาส ในการเข้าร่วมรายการโปรโม ชั่นพิเศษได้หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

 

ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเราที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไปก่อให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบและตกลงว่าเราสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เหตุสุดวิสัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของเรา ท่านรับทราบและตกลงว่าเพื่อให้คำสั่งซื้อหรือรับบริการจากเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิตของท่านในการทำธุรกรรมดังกล่าว เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส (encryption) ที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปและปลอดภัย จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเองในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน เราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน ของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเทอร์เน็ทหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่ ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะ (internet café)

 

ข้อ 9 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูล ส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเรา ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิที่จะ ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว เราอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเพิ่ม เติมบนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการ แก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

 

ทำขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

บริษัท มีเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ป จำกัด