แท็ก: การจัดตั้ง “ร้าน ก.ไก่” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน