แท็ก: กำนันสมศักดิ์ อาจิณ ทำสวนยางพารา สวนขนุน แบบผสมผสาน จ.ระยอง