แท็ก: คุณกุรบาจันซิงห์ เศรษฐี ผู้จัดการ และหุ้นส่วนตลาด