แท็ก: คุณคมกฤษ คะเชนทร์ ปลูกทุเรียน บนพื้นที่ 30 ไร่ จ.นครศรีธรรมราช