แท็ก: คุณสำลี จันทร์โสดา เกษตรกรผู้ปลูกพริกและปลูกมะละกอเสริม