แท็ก: คุณสำเรือง พินงรัมย์ ปลูกอินทผลัมแบบผสมผสานเลี้ยงวัว จ.กาญจนบุรี