แท็ก: คุณอำนาจ และคุณอำไพ รวบรัตน์ เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวยักษ์ จ.กรุงเทพฯ