การใส่ปุ๋ยข้าว สูตร การทำนา 130 ถัง/ไร่ ลาดหลุมแก้ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การใส่ปุ๋ยข้าว ข้าว MG41 กข31 กข57 ให้ได้ 130 ถัง/ไร่  การทำนา ใส่ปุ๋ยข้าว พลอยเกษตร เพิ่มผลผลิตชัดเจน การใส่ปุ๋ยข้าว ยังไงให้ การใส่ปุ๋ยข้าว ให้ประหยัด สูตรลาดหลุมแก้ว

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวนา ทั่วประเทศ ต่างเร่ง ทำนา ข้าว และบำรุงกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ได้ราคาเมื่อจำหน่ายเป็นข้าวเปลือก

อีกทั้งยังเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตาย ในฤดูกาลแรกของชาวนาทั้งประเทศ ที่ชาวนาทุกคนล้วนมีความตั้งใจ และมีความหวังใน การผลิตข้าว ฤดูกาลใหม่นี้เพื่อสร้างรายได้และนำรายได้เข้าสู่ครอบครัว

ทดแทนในช่วงหน้าแล้ง ที่ผ่านมาที่ไม่สามารถทำนาได้   ที่สำคัญในการทำนาวันนี้ด้วยของชาวนาไทย ที่ใช้พื้นที่มาอย่างยาวนาน ทำให้สภาพพื้นที่ลดประสิทธิภาพลงไป

ชาวนา จึงมีความจำเป็น ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตั้งแต่ เมล็ดพันธุ์ที่ดี  ปุ๋ยยาที่ดีมีคุณภาพ ฮอร์โมนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ ชาวนาไทย ให้สามารถ ผลิตข้าว ได้ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ

อีกหนึ่งชาวนาหัวก้าวหน้า สารวัตร กำนัน สำรวม  พุกพัก หนึ่งในชาวนาในพื้นที่ ตำบล ระแหง  อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี เป็นครอบครัวชาวนา ที่ยึดถือ การทำนา มาเป็นระยะเวลานาน มีพื้นที่ทำนากว่า 35 ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สมัยก่อนคุณสำรวม เผยว่า การทำนา มีต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจาก ชาวนา จะเริ่มหว่านกล้า แล้วถอนกล้า ไปปักดำ ในนาด้วยแรงงาน ในครอบครัว และในท้องถิ่นทั้งหมด ทำให้ การทำนา ดำสมัยก่อน มีค่าแรงเพียง 7 – 15 บาท

แต่ในปัจจุบัน ค่าจ้าง ทำนา ดำสูงขึ้นถึง 100 บาท ไม่รวม การถอนกล้า กำละ 15 บาท ดังนั้น ชาวนาภาคกลาง ต้องมีการปรับตัว เพื่อปรับเปลี่ยน จากนาดำ เป็นนาหว่าน ที่ใช้แรงงานน้อยกว่า

และยังได้ปริมาณข้าวสูง และการทำนาใน 1 ปี จะสามารถ ทำนา หว่านได้มากถึง 3 รอบเลยทีเดียว

การทำนา หว่าของคุณสำรวมบนพื้นที่ 35 ไร่
การทำนา หว่าของคุณสำรวมบนพื้นที่ 35 ไร่

พันธุ์ข้าว 4 เดือน กข31 กข57 MG41

ประกอบกับ การทำนา ของคุณสำรวมนั้น จะเริ่มทำรอบแรก คือ ช่วงเดือนธันวาคม และ เก็บเกี่ยว ในช่วง เมษายน ก่อนจะเตรียม ทำนา ช่วงต่อไปด้วย การคัดเลือกพันธุ์ ข้าวไว้นาน 4 เดือน เช่น กข31 กข57

ไม่ใช้ พันธุ์ข้าว 3 เดือน เพราะข้าว คุณภาพไม่ดี  แต่มี ข้อดี อย่างเดียวคือได้ข้าวเร็ว ส่วนพันธุ์ข้าว ที่คุณสำรวม ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ในปัจจุบันคือพันธุ์ MG41  ซึ่งเป็น พันธุ์ข้าว ที่มีลักษณะดี มีความแข็งแรง ทนโรค กว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ปัญหา จากภัยแล้ง ที่ผ่านมาทำให้ “ น้ำ ” เพื่อ การทำนา หายไป แต่ในฤดูกาลนี้ คุณสำรวม ได้หมดห่วง เรื่องนี้แล้วเนื่องจาก มีคลองชลประทาน อยู่ใกล้ นาข้าว จึงมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ

แต่ปัญหาน้ำ ที่นี่สำคัญ คือ น้ำเค็ม ที่ขึ้นมา ทำให้เมล็ดข้าว ไม่งอก จึงต้องอาศัย น้ำจืด หรือ น้ำฝน อักเข้านา แล้วระบายน้ำทิ้งไป

นอกจากนี้ ยังมีปัญหา น้ำฝน ในช่วงเก็บเกี่ยว หากฝนตก จะต้องรีบเก็บเกี่ยว ให้ทัน ไม่เช่นนั้น ข้าวจะจมน้ำ และข้าวที่เก็บมา จะมีปัญหา ข้าวไม่แห้ง ขายไม่ได้ราคา

แปลงสาธิตของบริษัท กลุ่มศักดิ์สยาม
แปลงสาธิตของบริษัท กลุ่มศักดิ์สยาม

การเตรียมดิน และ การใส่ปุ๋ย

คุณสำรวม ย้ำถึงวิถี การทำนา ของตนเองว่าก่อนอื่น จะต้องเตรียมดินให้ดีเป็นสิ่งแรก ที่มีผลอย่างมาก ต่อคุณภาพของข้าว เพราะดินในผืนนาของคุณสำรวม เป็นดินเหนียว ซึ่งในอดีต นาข้าวของคุณสำรวม มีปัญหาเรื่องข้าวดีดสูง จึงต้องมีการไถ และ พักหน้าดินรอไว้ประมาณ 15 วัน  เพื่อเป็นการหมักและล่อให้ข้าวดีดงอกแล้วกำจัดทิ้งไปให้หมด

หลังจากกำจัดข้าวดีดแล้ว จะจ้างทีมทำเทือก และแช่ข้าวทิ้งไว้ 1 คืน ให้เป็นเมล็ดงอกก่อนหว่านข้าวลงนา แล้วรอประมาณ 2 วันจะเริ่มฉีดพ่นยาคุมหญ้าวัชพืชใน นาข้าว

เมื่อครบ 9 – 10 วัน จะฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าวัชพืชอีกครั้ง ก่อนจะไขน้ำเข้านาทิ้งไว้นาน  15 วัน ก็จะทำการไขน้ำออกจาก นาข้าว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แล้วค่อยเริ่มต้นใส่ปุ๋ยยูเรีย(สูตร 16-8-8) สำหรับ การใส่ปุ๋ยข้าว หลังจาก ไขน้ำออก จากนาไปแล้วนาน 20 วัน หลังจากนั้นประมาณ 30 วัน การใส่ปุ๋ยข้าว รอบสอง จะ ใส่ปุ๋ยข้าว ด้วยปุ๋ยสูตร 16-20-20

คุณสำรวม กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน
คุณสำรวม กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

วิธีป้องกันศัตรูพืช

ด้านศัตรูพืชโดยทั่วไป แล้วปัญหาหลัก ๆ ของ นาข้าว คือ “ เพลี้ย ” และ “ มดกินใบ ” ที่มีการระบาดเป็นประจำ แต่ปี้นี้คุณสำรวมเห็นว่าแปลงนาใกล้เคียง ได้พบปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างคือ “ เชื้อไวรัส ” และ “ เชื้อรา ”

ซึ่งมีสาเหตุมาจากพักการทำนามาเป็นระยะเวลานานถึง 6 – 7 เดือน จึงต้องมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดเชื้อราดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสภาพอากาศและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อข้าวในปีนี้อย่างมาก

หลังจากนั้นคุณสำรวม จะสังเกตเห็นว่า นาข้าวเริ่ม มีการเจริญเติบโตที่ดี  ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่ข้าวจะออกรวงงามหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ การใส่ปุ๋ยข้าว ที่เกษตรกรใส่ลงไปด้วยว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

ดังนั้น คุณสำรวมจึงมั่นใจใน การใส่ปุ๋ยข้าว ด้วย ปุ๋ยเคมี คุณภาพสูง ราคายุติธรรม  “ ตราพลอยเกษตร ” ของ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ตลอดมา

เพราะเมื่อมี การใส่ปุ๋ยข้าว ด้วย ปุ๋ยตราพลอยเกษตร แล้วต้นข้าวจะแข็งแรง สมบูรณ์ ต้นอวบ ใบเขียวตั้งตรง เนื่องจากปุ๋ยตราพลอยเกษตร เป็นปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ มีความเข้มข้นสูง  ครบสูตรทุกกระสอบ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน การใส่ปุ๋ยข้าว ให้กับคุณสำรวมและเกษตรกร ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ชาวนา ทั้งในและนอก พื้นที่ที่คุณสำรวม ได้แนะนำให้ใช้ ปุ๋ยตราพลอยเกษตร นี้เพราะใช้แล้วได้ผล ให้ผลผลิตที่ดีกับเกษตรกรจริงๆ

ด้วยความประทับใจในปุ๋ยเคมีคุณภาพ “ ตราพลอยเกษตร ” คุณสำรวมจึงได้บอกต่อกับเกษตรกร เพื่อนบ้านหรือแม้แต่เกษตรกรต่างจังหวัดที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง

จากครั้งแรก ที่คุณสำรวมเริ่มซื้อ ปุ๋ยเคมีตราพลอยเกษตร จาก “ ร้านลาดหลุมแก้วพาณิชย์ ”  พอใช้แล้วก็ได้วิเคราะห์ผลจากการใช้แล้วรู้สึกว่า เป็น ปุ๋ยเคมี คุณภาพดี ช่วยลดต้นทุนได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ

ได้ติดต่อขอเข้ามาใช้พื้นที่ นาข้าว แห่งนี้เป็น “ แปลงสาธิตทั้งหมด 35 ไร่ ” เพื่อทดสอบคุณภาพของปุ๋ยเคมีคุณภาพ ของบริษัท เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในทุกขั้นตอนการผลิต ที่เกิดจากการดูแลของชาวนาอย่างแท้จริง

ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ฯ ที่เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ คอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำใน การใส่ปุ๋ยข้าว อย่างถูกต้อง  ตรวจสอบสภาพ ต้นข้าว ในแต่ละช่วงอายุ

ก่อนจะประเมินผลด้านปริมาณ และคุณภาพ ผลผลิต หลังเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากถึง 130 ถัง/ไร่ เลยทีเดียว  ที่สำคัญกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มุ่งมั่นผลิตปุ๋ยคุณภาพ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้คุณภาพทุกกระสอบ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าและเกษตรกร  ให้ความสำคัญกับชาวนา และเกษตรกรทุกอาชีพมีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพดี เป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพดี ปุ๋ยเคมีเต็มสูตรทุกกระสอบอย่างแท้จริง !!!

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม ( ศักดิ์สยามกรุ๊ป )

17 / 2 หมู่ 2 ถนน ลาดหลุมแก้ว – บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทร. / แฟกซ์ 02-921-9517 ,02-921-9221,02-921-9227

ขอขอบคุณข้อมูล  สารวัตร กำนันสำรวม พุกพัก

21/1 ม.2 ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การใส่ปุ๋ยข้าว

การทำนา กข31 กข57 MG41 ข้าวเศรษฐกิจ ทำนา ปุ๋ย ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยพลอยเกษตร ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยข้าว