สนช. หาแนวทางบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมี เพื่อเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

 

เวทีสัมมนาในช่วงเช้า วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน
เวทีสัมมนาในช่วงเช้า วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” ณ รัฐสภา

ในงานมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร มี พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน นอกจากนั้นนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อภาคเกษตรกรไทยยั่งยืน 

พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ
พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ

ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีให้เกิดประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  และนำไปสู่การแก้ปัญหาการเกษตรต่อไป

งานนี้บริษัท มีเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายพายัพ ยังปักษี ประธานที่ปรึกษาบริษัท และทีมงานร่วมงานสัมมนา และแสดงความคิดเห็นร่วมกับแกนนำเกษตรกร และหมอดินอาสาจากทั่วประเทศกว่า 500 คน

ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีเดียฯ ยังหารือกับนายอำนวย ปะติเส เป็นกรณีพิเศษ เรื่องการปฏิรูป พ.ร.บ.ปุ๋ย และและ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการเกษตรปัจจุบัน

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นายพายัพ ยังปักษี ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีเดียฯ ยังหารือกับนายอำนวย ปะติเส เป็นกรณีพิเศษ เรื่องการปฏิรูป พ.ร.บ.ปุ๋ย และและ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการเกษตรปัจจุบัน
นายพายัพ ยังปักษี ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีเดียฯ ยังหารือกับนายอำนวย ปะติเส เป็นกรณีพิเศษ เรื่องการปฏิรูป พ.ร.บ.ปุ๋ย และและ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการเกษตรปัจจุบัน

นอกจากนั้นทีมงานยังสัมภาษณ์พิเศษ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ประเด็นแนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้การแข่งขัน AEC

โฆษณา
AP Chemical Thailand
นายพายัพ ยังปักษี ประธานที่ปรึกษาบริษัทมีเดียฯ มอบนิตยสารในเครือให้ประธานจัดงาน
นายพายัพ ยังปักษี ประธานที่ปรึกษาบริษัทมีเดียฯ มอบนิตยสารในเครือให้ประธานจัดงาน
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรกไทย
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรกไทย
ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
นายทวีศักดิ์ สุทิน นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กับนายพายัพ ยังปักษี
นายทวีศักดิ์ สุทิน นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กับนายพายัพ ยังปักษี

4

ประธานที่ปรึกษาบริษัทมีเดียฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนา
ประธานที่ปรึกษาบริษัทมีเดียฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนา

7

เกษตรกรแสดงความคิดเห็นในเวทีอย่างอิสระ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการเกษตรไทย
เกษตรกรแสดงความคิดเห็นในเวทีอย่างอิสระ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการเกษตรไทย

[wpdevart_like_box profile_id=”956046204427879″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]