ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ชาวนาควรรู้จัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

      อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง นักปราชญ์ด้านข้าวอินทรีย์ของประเทศ ได้ให้ความเห็นในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวว่า “เมล็ดพันธุ์ข้าว ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการปลูกข้าว หากเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์ ไม่ได้คุณภาพแล้วละก็จะส่งผลกระทบไปในหลายๆอย่าง ทั้งเรื่องโรคแมลง ความสมบูรณ์ต่อเมล็ดข้าว จนทำให้ข้าวที่ปลูกไม่ได้คุณภาพ และผลผลิตตกต่ำในที่สุด”

ปรึกษาฟรี !
อาจารย์ เชาว์วัช หนูทอง
092-275-4250
080-666-3311

อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง

โดยอาจารย์เชาว์วัช ได้แนะนำข้าวพันธุใหม่ที่คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญหงษ์ จงคิด หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทดลองวิจัยมากว่า 5 ปี คือ “ ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ”

แปลงนาข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์

ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ เป็นข้าวที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี สามารถช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิต และ ความสูญเสียที่อาจเกิดจากปัญหาในการปลูก และยังเพิ่มเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าวสายพันธุ์นี้ปรับปรุงพันธุ์มาจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิคการฉายรังสีแกมมาในสายพันธุ์เดิม และทำการคัดเลือกสายพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์ KDML 105’ 10GR-TU-70-10 (หอมมะลิธรรมศาสตร์)  ทำให้ ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ เป็นข้าวหอมฯ ที่สามารถเพาะปลูกได้ปีละหลายๆ ครั้งทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง

ลักษณะเมล็ดข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์
โดยปกติแล้ว ข้าวหอมมะลิจะมีผลผลิตต่อไร่น้อย เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ นี้มีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยจุดเด่นในเรื่องนี้จะทำให้เป็นทางเลือกและทางรอดของชาวนาในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ลักษณะคุณภาพการหุงต้มและรับประทานก็ยังดีเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิอีกด้วย

ปัจจุบัน อาจารย์เชาว์วัชก็ได้นำมาปลูกไว้ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี และกำลังขยายพันธุ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

tags: ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ หอมมะลิ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวกลายพันธุ์ KDML 105’ 10GR-TU-70-10 ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ 900 กิโลกรัม/ไร่

[wpdevart_like_box profile_id=”488139084538581″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]