2.สวนกล้วยหอมทอง ปลอดสารพิษ
2.สวนกล้วยหอมทอง ปลอดสารพิษ

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

เอเอบานาน่าฟาร์ม… นามนี้คนในวงการ กล้วยหอมทอง เริ่มรู้จักมากขึ้น เคยเปิดตัวทาง นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 18/2564

1. คุณองอาจ จิตเพชร
1. คุณองอาจ จิตเพชร

การปลูกกล้วยหอมทอง

กล้วยหอมทอง แหล่งปลูกหลัก คือ เพชรบุรี ด้วยเหตุนี้ อดีตลูกพ่อขุนจากรั้วรัฐศาสตร์การปกครอง นาม องอาจ  จิตเพชร หรือ “เอ” ชาวสวนกล้วย และ มะนาวเมืองเพชร ก็ต้องยึดอาชีพชาวสวนต่อไป  และเมื่อแต่งงานกับสาวเมืองกาญจน์ ก็ต้องปลูกกล้วยหอมทองที่ตนถนัด พร้อมกับส่งเสริมเกษตรกรกว่า 100 ไร่ โดยนำผลผลิตป้อน สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัด เพื่อส่งกล้วยเข้าญี่ปุ่น การส่งเสริมปลูกกล้วยหอม คุณเอกำหนดให้ปลูกคนละ 10 ไร่ โดยเฉลี่ย ใช้แรงงานตนเอง 1-2 คน ดูแลได้ทั่วถึง

1 ไร่ ปลูกกล้วยได้ 400 ต้น เม็ดเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท 8 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ยเครือละ 25 กก. หรือ 7 หวี รายได้เฉลี่ย ทั้งกล้วยเกรด และ ตกเกรด กก.ละ 12 บาท หรือต้นละ 300 บาท 400 ต้น เป็นเงิน 120,000 บาท พอเข้า พอรุ่นต่อๆ ไป ต้นทุนจะลดลง เพราะมี “หน่อ” มาแทนต้นพันธุ์ บางคนดูแลหน่ออย่างดี เพื่อขายหน่อ ก็มีรายได้อีกทาง

2.สวนกล้วยหอมทอง ปลอดสารพิษ
2.สวนกล้วยหอมทอง ปลอดสารพิษ
ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ไข่อัดเม็ดรองพื้นก่อนเพาะปลูกเพื่อปรับสภาพดิน
ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ไข่อัดเม็ดรองพื้นก่อนเพาะปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

การบำรุงดูแลต้นกล้วยหอม

เนื่องจากคุณเอเน้นการปลูกกล้วยหอมแบบลดต้นทุน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเป็นหลัก ปุ๋ยเคมีใช้บางสูตร ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ใช้ของ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองธุรกิจ จำกัด เป็นปุ๋ยที่ผลิตจาก “มูลไก่ไข่” ตรา รุ่งสุริยา

กล้วยหอมทอง เป็นพืชที่ชอบ “ความชื้น” แต่ไม่ชอบ “ความแฉะ” เพราะรากจะไม่เดิน และตายในที่สุด แต่ไม่ต้องกลัว โรคตายพราย เหมือนกล้วยชนิดอื่น ให้กลัว โรคราน้ำค้าง หรือ โรคใบไหม้ ในหน้าแล้ง ซึ่งจะต้องป้องกัน เพราะถ้า ใบไหม้ ใบกรอบ กล้วยจะให้ผลผลิตน้อยนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ปลูกกล้วยหอมต้องลงทุนเรื่อง “ไม้ค้ำ” และ “ถุงห่อ” เพราะจำเป็นต้องใช้

แน่นอน การปลูกกล้วยหอมเพื่อการค้า จะต้องบริหารจัดการให้ได้กล้วยเกรด A มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ฝีมือ ให้ผลผลิตตกเกรดน้อยที่สุด

เอเอบานาน่าฟาร์ม มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ ปลูกกล้วยหอมทอง ให้ได้ผลผลิตเกรด A ในแปลงมากที่สุด จึงรับ “ลูกสวน” จำนวนจำกัด “ถ้ารับลูกสวนเพิ่ม ผมจะลำบาก เพราะทีมงานไม่เยอะ ถ้ามีคนให้ผมๆ จะโยนออเดอร์ให้ และจะดูแลสเปคให้” คุณเอ เปิดเผยถึงข้อจำกัดการขยายการผลิตกล้วยหอมทอง

3.กล้วยหอมฉาบ ขนาด 200 กรัม และ 450 กรัม
3.กล้วยหอมฉาบ ขนาด 200 กรัม และ 450 กรัม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยหอม

เหตุนี้ กล้วยตกเกรดที่ไม่ค่อยมีราคา คุณเอได้หาทางแก้ปัญหา ด้วยการนำมาแปรรูปเป็น “กล้วยหอมฉาบ” ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภค สามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี มีเวลาพอที่จะหาตลาดให้ต่อเนื่อง

ก้าวต่อไป คือ ผลิต “กล้วยป๊อบ” เพราะมีออเดอร์จากเมืองนอก ราคา 800-900 บาท/กก. ขณะนี้กำลังหาโรงงานผลิต

การที่คุณเอใช้ การตลาด นำ การผลิต จึงเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ทั้ง ตนเอง และ ลูกสวน

4.การเตรียมแปลงปลูกถั่วฝักยาวญี่ปุ่นและใบปอ
4.การเตรียมแปลงปลูกถั่วฝักยาวญี่ปุ่นและใบปอ

สภาพพื้นที่ปลูก ถั่วฝักยาวญี่ปุ่น ใบปอ

นอกจากนี้จะต้องวางแผนการผลิต ให้มีรายได้ทุกเดือน เพราะการปลูกกล้วยหอมทอง กว่าจะได้เงินต้องใช้เวลา 8 เดือน ดังนั้นจึงได้มองหาโรงงานที่ทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มั่นคง ได้พบโรงงานญี่ปุ่นที่นครนายก อายุ 30 ปี ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. คุณเอจึงหันมาตัดสินใจร่วมงาน โดยนำ ถั่วฝักยาวญี่ปุ่น และ ใบปอ มาส่งเสริมการปลูกในแปลงกล้วยหอม เพราะเป็นพืชผักอายุสั้น รายได้ไว

ขณะนี้คุณเอได้เร่งทำแปลงทดลอง 8 ไร่ ที่ 89 ม.2 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.ท่ามะกา ปลูกถั่วฝักยาวญี่ปุ่น 4 ไร่ ใช้ทุนไร่ละประมาณ 25,000 บาท ได้ผลผลิตไร่ละ 3 ตัน โรงงานประกันราคา 15 บาท/กก. รายได้ไร่ละ 45,000 บาท กำไรไร่ละ 15,000 บาท ใช้เวลาปลูกเก็บเกี่ยวภายใน 90 วัน เริ่มเก็บตั้งแต่ 9 มี.ค. 65 ส่วนใบปอ 4 ไร่ ลงทุนไร่ละ 2 หมื่นบาท ผลผลิตไร่ละ 2 ตัน โรงงานประกันราคา 15 บาท/กก. กำไรไร่ละหมื่นบาท พืชทั้ง 2 อย่าง ทางโรงงานต้องการปีนี้อย่างละ 300 ตัน เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ฟรีซดราย -60 องศา ส่งญี่ปุ่น

5.ผลผลิตใบปอ
5.ผลผลิตใบปอ

การบริหารจัดการแปลง ถั่วฝักยาวญี่ปุ่น ใบปอ

การทำแปลงสาธิต 8 ไร่ ก็เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต ตั้งแต่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาโรค แมลง กระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อส่งเสริมลูกไร่/ลูกสวน ให้ผลิตตามโควตาของโรงงาน

โควตากล้วยหอมทองปีนี้ คุณเอวางไว้ 500 ตัน ใบปอ 300 ตัน และ ถั่วฝักยาวญี่ปุ่น 300 ตัน จึงเป็นภารกิจที่จะต้องเร่งให้เกิดตามเป้าหมาย

“จะปลูกกล้วยให้ลงถั่วก่อน อาจปลูกได้ 2 รุ่น แซม ได้กำไรไร่ละ 2 หมื่นบาท มาเป็นค่าปุ๋ยได้แล้ว ใบปอ 30 กว่าวัน เริ่มเด็ดยอดแรกออก ยิ่งเด็ด ยิ่งแตก เหมือนโหระพา” คุณเอ เปิดเผยถึงการนำพืช 2 อย่าง มาเสริมสวนกล้วย

หนุ่มเมืองเพชร นาม องอาจ จิตเพชร เจ้าของเอเอบานาน่าฟาร์ม มุ่งส่งเสริมพืชปลอดสาร โดยใช้ ปุ๋ย ยา ให้เหมาะสม เพราะตลาดญี่ปุ่นเน้นคุณภาพ จึงรับลูกสวนได้จำกัด แต่ก็เปิดกว้างสำหรับคนที่พร้อมจะทำธุรกิจกับเขา

สนใจรายละเอียดติดต่อ คุณเอ โทร.086-016-7347

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 24