การดูแลปาล์มน้ำมัน เก็บได้ทุก 15 วัน ผลผลิตเก็บเกี่ยวเฉลี่ยประมาณ 3 ตัน/ต้น/ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักชาวสวนปาล์มรายย่อยมากขึ้น จึงได้เปิดตัว คุณวิลิตร ชุมทอง ชาวสวนปาล์มรายย่อยแต่มีวิธีการจัดการสวนที่แตกต่างจาก คุณพรชัย ศรพิชัย หรือ ลุงพร นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดที่ปลูกปาล์มมากที่สุดจะอยู่ในเขตภาคใต้เป็นหลัก นอกจากนี้ยังขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคอีสาน การดูแลปาล์มน้ำมัน

1.คุณวิลิตร-ชุมทอง-เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
1.คุณวิลิตร-ชุมทอง-เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

ประโยชน์ของปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องสำอาง ยาปฏิชีวนะ น้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจำนวนมาก และยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้ดี เนื่องจากมีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง ไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง มีราคาถูกกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น และยังเป็นพืชที่ปลอดจากสารตกแต่งพันธุกรรม (GMOs) จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2.ผลผลิตปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี-1
2.ผลผลิตปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี-1

สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ดังนั้นถ้าคิดจะปลูกปาล์มน้ำมัน อย่างแรกเกษตรกรต้องพิจารณา “สายพันธุ์ปาล์ม” โดยเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ และให้ผลผลิตสูง ทั้งในแง่น้ำหนัก และปริมาณน้ำมัน สายพันธุ์ปาล์มถือว่าสำคัญระดับ “กระดูกสันหลัง” แล้ว แหล่งที่มาของต้นกล้าพันธุ์ก็มีความสำคัญพอๆ กัน เพราะถึงแม้จะเป็นปาล์มสายพันธุ์ดีเยี่ยมขนาดไหน แต่ถ้าผ่านกระบวนการผลิตกล้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็มีความเสี่ยงสูงไม่ต่างจากการปลูก “ปาล์มพันธุ์ปลอม” เลย

 

3.สวนปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี-1-ในเนื้อที่-2-ไร่เศษ
3.สวนปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี-1-ในเนื้อที่-2-ไร่เศษ

การดูแลสวน และการเลือกสายพันธุ์ปาล์ม

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของ นิตยสารพลังเกษตร ที่ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากทำให้ได้พบกับสวนปาล์มน้ำมันของคุณพรชัย ถือเป็นนักปราชญ์ของคนในพื้นที่ ที่เพื่อนชาวสวนหลายๆ คนเข้าไปปรึกษารับคำแนะนำ ศึกษาแนวทางการดูแลสวน และการเลือกสายพันธุ์ปาล์มจากทางคุณพรชัย เช่นเดียวกับคุณวิลิตร

เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่นำความรู้นั้นมาปรับปรุงพัฒนาใช้ในสวนของตน และได้เปิดใจคุยกับทีมงานว่าเดิมทีตนทำงานขับรถกระบะรับจ้างตั้งแต่อายุ 21-37 ปี จนกระทั่งหลังจากแต่งงานเมื่อปี พ.ศ.2549 ก็กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อทำเกษตร

4.การจัดการสวนปาล์มด้วยระบบยกร่องสวน
4.การจัดการสวนปาล์มด้วยระบบยกร่องสวน

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

โดยเริ่มแรกนั้นได้มากรีดยาง พร้อมกับศึกษาวิธีการแนวทางการทำสวนจากเพื่อนชาวสวนด้วยกัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 กว่าไร่ แบ่งปลูกยางพาราอายุประมาณ 4 ปี จำนวน 4 ไร่ และยางอายุ 25 ปี อีกจำนวน 4 ไร่ และมีพื้นที่นาเก่า ด้วยสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่นา ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้าง น้ำท่วมขัง ไม่ได้ใช้ประโยชน์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จึงเริ่มปรับพื้นที่บางส่วนขุดบ่อน้ำ เพื่อจะได้นำน้ำไปใช้รดสวนเงาะ ลองกอง ที่ปลูกไว้ในแปลงใกล้กัน ประกอบกับพื้นที่ยังว่าง จึงนำปาล์มมาปลูกในพื้นที่ 2 ไร่กว่า ด้วยการที่มีพื้นที่จำกัดจึงทำให้ปลูกปาล์มระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×6 เมตร ปลูกแบบระบบยกร่องสวน แหล่งน้ำที่มาจากใต้ดิน ทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำแม้จะเป็นช่วงหน้าแล้ง สายพันธุ์ปาล์มที่เลือกปลูกเป็นพันธุ์ลูกผสม “สุราษฎร์ธานี1” มีลักษณะต้นเตี้ย สีของผลดิบจะมีสีดำ เมื่อผลสุกจะมีสีส้มแดง ซึ่งได้ซื้อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มมาจากบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาต้นละ 70 บาท ทั้งหมด 41 ต้น

5.ต้นปาล์มอายุ-5-ปี-ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่
5.ต้นปาล์มอายุ-5-ปี-ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่

การดูแลปาล์มน้ำมัน

โดยการปลูกนั้นคุณลิตรจะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยรองก้น แล้วจึงนำต้นกล้าปาล์มมาปลูก การดูแลในช่วงระยะ 1-2 เดือน ต้องหมั่นเดินสำรวจตรวจแปลงบ่อยๆ เพื่อสังเกตหนูเข้ามากัดกินต้นปาล์มเล็กเพียงเท่านั้น การใส่ปุ๋ยจะเน้นใส่ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง ในอัตราครึ่งกิโลกรัม/ต้น ใช้เป็นสูตรบำรุงต้น และดูแลไม่ให้วัชพืชขึ้นมาแย่งอาหารจากต้นปาล์ม

การกำจัดวัชพืช

ส่วนการกำจัดวัชพืชนั้นจะเน้นการตัดทิ้งเท่านั้น จะไม่ใช้ยากำจัดวัชพืชฉีดพ่นในสวนปาล์ม หลังจากที่อายุปาล์มได้ 2 ปี ก็สามารถทิ้งให้เติบโต โดยไม่ต้องดูแลอะไรมาก เพียงจะใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นปีละ 3-4 ครั้ง ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น ผลผลิตสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตอนปาล์มมีอายุประมาณ 3 ปี จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นมาใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เฉลี่ยค่าปุ๋ย-ยา ที่ใช้ในการบำรุงสวนปาล์มอยู่ที่ 3,000 บาท/ปี

6.การดูแลปาล์มน้ำมัน ให้ได้ผลปาล์มสุกที่พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวส่งลานเท
6.การดูแลปาล์มน้ำมัน ให้ได้ผลปาล์มสุกที่พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวส่งลานเท

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้คุณลิตรยังได้ฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุงทางดินประมาณ 3-4 เดือน/ครั้ง เพื่อให้ผลผลิตปาล์มมีน้ำหนักที่ดีอีกด้วย ปัจจุบันต้นปาล์มมีอายุประมาณ 5 ปีกว่า ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ยประมาณ 3 ตัน/ต้น/ปี น้ำหนัก/ทะลายประมาณ 30 กิโลกรัม สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 บาท/เดือน และยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 15-20 วัน เก็บเกี่ยวได้แม้สภาพอากาศไม่อำนวย

ซึ่งต่างจากสวนยางพาราของตน ที่เวลาฝนตกจะไม่สามารถกรีดหน้ายางได้ ทางด้านรายรับเมื่อเฉลี่ยแล้วจะสร้างรายได้ที่ดีกว่าพืชอื่น รวมถึงการดูแลง่าย สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ แม้น้ำน้อย แต่ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมด้วย ถึงแม้ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันในตลาดแม้จะราคาตกต่ำ แต่สำหรับเกษตรกรชาวสวนรายเล็กแล้วนั้นแทบไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะเน้นการจัดการดูแลเองทุกอย่างนั่นเอง

7.ผลผลิตปาล์ม-3-ตันต่อต้นต่อปี
7.ผลผลิตปาล์ม-3-ตันต่อต้นต่อปี การดูแลปาล์มน้ำมัน การดูแลปาล์มน้ำมัน การดูแลปาล์มน้ำมัน 

ด้านตลาดปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้คุณลิตรยังยอมรับว่าตนไม่มีความรู้ทางด้านการปลูกปาล์ม หรือสายพันธุ์ปาล์มที่เลือกมาปลูกในตอนนั้นเลย คิดเพียงว่าตนอยากปลูกปาล์ม จึงไปซื้อต้นกล้ามาปลูกเพียงเท่านั้น จนกระทั่งได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องปาล์มจากทางคุณพรชัย และแลกเปลี่ยนความรู้จากชาวสวนด้วยกัน เพื่อนำมาพัฒนาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้บ้าง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หลังจากที่ศึกษาเรื่องสายพันธุ์ และมีความรู้บ้างแล้วนั้น คุณลิตรยังมีพื้นที่จำนวน 15 ไร่ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ยางพาราเก่าที่โค่นต้นจำนวน 5 ไร่ เพื่อนำปาล์มสายพันธุ์ลูกผสม “พันธุ์เทเนอร่า” (Tenera) ผลิตโดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ราคาต้นพันธุ์ซื้อมาในราคาต้นละ 100 บาทไปปลูกอีกด้วย

“ถ้ามีความรู้เรื่องปาล์มมาก่อนก็คงจะเลือกสายพันธุ์ที่ดีมาปลูกตั้งแต่แรก แต่ถ้าจะเปลี่ยนมาปลูกสายพันธุ์อื่นตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว รอเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆ ก่อน ถึงจะโค่นต้นปลูกใหม่ และอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกมันเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งนั้น มีขึ้น-มีลง แต่ยังไงก็มองว่าตลาดปาล์มน้ำมันก็ยังไปได้ดี เพราะความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมนั้นมีมาก ส่วนใครที่อยากปลูกปาล์มก็สามารถปลูกได้ ไม่ต้องกลัวเรื่องตลาดตกต่ำ เพราะว่ายังไงทุกพืชก็เป็นเหมือนกันหมด”

ขอขอบคุณข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

คุณวิลิตร ชุมทอง

บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

โทร.081-956-8729

โฆษณา
AP Chemical Thailand