บริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดงฯ จับมือกลุ่มธุรกิจปาล์มน้ำมัน นำเข้าเมล็ด 3 สายพันธุ์ เพาะต้นกล้าคุณภาพ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นับตั้งแต่ราคาทะลายปาล์มน้ำมัน มีราคา 8-10 บาท/กก. ปลายปี 2564 เรื่อยมาจนถึงกลางปี 2565 ราคาพุ่งสูงสุด 12 บาท/กก. ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันมีการปลูกกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางพารา ที่มีการโค่นมาปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ที่เปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นนาปาล์ม ส่งผลทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เนื่องจากการผลิตต้นกล้าปาล์มคุณภาพต้องคัดสายพันธุ์และมีใบรับรองคุณภาพ อายุกล้าปาล์มต้องได้มาตรฐาน 8-10 เดือน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ทำให้ผู้ฉกฉวยโอกาสลักลอบจำหน่ายเมล็ดและกล้าปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพในตลาดมากขึ้น มีเกษตรกรตกเป็นเหยื่อหลายราย

1.คุณเชิงโชติ (ซ้าย) และคุณกระวี หวานแก้ว (ขวา)
1.คุณเชิงโชติ (ซ้าย) และคุณกระวี หวานแก้ว (ขวา)

การปลูกปาล์มน้ำมัน

บริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกล้ายางพารา และกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่มานานกว่า 26 ปี โดยมี คุณกระวี และ คุณเชิงโชติ หวานแก้ว เป็นผู้บริหาร ได้ร่วมมือทำสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันกับ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสายพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า DxP ยังกัมบิ เพื่อนำมาผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งสายพันธุ์นี้ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วจากลูกค้าที่สั่งซื้อไปปลูก และให้ผลผลิตเฉลี่ย 7-8 ตัน/ไร่/ปี

หลังจากเปิดจำหน่ายต้นพันธุ์ปาล์มสายพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า DxP ยังกัมบิ เป็นสายพันธุ์ที่ลูกค้าให้การยอมรับและเห็นผลชัดเจนด้านสายพันธุ์แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ นำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์ม 3 สายพันธุ์ จากต่างประเทศ คือ สายพันธุ์ปาล์ม คอมแพค (Compact) คอมแพค อะวาแลนซ์, สาวิต คินาบาลู ,(Sawit Kinabalu) และ คาลิกซ์ (Calix) คาลิกซ์ 600, สายพันธุ์ คาลิกซ์ Q6

2.ย้ายจากถาดเพาะลงถุงชำ
2.ย้ายจากถาดเพาะลงถุงชำ

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

โดยลงทุนเปิดแปลงเพาะกล้าบนเนื้อที่ 20 ไร่ ที่ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และแปลงเพาะเครือข่ายของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคอีกไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงสายพันธุ์คุณภาพ มีใบอนุญาตถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 102000552564 เมล็ดพันธุ์นำเข้ามีที่มา และมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในการคัดต้นพันธุ์และควบคุณภาพแปลงเพาะต้นกล้า ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าที่สั่งจอง

เนื่องจากช่วงที่ราคาปาล์มทะลายขยับขึ้น มีการลักลอบขายกล้าพันธุ์ปาล์มปลอม ซึ่งมีการประกาศขายกันว่อนผ่านทางสื่อโซเชียล โดยเป็นกล้าปาล์มปลอมที่ไม่มีการจดทะเบียนแปลงเพาะ ไม่ทราบแหล่งที่มาของสายพันธุ์ และลักลอบเก็บเมล็ดใต้โคนมาเพาะขายเอง และแอบอ้างว่ามาจากประเทศมาเลเซีย เป็นต้น หากเกษตรกรซื้อไปปลูกจะส่งผลเสียหายมหาศาล เพราะกว่าจะรู้ว่าเป็นพันธุ์ปลอม ต้องลงทุนใส่ปุ๋ย ดูแล รดน้ำ เฉลี่ย 3 ปี และต้องรื้อปลูกใหม่ทั้งหมด สูญเสียทั้งเงิน และ เวลา

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.คุณปฏิมา ก่อเจริญ นักวิชาการ ดูแลการเพาะกล้าปาล์มคุณภาพ
3.คุณปฏิมา ก่อเจริญ นักวิชาการ ดูแลการเพาะกล้าปาล์มคุณภาพ

การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ขยายมาปลูกปาล์มกันมากขึ้นช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ปลูกข้าวในภาคใต้ โดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำปากพนัง เขตรอยต่อ 10 อำเภอ เช่น อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ จ.นครศรีธรรมราชกับรอยต่อ 2 อำเภอ จ.พัทลุง คือ อ.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน และรอยต่อ อ.ระโนด จ.สงขลา มีการปรับเปลี่ยนจากนาข้าวมาลงทุนปลูกเป็นสวนปาล์มน้ำมันจำนวนมาก

“ทิศทางการปลูกยางพาราลดลง แต่ปาล์มน้ำมันและทุเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างทุเรียนที่เป็นผลไม้ให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง และมีจีนเป็นตลาดหลัก เน้นส่งผลสด แต่สำหรับปาล์มน้ำมันเป็นพืชอุตสาหกรรมที่นำไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตัว ฉะนั้นปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชที่ค่อนข้างน่าลงทุน

เกษตรกรที่เคยมีสวนยาง 100% จะเริ่มหันมาลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น เพราะยังพออยู่ได้ หลังจากปลูกได้ 3 ปี มีการดูแลใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ปาล์มจะให้ผลผลิตได้ทุกๆ 15-20 วัน หรือ 3 ครั้ง ภายใน 2 เดือน แต่ทุเรียนให้ผลผลิตปีละครั้ง ความเสี่ยงเรื่องของโรค แมลง และสภาพอากาศ ก็สูงกว่าปาล์มน้ำมัน” คุณกระวีให้ความเห็นถึงแรงจูงใจที่เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มฯ มากขึ้น

4.ปาล์มพันธุ์ คาลิกซ์-600
4.ปาล์มพันธุ์ คาลิกซ์-600

จุดเด่นของพันธุ์ปาล์ม 3 สายพันธุ์

สายพันธุ์ คาลิกซ์-600 เป็นปาล์มสายพันธุ์ใหม่ที่มีต้นกำเนิดจากมาเลเซีย ของ บริษัท Sime Darby เจ้าของสวนปาล์มที่มากที่สุดในโลกกว่า 6.25 ล้านไร่ ที่พัฒนาสายพันธุ์มากว่า 80 ปี จนได้สายพันธุ์คาลิกซ์ 600 ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของบริษัทในปี พ.ศ.2550 โดย Sime Darby ได้ซื้อสองบริษัทของธุรกิจสายพันธุ์ปาล์ม Guthie และ Golden Hope เป็นการควบรวมสองบริษัทเข้าไว้กับบริษัทแม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงธุรกิจ

โดยพันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ 600 (Calix 600) เป็นลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : Deli x AVROS (BM119) ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลายมากกว่า 30-32% ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ 22-25 เดือน หลังปลูก และผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย  6.08-7.52 ตัน/ไร่/ปี จำนวนทะลายมากถึง 17-24 ทะลาย/ต้น/ปี มีน้ำหนักทะลายเฉลี่ย 20-35 กิโลกรัม ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 46-50 เซนติเมตร/ปี ระยะปลูก : 9x9x9 เมตร ปลูกได้ 22 ต้น/ไร่ ในบ้านเรามีผู้นำสายพันธุ์นี้มาปลูกในพื้นที่ภาคใต้และภาคอื่นๆ พบว่า ปาล์มอายุ 2 ปีเศษ ต้นสมบูรณ์ดี เริ่มให้ผลผลิต เมื่อครบ 3 ปีขึ้นไป ผลผลิตขยับสูงขึ้น ดูแลใส่ปุ๋ยต่อเนื่อง ให้ผลผลิตต่อเนื่อง ไม่ขาดคอ

ส่วน พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาต่อจากสายพันธุ์ คาลิกซ์ 600 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้มากขึ้น และนำมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มคุณภาพ CSPO (certified sustainable palm oil) เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พันธุ์ปาล์ม สาวิต คินาบาลู (Sawit Kinabalu) เป็นสายพันธุ์ปาล์มของบริษัท SAWIT KINABALU ประเทศมาเลเซีย มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มงวด โดยมี พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐาน SIRIM MS157 และได้รับใบอนุญาตจากการผลผลิตและจำหน่ายจาก MPOB

ซึ่งพันธุ์ปาล์ม คินาบาลู เกิดจากลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : Deli x AVROS (BM119 : MPOB) มีความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า DxP : 99% เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28-32% ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ 24-30 เดือน หลังปลูก ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 6-7 ตัน/ไร่/ปี จำนวนทะลาย 16-24 ทะลาย/ต้น/ปี น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 20-35 กิโลกรัม ความสูงของลำต้นเฉลี่ย 40-50 เซนติเมตร/ปี ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวนต้นต่อไร่ 22 ต้น

สายพันธุ์ คอมแพค อะวาแลนซ์ เป็นสายพันธุ์คอมแพคท์นำเข้าจากประเทศคอสตาริกา บริษัท ASD เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบันที่ได้การตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งได้สร้างความมั่นใจ และเป็นที่นิยมปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์xกาน่า, คอมแพคท์xไนจีเรีย, เดลิxคอมแพคท์,  คอมแพคท์xอีโวลูชั่น  , คอมแพคท์ อะวาแลนซ์ ซึ่งบริษัท ASD ถือว่าอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์คอมแพคท์ เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และให้ผลตอบแทนสูงสุด

5.ต้นกล้าปาล์ม สมบูรณ์ เขียว ต้นแข็งแรง
5.ต้นกล้าปาล์ม สมบูรณ์ เขียว ต้นแข็งแรง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายต้นกล้าปาล์ม

ปัจจุบันบริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดงฯ กำลังเตรียมต้นกล้าปาล์มทุกสายพันธุ์ตามยอดจองปี 2565 ที่กำหนดวันรับ ต้นกล้าอายุครบ 9 เดือน รอบการส่งแรกในเดือน เม.ย.2566 และจัดเตรียมต้นกล้าทุกสายพันธุ์ไว้รองรับลูกค้าหลายหมื่นต้น โดยปี 2566 เปิดรับการจองกล้าตลอดทั้งปี

สอบถาม หรือสั่งจอง-ซื้อ พันธุ์ปาล์ม ราคาพิเศษ ได้ที่ บริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด จำกัด 217 หมู่ 5 ริมถนนสาย 4015 บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260 โทร.081-848-2994, 099-217-7554, 089-896-1772 www.siamagro.asia

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 30