ปลูกปาล์มแบบยกร่อง เน้นจัดการเอง และการผสมเกสรเพิ่มผลผลิต ใช้แรงงาน 2-3 คน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“การทำสวนส้มแม้จะลงทุนมากกว่าสวนปาล์ม แต่ถ้าส้มไม่ร่วง ถ้าหากได้ผลผลิตที่ดีก็เป็นอาชีพที่ดี รายได้ดีเหมือนกัน แต่การทำส้มการจัดการจะสูงกว่า มีการจัดการตลอดปี การทำสวนปาล์มการจัดการจะน้อยกว่า การลงทุนน้อยกว่า ใช้แรงงาน 2-3 คน ก็เพียงพอต่อสวนปาล์ม 50 ไร่

การช่วยผสมเกสรทำให้ลูกปาล์มสมบูรณ์ ลูกเต่ง ปาล์มทุกทะลายได้น้ำหนักมาก ผลผลิตที่ดี ตัดปาล์มแก่ ตัดปาล์มสุก เน้นทำปาล์มคุณภาพ หากราคาปาล์มดีชาวสวนปาล์มก็พออยู่ได้ แต่ถ้าปาล์มราคาถูกชาวสวนก็อยู่ลำบากเหมือนกัน เพราะต้องดูแลสวนปาล์มอย่างต่อเนื่อง แต่การดูแลสวนปาล์มเองจะช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง”

1.คุณมนศักดิ์-และคุณศิริพร-พรพนาวัลย์
1.คุณมนศักดิ์-และคุณศิริพร-พรพนาวัลย์

การปลูกปาล์มน้ำมัน

สวนปาล์มศิริพร ที่มี คุณมนศักดิ์ และคุณศิริพร พรพนาวัลย์ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ทำสวนส้มที่ทุ่งรังสิต แล้วหันมาปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ 50 ไร่ ที่เน้นการใช้แรงงานในครอบครัวเพื่อดูแลสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างเป็นระบบ

โดยคุณศิริพรยอมรับว่าหลังจากที่เกิดวิกฤติกับสวนส้ม ส้มร่วงทั้งสวน จนหมดหนทางแก้ไข จึงตัดสินใจปรับสวนส้มทั้งหมด 50 ไร่ แล้วหันมาปรับพื้นที่ทำนาข้าวอยู่นานกว่า 2 ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว

เนื่องจากเป็นการทำนาข้าวในยุคที่มีการประกันราคา ที่ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 8,000 บาท/ตัน  ทำนาได้ 2 รอบ/ปี พื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 50 ไร่ ให้ผลผลิตเพียง 30 กว่าตัน เมื่อหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายออกไปแล้วก็แทบจะไม่เหลืออะไร จึงคิดมองหาอาชีพอื่นเพื่อให้มีรายได้เพียงพอเข้ามาจุนเจือครอบครัว

จนกระทั่งมีกระแสเรื่องปาล์มน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ อีกทั้งยังเห็นว่าเพื่อนบ้านปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตได้แล้ว จึงเกิดความสนใจและปลูกปาล์มน้ำมันในเวลาต่อมา ภายใต้การศึกษาข้อมูลเรื่องปาล์มน้ำมันก่อนปลูก ตลอดจนมีตลาดรองรับภายในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดความมั่นใจ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.การปลูกปาล์มระบบร่องคู่
2.การปลูกปาล์มระบบร่องคู่

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

จากนั้นก็ได้ปรับพื้นที่นาข้าวทั้ง 50ไร่ เพื่อปลูกปาล์มในระบบขุดยกร่อง โดยเลือกที่จะปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ “คอมแพค” ของ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด จำนวน 1,000 ต้น ปลูกแบบสลับฟันปลา รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยหินฟอสเฟต (0-3-0) ช่วงปาล์มเล็กจะให้ปุ๋ยสูตรกับต้นปาล์มตามตารางการใส่ปุ๋ยที่บริษัทแนะนำ ให้น้ำตามความเหมาะสม

เน้นการดายหญ้ารอบโคนต้น และใช้สารเคมีสลับกับการตัดหญ้าบนร่องปาล์มในช่วงหน้าฝน อีกทั้งยังได้ปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นพืชแซมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ปาล์มยังให้ผลผลิตไม่ได้ เมื่อกล้วยอายุครบ 1 ปีจะเริ่มออกผลผลิต ให้เก็บเกี่ยวได้คราวละมากกว่า 1,000 หวี ราคาหวีละ 15-16 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะ โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหน้าสวน ทำให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว และเป็นรายได้ที่ดีพอสมควร ที่สำคัญเน้นการตัดกล้วยเอง ขายเอง

นอกจากนี้ยังตัดหัวปลีขายได้อีกทางหนึ่ง หลังจากเก็บผลผลิตกล้วยได้เกือบ 2 ปี ได้ตัดกล้วยออก และมาดูแลปาล์มน้ำมันอย่างเต็มที่ จนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตอนปาล์มอายุ 2 ปีกว่า

โดยได้มีการหักช่อดอกในช่วงปาล์มเล็ก และจะเน้นการดูแลสวนปาล์มเองทั้งหมด เพื่อให้เห็นความเป็นไปและการเจริญเติบโตของต้นปาล์มอย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่จะมีหนูเยอะ แต่จะไม่ค่อยเข้าทำลายต้นปาล์ม เพราะทุกครั้งที่เข้าสวนจะนำสุนัขไปด้วยเพื่อให้ไล่หนู แต่จะเสียหายจากด้วงแรดเข้าทำลายยอดต้นปาล์มบ้าง

3.ปาล์มอายุ-4-ปีเศษ-ผลผลิตเฉลี่ย-5-ตันต่อไร่
3.ปาล์มอายุ-4-ปีเศษ-ผลผลิตเฉลี่ย-5-ตันต่อไร่
การผสมเกสรร่วมกับการดูแลต้นปาล์มเพื่อผลผลิตที่ดี
การผสมเกสรร่วมกับการดูแลต้นปาล์มเพื่อผลผลิตที่ดี

การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

จนถึงวันนี้สวนปาล์มศิริพรมีอายุ 4 ปีครึ่ง โดยทางสวนจะเน้นการใช้แรงงานในครอบครัวจัดการสวนเองในทุกขั้นตอน ทั้งการตัดหญ้าในช่วงหน้าฝน การใส่ปุ๋ยเน้นแม่ปุ๋ยนำมาผสมเอง และใช้ปุ๋ยสูตรในบางครั้ง ประมาณ 2 กก./ต้น/ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นปาล์มแต่ละต้นด้วย

ที่สำคัญก่อนใส่ปุ๋ยจะเน้นให้น้ำกับต้นปาล์มแล้วค่อยหว่านปุ๋ยรอบโคนต้นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นก็จะรดน้ำตามอีกครั้งเพื่อให้ปุ๋ยละลาย ทำให้ต้นปาล์มนำปุ๋ยไปใช้ได้อย่างเต็มที่ทุกๆ 2-3 เดือน ใส่แมกนีเซียมและโบรอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การช่วยผสมเกสร

มีการช่วยผสมเกสรเพื่อให้ผลปาล์มติดทะลายดกทุกต้นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการตัดทางปาล์มให้ก้านทางใบยาวหน่อยเพื่อให้ง่ายต่อการปีนขึ้นไปพ่นผสมเกสรบนต้นปาล์ม มีการรักษาระดับน้ำในท้องร่องไม่ให้แห้งจนเกินไป เพราะต้องตัดปาล์มแล้วนำผลผลิตออกจากสวนปาล์มด้วยเรือเป็นหลัก

4.ปลูกปาล์มแบบยกร่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรทุกออกจากสวนด้วยทางเรือ
4.ปลูกปาล์มแบบยกร่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรทุกออกจากสวนด้วยทางเรือ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

โดยผลผลิตจะมีมากน้อยตามฤดูกาล ผลผลิตในช่วงที่มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม ไปจนถึงกลางปี เคยได้สูงสุดที่ 23 ตัน/รอบ/ 50 ไร่ ผลผลิตในช่วงน้อยที่สุดอยู่ที่ 6 ตัน/รอบ/ 50 ไร่ อยู่ในช่วง พ.ย.-ก.พ.ของทุกปี เก็บเกี่ยวผลผลิต 15 วัน/รอบ หรือ 2 ครั้ง/เดือน

โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่/ปี มีราคาเฉลี่ยที่ 3 บาทเศษ “เราดูแลใส่ปุ๋ยเอง ทำให้ปาล์มได้กินปุ๋ยเต็มที่ทุกต้น เข้าไปตัดปาล์มก็พ่นผสมเกสรไปด้วย ช่วยเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น ตัดปาล์มแก่ ตัดปาล์มสุก และสวย ไม่มีหนวดทุกทะลาย ทุกๆ 15 วัน ลานเปิดรับซื้อ 8 วัน เราก็ตัดปาล์มไปขายทุกวันจนครบ 8 วัน เพราะเราตัดปาล์มเอง

แต่พอไปขายแล้วราคาไม่ค่อยดี แต่ถ้าราคาดีชาวสวนก็พออยู่ได้บ้าง เพราะปาล์มมีช่วงออกผลผลิตมากและน้อยต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของปี” คุณศิริพรให้ความเห็น แต่ยอมรับว่าข้อดีของปาล์มน้ำมัน คือ ลงทุนน้อย ใช้แรงงานเพียง 2-3 คน ดูแลได้อย่างทั่วถึง ตัดแต่งทางใบเอง ตัดปาล์มเอง บรรทุกปาล์มออกจากสวนและส่งลานเอง ทำให้มีรายได้ที่พออยู่ได้

5.ผลผลิตให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี-มีคุณภาพ
5.ผลผลิตให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี-มีคุณภาพ

ข้อดีของปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพค

ซึ่งข้อดีของปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคนี้จะให้ผลผลิตที่ดี ทะลายดกเต็มคอ น้ำหนักดี ช่วงทะลายถี่ ต้นเตี้ย นอกจากนี้คุณศิริพรยังมีสวนปาล์มอายุ 2 ปีเศษ อีกประมาณ 4 ไร่ ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว แต่ยังมีปริมาณผลผลิตที่น้อย ซึ่งปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้น และนำมาซึ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามเพิ่มเติม สวนปาล์มศิริพร เลขที่ 116 ม.11 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทร.081-290-1842, 081-863-1829, 088-385-1855 สนใจติดต่อซื้อและสั่งจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้ที่ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด โทร ศูนย์ละแม : 087-935-0001, ศูนย์สวี : 085-214-8668, ศูนย์ปราจีนบุรี : 081-295-8906, ศูนย์นครนายก : 088-385-1854 และศูนย์พัทลุง : 081-963-3613 สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.rdpalm.com และติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ที่ Fanpage : #RDกล้าปาล์มพันธุ์ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง ปลูกปาล์มแบบยกร่อง