ปลูกพืชหมุนเวียน แซมในร่องสวนปาล์มเล็กสร้างรายได้ แนวคิดของ ศรีเทพพันธุ์ปาล์ม พัฒนากล้าปาล์มคุณภาพสู่เกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณสมศักดิ์ สิทธิชัย หรือ เฮียอ่อง เกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่น มานะ พยายาม ขยันหมั่นเพียร และอดทน ในการประกอบอาชีพ จนในที่สุดประสบความสำเร็จ สามารถตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยการทำไร่อ้อย และเป็นอาชีพที่มั่นใจมากที่สุดในขณะนี้ แต่เพราะปัญหาแรงงานในการทำไร่อ้อย ปลูกพืชหมุนเวียน

จึงจำเป็นต้องแบ่งที่ดินบางส่วนเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ภาคเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกปาล์ม และเป็นจุดแรกเริ่มที่ทำให้เฮียอ่องพร้อมกับเพื่อนชาวไร่อ้อยหลายรายในพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันเดินทางลงใต้เพื่อศึกษาดูงานในสวนปาล์มน้ำมันของจริงก่อน มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการริเริ่มหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเป็นรุ่นแรก และครั้งแรกใน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

1.คุณสมศักดิ์-สิทธิชัย-เฮียอ่อง
1.คุณสมศักดิ์-สิทธิชัย-เฮียอ่อง

คุณสมศักดิ์ สิทธิชัย ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.เพชรบูรณ์

โดยการสั่งจองกล้าปาล์มน้ำมันมากกว่า 10,000 ต้น เพื่อปลูกทดสอบไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ที่มีความหวังว่าจะรวบรวมผลผลิตส่งเข้าโรงสกัดเมื่อปาล์มโตขึ้นจนสามารถเก็บผลผลิตได้

“ผมทำอ้อยมาก่อน ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ แม้อ้อยจะเป็นพืชที่ผมมั่นใจที่สุด ตั้งตัวได้เพราะอ้อย รักการทำอ้อยมากที่สุด แต่เพราะปัญหาแรงงานทำให้ผมและเพื่อนๆ ชาวไร่อ้อยหลายคนรวมกลุ่มชวนกันไปเที่ยวใต้ ให้เห็นของจริงเรื่องปาล์มน้ำมัน และได้สั่งจองต้นกล้าปาล์มมาปลูกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

2.กล้าปาล์มพร้อมปลูก
2.กล้าปาล์มพร้อมปลูก ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชหมุนเวียน

การปลูกปาล์มน้ำมัน

ซึ่งค่อนข้างหายากด้วย เราซื้อต้นปาล์มสายพันธุ์เดลิกาน่ากับเปารงค์มาต้นละ 80 บาท/ต้น รวมค่าขนส่ง ในส่วนของผมมีเพียง 1,000 ต้น บนเนื้อที่ 60 ไร่ ที่เรารวมกันซื้อ เพราะหวังว่าจะส่งไปขายด้วยกัน เพราะตอนนั้นตลาดหรือแหล่งรับซื้อปาล์มในพื้นที่ยังไม่มี เพียงแต่เราคิดจะปลูกกันก่อน” เฮียอ่องให้เหตุผลในการหันมาปลูกปาล์มน้ำมัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ระบบการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
3.ระบบการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

การบำรุงดูแลรักษาต้นปาล์มน้ำมัน

หลังจากปลูกปาล์มน้ำมันไปได้ประมาณ 2 ปี ก็มีพ่อค้าวิ่งเข้ามาดูปาล์มในสวน และกลุ่มเพื่อนที่ปลูกปาล์มด้วยกันในพื้นที่ใกล้เคียง และได้ติดต่อขอซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในเวลาต่อมา เพื่อนำไปส่งที่ระยองในราคา 1-3 บาทกว่า/กก. ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตในแต่ละช่วง โดยพ่อค้าอ้างว่าต้องหักค่าขนส่งด้วย จนกระทั่งมีการจัดตั้งลานปาล์มให้เป็นจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มทะลายในพื้นที่ทุกๆ 15 วัน หรือครั้งละ 2 วัน/รอบ หรือประมาณ 4 วัน/เดือน

ขณะที่เฮียอ่องมีผลผลิตเฉลี่ยที่ 3-4 ตัน/รอบ ซึ่งเป็นปาล์มรุ่นแรกที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เนื่องจากการดูแลสวนปาล์มยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การให้น้ำยังไม่เต็มที่นัก เพราะต้องแบ่งเวลา และคนงานบางส่วนทำไร่อ้อยมากกว่า 600-700 ไร่

4.กล้าปาล์มคุณภาพ
4.กล้าปาล์มคุณภาพ

การคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์ม

อนาคตหากมีการดูแลปาล์มที่ดีกว่านี้จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอน เมื่อเห็นว่าการทำสวนปาล์มน้ำมันมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ที่สำคัญยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานได้เป็นอย่างดี เฮียอ่องจึงได้ขยายพื้นที่การปลูกปาล์มออกไปอีกราว 140 ไร่ ขณะนี้ยังเป็นปาล์มเล็กอายุเพียง 1 ปีเศษ ไปจนถึง 2 ปี มีหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ให้ปาล์มที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุดก่อนจะนำมาซึ่งการขยายสายพันธุ์เชิงการค้าภายใต้กล้าปาล์มคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร

ที่ชื่อ ศรีเทพพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้เป็นทางเลือกกับเกษตรกรได้มีโอกาสเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตนเองมากที่สุด ลดการกระทบกระเทือนของกล้าปาล์มในระหว่างการขนส่ง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การเจริญเติบโตดี

5.ปาล์มเล็กที่ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซม
5.ปาล์มเล็กที่ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซม

การ ปลูกพืชหมุนเวียน แซมในสวนปาล์มเล็ก

นอกจากนี้ยังสามารถปลูกทั้งพริก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฟักทอง เป็นพืชแซมหมุนเวียนระหว่างร่องสวนปาล์มน้ำมันอายุน้อย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยป้องกันหญ้าวัชพืช และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเฮียอ่องมองว่าการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มเล็กว่า “ปาล์มรุ่นใหม่นี้เราจะมีระบบน้ำที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อย สามารถให้น้ำได้ทั่วถึง พืชแซมถ้าปลูกข้าวโพดจะดีกว่า ปาล์มจะสวยที่สุด

6.ปาล์มรุ่นแรกอายุ-5-ปีกว่า
6.ปาล์มรุ่นแรกอายุ-5-ปีกว่า

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

พอปาล์มเข้าปีที่ 3 ก็เก็บผลผลิตได้แล้ว แต่มันอาจจะน้อย มีพ่อค้าวิ่งมาดู มาซื้อ แต่ถ้าตอนนี้จะมีโรงงานในพื้นที่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดแล้ว ในขณะที่ต้นทุนในการปลูกปาล์มค่อนข้างสูงมาก แต่เมื่อเทียบกันแล้วจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมั่นคงกว่า ที่สำคัญการปลูกปาล์มในภูมิภาคนี้ แม้จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทางใต้ แต่ก็ยังมีน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์ และยังมีแสงแดดมากกว่า ทำให้การเจริญเติบโตไม่แพ้กับทางใต้แน่นอน”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.เอียอ่องและคุณวีระ-ผู้จัดการแปลงเพาะกล้าปาล์ม
7.เอียอ่องและคุณวีระ-ผู้จัดการแปลงเพาะกล้าปาล์ม

คุณวีระ อนันต์วรปัญญา ผู้จัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้เฮียอ่องยังได้เตรียมพื้นที่เพื่อจะขยายพื้นที่การปลูกปาล์มอีกประมาณ 300 ไร่ โดยใช้สายพันธุ์ยูนิวานิช ซีหราด เดลิกาน่า และโกลด์เด้นเทเนอร่า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มอย่างพิถีพิถัน และเป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพภายในการผลิตของ คุณวีระ อนันต์วรปัญญา ผู้จัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ พล.8/2556 ให้การปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นพืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนใจสั่งจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้ที่ “ศรีเทพพันธุ์ปาล์ม” 71 ม.12 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร.08-7709-4391, 09-5495-7176