ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ปาล์มดีต้องมีไฟ ปาล์มน้ำมันเดมิลาน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.ต้นแม่พันธุ์ปาล์มเดมิลานบนภูเขาเมืองเลย

แน่นอนว่าการทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย บนเส้นทางการวิจัยภายใต้ทุนส่วนตัวอย่างลำพังจะต้องเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมาย ต้องลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนนานเกือบ 20 กว่าปี หากไม่มีใจรักที่จะทำจริงๆคงทำไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะการพัฒนา ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี สายพันธุ์ “เดมิลาน” ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

ปลูกปาล์มบนภูเขาไม่มีระบบน้ำ

สามารถปลูกบนภูเขาเมืองเลยแล้วให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้องมีระบบน้ำเพราะปาล์มหากินเก่งทั้งทางรากและทางใบนั้นต้องใช้พลังงาน พลังสมอง ความทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้เกิดการพัฒนานี้ขึ้นมาเพื่อคนไทยทุกคน จนได้ปาล์มน้ำมันที่มีโครงสร้างของลำต้นที่มีขนาดใหญ่ ทะลายใหญ่เท่ากัน ทางกาบรอบต้น ความถี่ของทางก้านสายพันธุ์เดมิลานเพียง 10 ซม. ทางยาวเพียง 4 เมตร อายุ 6 ปีวัดรอบต้นได้ 2.87 ซม.- 10 ปี วัดได้ 2.8 ซม. ทะลายปาล์มออกครั้งละ 3 ชุด 9.9.8  น้ำหนักของทะลายปาล์มที่ไม่มีระบบน้ำ น้ำหนักต่ำสุด 25 กิโลกรัมและคุณสมบัติของเดมิลานไม่มีการขาดรอบ ทะลายสุดท้ายใกล้จะสุกชุดใหม่ก็จะออกมาแทนที่อีก 3 ชุด ตัวเมีย 2 ชุด ตัวผู้อีก 1 ชุด ปาล์มเดมิลานในช่วงหน้าแล้ง หน้าหนาว ได้รับเพียงแค่น้ำหมอก น้ำค้างก็ยังให้ผลผลิตคงที่ เปอร์เซ็นต์น้ำมันอย่างต่ำ 28%  ความห่างของลำค้นต้องไม่เกิน 7×7 เมตร ปลูกได้ 32 ต้น/ไร่ การตัดเก็บผลผลิต 15 วัน/รอบหรือเดือนละ 2 รอบ ผลผลิตเฉลี่ย 483 กิโลกรัม/ต้น  หากให้ระบบน้ำทะลายต่ำสุด 45 กิโลกรัม 23 ทะลาย/ต้น จะได้ 1,035 กิโลกรัม/ต้น 1 ไร่จะให้ผลผลิตเท่ากับ 33,120 กิโลกรัม ดังนั้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เดมิลานจึงมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถปลูกบนภูเขาได้โดยไม่ต้องมีระบบน้ำจริงๆ ผลผลิตให้เปอร์เซ็นต์สูงสามารถใช้ผลปาล์มสดๆของเดมิลานฉีกเนื้อแล้วสามารถจุดไฟติดทันที ทางสั้น ระยะการปลูกน้อยกว่า ปลูกได้จำนวนมากกว่า โครงสร้างทรงกระบอกคล้ายถังน้ำมัน ที่สำคัญเป็นปาล์มน้ำมันที่ให้ธาตุอาหารน้อยแต่ต้องได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมันอย่างครบถ้วน เน้นการให้ธาตุอาหารเชิงอินทรีย์เป็นหลัก จึงนับเป็นการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางดินเชิงอินทรีย์คุณภาพตรงตามความต้องการของพืชและเสริมความสมบูรณ์ให้กับสภาพความเป็นอยู่ของจุลินทรีย์และสิ่งในดินที่เอื้อต่อการปลูกพืช การได้รับอากาศที่บริสูทธิ์เพราะปาล์มน้ำมันมีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์  ผลผลิตที่ได้ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงและเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่งคง สามารถแข่งขันได้ภายใต้เขตการค้าเสรีและผลผลิตเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศด้วยฝีมือคนไทยเอง

2.การเก็บเกี่ยวผลผลิต3.ผลปาล์มสดที่จุดไปติด

                เพราะหลังจากเปิดตัวผ่านสื่อโดยไม่ได้ตั้งใจแบบตกกระไดพลอยโจนเรื่องปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ “เดมิลาน”ได้ไม่นานนักก็เป็นที่สนใจของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะปาล์มสายพันธุ์นี้เกิดจาก การลงมือเอง ทำงานจริงๆ ใช้ใจทำไม่ได้ใช้ปากทำหรือจินตนาการเอง
จนกระทั่งวันหนึ่งก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาและอยากให้เกษตรกรได้ปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีๆเพื่อประเทศชาติ  สู้กับต่างประเทศได้ให้ประเทศชาติพัฒนาสนใจอ่านรายละเอียดข้อมูลข่าวสารได้จากนิตยสารพืชพลังงานนะคะ

tags: ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ปาล์มดีต้องมีไฟ ปาล์มน้ำมันเดมิลาน ผลปาล์มสดๆของเดมิลานฉีกเนื้อแล้วสามารถจุดไฟติดทันที ทางสั้น ระยะการปลูกน้อยกว่า ปลูกได้จำนวนมากกว่า