ปาล์มน้ำมัน ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต้นปาล์มน้ำมัน ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

ปาล์มน้ำมันเป็นทั้งพืชอาหาร พืชพลังงาน ที่มากด้วยคุณค่าและมูลค่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยืน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน 30 – 35 ปี

นิตยสาร พืชพลังงาน
นิตยสาร พืชพลังงาน

ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตที่ดีภายใต้สายพันธุ์ที่ดี ปุ๋ยดี พื้นที่เหมาะสมและจัดการที่ดี

  1. ผลปาล์มทะลาย = น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)
  2. ใยปาล์ม = เป็นเชื้อเพลิงในโรงหีบ
  3. กะลาปาล์ม = เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม
  4. เมล็ดปาล์ม = เข้าสู่ธุรกิจความงาม
  5. น้ำเสีย = ทำไบโอแก๊ส ปั่นกระแสไฟฟ้า
  6. กากตะกอน = เป็นปุ๋ยให้กับพืชทุกชนิด
  7. ทางปาล์ม =  ย่อยสับ คลุมหน้าดิน
  8. ต้นปาล์มแก่ = โค่นสับปรับปรุงดิน
ต้นปาล์มน้ำมันใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (พืชพลังงาน)
ต้นปาล์มน้ำมันใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (พืชพลังงาน)

tags: ต้นปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน ผลปาล์มทะลาย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม เมล็ดปาล์ม น้ำเสีย กากตะกอน ทางปาล์ม ต้นปาล์มแก่ ปาล์มน้ำมัน ต้นปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน ใยปาล์ม

[wpdevart_like_box profile_id=”997990286914613″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]