พันธุ์ปาล์ม อะไรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่แค่ 1 ไร่ ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกปาล์มน้ำมัน

เป็นที่ประจักษ์มานานหลายปี เรื่องคุณสมบัติพิเศษของสายพันธุ์คอมแพคท์ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ดูการวิเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐสองแห่ง ปี 2554 และในอนาคตเร็วๆ นี้ หวังว่ามีโรงงานจะประกาศรับซื้ออย่างเป็นทางการในราคาสูงกว่าสายพันธุ์อื่น

ดังนั้นเกษตรกรรายใหญ่ หรือรายย่อย ที่ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่ม  จึงจะเป็นที่ต้องการสูงของโรงงานทั่วไป และจะไม่นานเกินรอถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการมาตรฐานส่งเสริมการรับซื้อผลปาล์มอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากที่จะเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่ รายย่อย ได้ทั่วประเทศ  ที่ปลูกสายพันธุ์คุณภาพดังกล่าว

1.บริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด-นำร่องปลูกปาล์มสายพันธุ์ดี
1.บริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด-นำร่องปลูกปาล์มสายพันธุ์ดี
2.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์ที่เจริญเติบโตได้ดีแม้ในพื้นที่ดินเสื่อม
2.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์ที่เจริญเติบโตได้ดีแม้ในพื้นที่ดินเสื่อม
เปอร์เซ็นต์น้ำมันทะลายปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์
เปอร์เซ็นต์น้ำมันทะลายปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์
ผลวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมันทะลายปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์
ผลวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมันทะลายปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์

การคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเกษตรกรนั้นไม่มีอะไรที่สำคัญเกินไปกว่าคำว่า “คุณภาพสาย พันธุ์ปาล์ม น้ำมัน” ซึ่งมีโอกาสเพียงครั้งเดียวหรือมากกว่าเพียงเล็กน้อย เพราะปาล์มน้ำมันเมื่อปลูกลงดินไปแล้วจะมีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานมากกว่า  30 ปี และเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มหากต่างกันเพียง 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ราคาผลปาล์มก็จะต่างกัน 20 ถึง 40 สตางค์ต่อกิโลกรัม ดังนั้นตลอดระยะเวลาอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานมาก จึงมีความหมายอย่างมากต่ออาชีพเกษตรกรในอนาคตอย่างแน่นอน

ปัจจุบันวงการปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยที่ในวันนี้ทุกฝ่ายต่างหันมาให้ความสำคัญ และส่งเสริมการทำ “ปาล์มคุณภาพ” ทั่วประเทศ เพื่อให้ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง แข่งขันได้ในเวทีโลก ดังนั้นหากประเทศไทยมีการคัดเลือกสาย พันธุ์ปาล์ม น้ำมันที่ดีเหมือนกับการมี “ต้นน้ำที่ดี” ย่อมนำมาซึ่งปาล์มทะลายที่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันปาล์มทั้งประเทศ

3.คุณวิสันต์-สินธุนนท์-เกษตรกรดีเด่นภาคใต้ปี-2540
3.คุณวิสันต์-สินธุนนท์-เกษตรกรดีเด่นภาคใต้ปี-2540

คุณวิสันต์ สินธุนนท์ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่

คุณวิสันต์ สินธุนนท์ เกษตรกรภาคใต้ดีเด่นปี 2540  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด  เอกชนรายหนึ่ง ที่ได้นำร่องส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดีจากทั่วโลกมานานกว่า 34 ปี โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน “สายพันธุ์คอมแพคท์” ที่มีคุณสมบัติ ต้นเตี้ย ทางสั้น ข้อถี่ สูงช้า ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ หรือปาล์มทะลาย 4 กิโลกรัม สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ได้ 1 กิโลกรัม ในขณะที่ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์อื่นต้องใช้ปาล์มทะลาย 5 กิโลกรัม หรือมากกว่า เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 1 กิโลกรัม  ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของโรงสกัดน้ำมันปาล์มเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ดังนั้นเกษตรกรควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อประโยชน์สูงสุด และเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ภายใต้สโลแกน “ทำอย่างไรให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 ไร่” (โดยเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์ที่มีคุณภาพด้อยกับสายพันธุ์ที่ดีที่สุด) ที่สำคัญ “ปาล์มน้ำมันคอมแพคท์” ยังเป็นพืชอายุยืน ปลูกครั้งเดียว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 35 ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณวิสันต์ได้เปิดเผยถึงอุดมการณ์และอุดมคติที่ได้ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งการทำ “สวนส้มโชกุน” จนกระทั่งประสบความสำเร็จและโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ต่อมาได้หันมายึดอาชีพ “ทำสวนยางพารา” ก่อนจะหันมาศึกษาเรื่องปาล์มน้ำมันอย่างลึกซึ้ง

จนทำให้มองเห็นข้อดีหลายอย่าง คือ แม้เกิดวาตภัย หรือมีลมพัดอย่างรุนแรงแล้ว ต้นปาล์มน้ำมันไม่ค่อยล้มเสียหาย หรือเสียหายน้อยมาก เมื่อเทียบกับพืชอื่น น้ำท่วมไม่ตาย ไฟไหม้ก็ไม่ตาย สามารถดูแลรักษาและจัดการง่าย ใช้แรงงานน้อย ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานได้ดี ใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการมี “นักลงทุนชาวต่างชาติ” เข้ามาลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดกระบี่

แม้ว่าภายในพื้นที่สมัยนั้นยังมีปัญหาไม่ค่อยสงบด้วยปัญหาทางการเมือง แต่ก็ยังมีนักลงทุนชาวมาเลเซียมาลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันได้ ขนาดคนต่างชาติยังกล้ามาลงทุนในพื้นที่ที่ไม่สงบ นั่นจึงเป็นแรงจูงใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ผลักดันให้คุณวิสันต์ตัดสินใจหันมา “ปลูกปาล์มน้ำมัน” เป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อปี พ.ศ.2525 ด้วยการลงทุนซื้อที่ดินร่วมกับกลุ่มเครือญาติ และเพื่อนๆ ร่วม 30 คน เข้าซื้อที่ดินพื้นที่นอกเขตป่าสงวน ซึ่งเป็นพื้นที่เคยปลูกยางที่ถูกไฟไหม้ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แล้วพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน

ท่านเป็นคนไทยแท้ ๆ ที่กล้าลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันในบ้านเกิดตนเอง ประกอบกับสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่สามารถ “ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน” ขึ้นมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรไทย จึงได้ทำให้คุณวิสันต์ต้องนำเข้า “เมล็ดปาล์มงอก” จากมาเลเซียผ่านทางญาติพี่น้องฝ่ายมารดาที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยสั่งซื้อเมล็ดปาล์มงอกจาก บริษัท Guthie มาประมาณ 135,000 เมล็ด นำเมล็ดงอกมาเพาะให้เป็นต้นกล้าคุณภาพครั้งแรก ในปี พ.ศ.2526 เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้คุณวิสันต์ยังได้แบ่งต้นกล้าปาล์มน้ำมันบางส่วนให้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงเวลานั้นด้วย หลังจากนั้นคุณวิสันต์ก็เริ่มต้นนำเข้าเมล็ดปาล์มงอกจากมาเลเซียมาเพาะเป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรเรื่อยมา

4.ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากแปลงเพาะชำกล้าปาล์มของ-บ.สินธุเศรษฐ์-จำกัด
4.ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากแปลงเพาะชำกล้าปาล์มของ-บ.สินธุเศรษฐ์-จำกัด

การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ต่อมาในปีพ.ศ.2528 รัฐบาลมาเลเซียได้มีมาตรการสั่งห้ามส่งออกเมล็ดปาล์มงอกมายังประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันมาจนถึงปี พ.ศ.2531 ส่งผลให้มีคนไทยหัวใสได้นำเมล็ดปาล์มจากโคนต้นข้ามไปยังฝั่งมาเลเซีย เพื่อผลิตเป็น “เมล็ดพันธุ์ปลอม” ก่อนจะส่ง “เมล็ดพันธุ์ปลอม” กลับเข้ามาขายให้แก่คนไทยนาน 3-4 ปี ทำให้สวนปาล์มน้ำมันที่เสียหาย 4-5 แสนไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อเกิดวาตภัยครั้งใหญ่ “พายุเกย์” พัดถล่มภาคใต้ตอนบนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมทั้งสวนยางพาราของญาติคุณวิสันต์ด้วย เครือญาติคุณวิสันต์สนใจมาปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทน ทำให้คุณวิสันต์ต้องจัดหาต้นกล้าปาล์มให้กับเครือญาติ และมั่นใจว่าเป็นต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี

แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ต้นกล้าปาล์มทั้งหมดเกิดจาก เมล็ด พันธุ์ปาล์ม “ปลอม” ที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับคุณวิสันต์ และญาติๆ เป็นอย่างมาก ทำให้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณวิสันต์จึงตั้งใจไว้ว่า “จะเดินหน้าปลูกปาล์มพันธุ์ดี เป็นสาย พันธุ์ปาล์ม น้ำมันที่ดีที่สุด เพราะชั่วชีวิตหนึ่งของคนเราสามารถปลูกปาล์มได้เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง เท่านั้น

ซึ่งเป็นที่มาในจัดตั้ง บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด ขึ้นมา เพื่อนำเข้าเมล็ดปาล์มงอกที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาผลิตเป็น “ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพ” ณ ศูนย์เพาะกล้าปาล์มน้ำมันของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จากเดิมมีพื้นที่ 280 ไร่ แต่ในปัจจุบันได้เพิ่มพื้นที่การเพาะกล้าปาล์มอีก 400 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ 680 ไร่  เน้นใช้แรงงานหญิงในการคัดเลือกเมล็ดปาล์มงอกที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มที่ผิดปกติมากกว่า 4 รอบ ในแต่ละช่วงอายุของต้นกล้าปาล์มน้ำมันมากกว่า 25% ต้องคัดทิ้ง

จนกระทั่งได้ต้นกล้าปาล์มคุณภาพพร้อมปลูกอายุ  8-12 เดือน โดยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ การเป็นศูนย์รวมของเมล็ด พันธุ์ปาล์ม ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อซื้อเวลา ซื้อโอกาส เพื่อการเริ่มต้นที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร เพื่อก้าวสู่การพัฒนา เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง

5.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์อายุ-3-ปี
5.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์อายุ-3-ปี

สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

สายพันธุ์เมล็ด พันธุ์ปาล์ม ของบริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด นำเข้ามามีดังนี้

1.สายพันธุ์คอมแพคท์ นำเข้าจากประเทศคอสตาริกา บริษัท ASD เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นคนแรกนานกว่า 15 ปี มาจนถึงปัจจุบัน ที่ได้การตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งได้สร้างความมั่นใจ และเป็นที่นิยมปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์×กาน่า, คอมแพคท์xไนจีเรีย, เดลิ×คอมแพคท์, คอมแพคท์×อีโวลูชั่น ซึ่งบริษัท ASD ถือว่าในกลุ่มสายพันธุ์คอมแพคท์เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และให้ผลตอบแทนสูงสุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

2.สายพันธุ์ยังกัมบิ ML 161 เป็นสาย พันธุ์ปาล์ม คุณภาพจากประเทศมาเลเซียของ บริษัท FGV เดิม คือ Felda ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มานาน 50 ปี สายพันธุ์ยังกัมบิ ML161 เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทที่มีการทดลองสายพันธุ์เพื่อความมั่นใจมานานกว่า 19 ปี และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ครองตลาดมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย (40%) และบริษัท FGVครองพื้นที่ปลูกปาล์มกว่า 4 ล้านไร่ ในมาเลเซีย และผลิตน้ำมันปาล์มดิบมากที่สุดในโลก สายพันธุ์ยังกัมบิ ML 161 ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งดีสายพันธุ์หนึ่งในบรรดาสาย พันธุ์ปาล์ม ทั่วไป

3.สายพันธุ์คาลิกซ์ 600 เป็นสาย พันธุ์ปาล์ม คุณภาพจากประเทศมาเลเซียของ บริษัท Sime Darby เจ้าของสวนปาล์มที่มากที่สุดในโลกกว่า 6.25 ล้านไร่ ที่พัฒนาสายพันธุ์มากว่า 80 ปี จนได้สายพันธุ์คาลิกซ์ 600 ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของบริษัทในปี พ.ศ.2550 โดย Sime Darby ได้ซื้อสองบริษัทของธุรกิจสาย พันธุ์ปาล์ม Guthie และ Golden Hope เป็นการควบรวมสองบริษัทเข้าไว้กับบริษัทแม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงธุรกิจ

6.ปลูกปาล์มครั้งเดียว-เก็บเกี่ยวผลผลืตได้ยาวนาน-35-ปี
6.ปลูกปาล์มครั้งเดียว-เก็บเกี่ยวผลผลืตได้ยาวนาน-35-ปี

ข้อดีของปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์ม สายพันธุ์คอมแพคท์

เมื่อมีการเปรียบเทียบกันแล้วปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์ (compact) เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของ ASD โดยพิสูจน์แล้วว่าให้ผลผลิตสูง 5-6 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป มีผลผลิตสม่ำเสมอ ติดทะลายดก ทางสั้น สูงช้า น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 25-30 กิโลกรัม ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 30% ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง ทางใบสั้น 6.6-6.9 เมตร ต้นเตี้ย ความสูงเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตรต่อปี

อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี ทนแล้งปานกลาง มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีสภาพแสงน้อย และอุณหภูมิต่ำ อีกทั้งการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีการวางผังการปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าจะทำให้การกระจายตัวของต้นปาล์มน้ำมันได้รับแสงดีกว่า ทุกสายพันธุ์จะปลูกในระยะปลูก 8.5×8.5×8.5 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 25 ต้น เพราะทางใบสั้นกว่าปาล์มสายพันธุ์อื่น

7.การทำสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ พันธุ์ปาล์ม คือ หัวใจ
7.การทำสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ พันธุ์ปาล์ม คือ หัวใจ

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

นอกจาก บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด จะมุ่งมั่น “ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี” เพื่อให้ได้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรแล้ว บริษัทยังได้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อนำร่องปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย รวมไปถึงการนำร่องปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ในเขตพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดสระบุรี และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ 4,000 กว่าไร่ เพื่อก้าวไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่พยายามจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเริ่มต้นที่ดี หรือ “การปลูกปาล์มสายพันธุ์ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand
8.การตัดแต่งทางใบง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีขึ้น
8.การตัดแต่งทางใบง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีขึ้น

การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่กว่า 2,700 ไร่ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณวิสันต์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเมื่อปี พ.ศ.2555-2556 เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นกรดจัด ไม่มีอินทรียวัตถุ ดินขาดความสมบูรณ์ และขาดธาตุอาหารอย่างหนัก จนถึงดินเสื่อมสภาพ

เพราะเจ้าของเดิมใช้พื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยมานานหลายสิบปี ซึ่งหลายคนมองว่าเมื่อนำพื้นที่มาปลูกปาล์มแล้วจะให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่คุณวิสันต์กลับมีแนวคิดว่าหากฟื้นฟูดินให้ดีขึ้นจะทำให้สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ คุณวิสันต์จึงต้องปรับปรุงพื้นที่ด้วยการใส่โดโลไมท์ ใส่กากปาล์ม และมูลไก่ ในช่วงแรก เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

ก่อนจะเริ่มต้นปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์ในระยะ 8x8x8 เมตร เน้นการปลูกในลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้  28 ต้น เพราะจุดเด่นของปาล์มสายพันธุ์นี้ คือ ทางใบสั้น ยาวเพียง 6.60-6.90 เมตร น้ำหนักต่อทะลายมากกว่า 25 กิโลกรัม ความสูงของลำต้นต่อปีสูงน้อยกว่า 40 เซนติเมตร ผลทะลายสุกให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 32%

จากผลการวิเคราะห์ของสถาบันของรัฐ 2 แห่ง และบริษัทเอกชนอีก 1 แห่ง ให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีเศษ หรือขึ้นอยู่กับอายุของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่นำไปปลูก ทำให้เกษตรกรคืนทุนเร็ว มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน 35 ปี

9.การจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างทั่วถึง
9.การจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างทั่วถึง

การใส่ปุ๋ยให้ต้นปาล์มน้ำมัน 

คุณวิสันต์ยืนยันว่าการปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงแรกจะเน้นปลูกกล้วยหอม และกล้วยไข่ แซมในร่องปาล์ม เพื่อสร้างรายได้เสริม การดูแลสวนปาล์มน้ำมันจะใส่ปุ๋ย 3-4 รอบต่อปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นปาล์ม เน้นใส่ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารครบถ้วนและแม่ปุ๋ยเป็นหลัก

โดยในช่วงปาล์มเล็กจะใส่โดโลไมท์สลับกับกากปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ตั้งแต่ช่วงปลูกลงดินไปจนถึงช่วงปาล์มอายุ 1 ปี เพื่อปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกรดลดลง หรือมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 4.5 เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดี เมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีอายุ 1-2 ปีครึ่ง จะเน้นใส่ปุ๋ยเคมีละลายช้าสูตร 12-12-18+2 mg. ตรารุ่งอรุณ ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพจาก บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด เพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองให้ต้นปาล์มมีความสมบูรณ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่สำคัญปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-18+2 mg. ตรารุ่งอรุณ ยังเป็นปุ๋ยเคมีสูตรพิเศษ และเป็นสูตรเฉพาะ สำหรับสวนปาล์มน้ำมันของ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ที่ได้สั่งผลิตขึ้นโดย บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด เมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีอายุ 27-28 เดือน เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วจะเน้นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-18+2mg., 0-0-60 ในอัตรา 2-3 กก./ต้น/ครั้ง หรือประมาณ 3-4 ครั้ง/ปี  ใส่โบรอน 1 ครั้ง/ปี หรือดูตามอาการของต้นเป็นหลัก

เน้นการตัดหญ้าในสวนปาล์มร่วมกับการใช้สารเคมีแบบเผาไหม้ผสมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ ภายใต้แรงงานประจำทั้งหมดร่วม 50 คน บนเนื้อที่ 2,700 ไร่ หรือประมาณ 50 ไร่/คน เพื่อให้การดูแลทุกอย่างในสวนปาล์มเป็นไปอย่างทั่วถึง

10.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพทค์อายุ-5-ปี-ที่-อ.วัฒนานคร-จ.สระแก้ว
10.ต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพทค์อายุ-5-ปี-ที่-อ.วัฒนานคร-จ.สระแก้ว

การบำรุงดูแลรักษาต้นปาล์มน้ำมัน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภาวะแล้งจัด ประกอบกับพื้นที่สวนปาล์มแห่งนี้มีหน้าดินที่ตื้น แต่ลึกลงไปเป็นชั้นหินกรวด ทำให้การอุ้มน้ำไม่ค่อยดี เมื่อฝนแล้งติดต่อกันนานหลายเดือน ทำให้ต้นปาล์มใบเหลือง และต้นโทรมเร็วกว่าพื้นที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด นั่นเป็นเพราะชั้นหินกรวดได้กระจายความร้อนขึ้นมากระทบกับรากปาล์ม ทำให้ต้นปาล์มเกิดความเครียด การเจริญเติบโตจึงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

คุณวิสันต์จึงเน้นปลูกถั่วคลุมหน้าดิน นำร่องใส่ “ปุ๋ยไฮแม็กบี” โดยหว่านลงดินควบคู่ไปกับการนำร่องใช้ “จุลินทรีย์” ฉีดพ่นทางใบ และบริเวณโคนต้นปาล์ม เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นปาล์ม ทำให้ทะลายสมบูรณ์ขึ้น ช่วยปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย และยังปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้ต้นปาล์มนำไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยให้การใส่ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

เนื่องจาก “จุลินทรีย์” สามารถฉีดพ่นบำรุงต้นปาล์มได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่สำคัญสวนปาล์มทุกแห่งของคุณวิสันต์จะเน้นการตัดปาล์มสุกเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง เป็นที่ต้องการของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม จะเห็นได้จากที่เจ้าของและเจ้าหน้าที่ของโรงสกัดทั้งในและนอกพื้นที่ติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน และสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

11.การเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในสวนปาล์ม
11.การเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในสวนปาล์ม
ผลผลิตปาล์มทะลายที่เกิดจากการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดี
ผลผลิตปาล์มทะลายที่เกิดจากการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดี พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปาล์ม

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ปัจจุบันสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี เน้นการดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-18+2 mg., 14-10-30, 0-0-60 ตรารุ่งอรุณ ในอัตรา 1.5-2 กก./ต้น/ครั้ง หรือประมาณ 3-4 ครั้ง/ปี  ใส่โบรอนหรือไฮแม็กบี 1 ครั้ง/ปี ควบคู่ไปกับการฉีดพ่นจุลินทรีย์ และใส่กากปาล์มเพื่อฟื้นฟูดินอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทำให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ ผลผลิตมีน้ำหนัก 25-30 กก./ทะลาย ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 4 ตัน/ไร่ ราคาผลผลิตเฉลี่ย 3.45-4.10 บาท/กก. อีกทั้งปาล์มน้ำมันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับปีนี้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ทำให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ขึ้น และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 3 เท่าตัว นำมาซึ่งผลผลิตที่ดี ดังนั้นการปลูกปาล์มพันธุ์ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ส่วนที่เหลือก็คือ การจัดการที่ดี และจัดการให้เหมาะสม

12.สร้างลานเทภายในสวนปาล์มเพิ่มเติมเพื่อสามารถจัดการผลผลิตได้ดีขึ้น
12.สร้างลานเทภายในสวนปาล์มเพิ่มเติมเพื่อสามารถจัดการผลผลิตได้ดีขึ้น

การวางแผนในอนาคต

ในอนาคตคุณวิสันต์มีแผนที่จะจัดการสวนปาล์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมากกว่า 3-4 แห่งๆ ละ 10-30 ไร่ เพื่อเตรียมให้น้ำกับต้นปาล์มอย่างเต็มที่ ด้วยการติดตั้งระบบน้ำให้กับต้นปาล์มทุกต้นแบบมินิสปริงเกลอร์ การจัดการสวนปาล์มให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในช่วงหน้าฝน การทำถนนให้เข้าถึงทุกพื้นที่ หรือทุกๆ 8 ร่องปาล์มต้องมีถนนตัดผ่าน 1 เส้น การตัดหญ้าให้เป็นพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในหน้าแล้ง การทำลานเทให้ครอบคลุมพื้นที่ หรือต้องมี 1 ลานเท ทุกรัศมี 500 เมตร เพื่อให้การขนส่งผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปลูกปาล์มน้ำมันนอกจากต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว ยังต้องเป็นสายพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสกัดจากผลทะลายสุกสูงด้วย เพราะมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของต้นทุนการผลิต และการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว

โดยนำร่องให้เกษตรกรเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงต้องมีวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นให้เกษตรกรเกิดการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามในยุคโลกาภิวัฒน์นี้

ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จและความสุขของชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้วัดกันที่ฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ เสมอไป แต่ประเมินจากการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่างหาก โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม มีเจตนามุ่งมั่นเพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จ และมีความสุขด้วย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริง

มีกิ่งพันธุ์ทุเรียนมูซานคิงจำหน่าย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ติดต่อสอบถาม พันธุ์ปาล์ม หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด

96 หมู่ 5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

โทร.097-978-2289, 099-878-9442, 081-979-2896, 075-689-349, 075-689-555

www.sintusatepalmoil.com, e-mail:[email protected], [email protected]