มันสำปะหลังใช้ทำอะไรได้บ้าง
มันสำปะหลังใช้ทำอะไรได้บ้าง

ติดต่อโฆษณา 094-656-9897 พลังเกษตร

มันสำปะหลัง นำไปทำอะไรได้บ้าง

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกระจายอยู่ทั่วประเทศมากถึง 8 ล้านไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมันสำปะหลังเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานที่สำคัญ

นิตยสาร พืชพลังงาน
นิตยสาร พืชพลังงาน
  1. หัวสดใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน ส่งออก
  2. น้ำเสียใช้ผลิตไบโอแก๊สปั่นไฟ
  3. กากมันใช้ทำอาหารสัตว์และปุ๋ย
  4. เหง้าใช้ในโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
  5. ใบใช้เลี้ยงไหมอีรี่
  6. ลำต้นใช้ขยายพันธุ์

 

มันสำปะหลังใช้ทำอะไรได้บ้าง
มันสำปะหลังใช้ทำอะไรได้บ้าง

tags: มันสำปะหลัง ประโยชน์มันสำปะหลัง การปลูกมัน มันสำปะหลัง นำไปทำอะไรได้บ้าง หัวสดใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน ส่งออก น้ำเสียใช้ผลิตไบโอแก๊สปั่นไฟ กากมัน

[wpdevart_like_box profile_id=”997990286914613″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]