สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน ลดต้นทุน ให้ผลผลิตเฉลี่ยจาก 5.8 ตัน/ไร่/ปี เป็น 8.2 ตัน/ไร่/ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่มีเกษตรกรในหลายพื้นที่ยึดการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้มาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ เฮียวิชัย จิรสุขเมธากุล ชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่หันมาทำสวนปาล์มน้ำมันแบบลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

ด้วยการเข้าร่วมโปรแกรมการใส่ปุ๋ยปาล์มกับทาง “ร้านไกรทิพย์เกษตร” นานกว่า 5 ปี ส่งผลให้สวนปาล์มน้ำมันเพียง 40 ไร่ อายุ 8 ปี สมบูรณ์ขึ้น ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 35-40% เน้นการตัดปาล์มสุกทุกทะลาย แม้วันนี้ราคาปาล์มทะลายจะอยู่ที่ 3.65 บาท/กก. แต่ด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ตัน/ไร่/ปี ทำให้สวนปาล์มแห่งนี้อยู่ได้ และมีกำไรเลี้ยงตัวเองได้ นั่นเป็นเพราะต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

เฮียวิชัย จิรสุขเมธากุล ชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ได้เผยถึงเส้นทางในการทำสวนปาล์มเนื้อที่ 40 ไร่ อายุ 8 ปี แบบลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตต่อไร่ กับ “ร้านไกรทิพย์เกษตร” นานกว่า 5 ปีว่า เฮียวิชัยมีอาชีพเปิดร้านค้าขายอะไหล่รถยนต์ในพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ประกอบกับภรรยามีพื้นที่อยู่ 40 ไร่ เดิมทีปลูกไม้ยูคา จนกระทั่งตัดสินใจจะหันมาปลูกปาล์มน้ำมันโดยที่ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรมาก่อน แต่เห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยืน ปลูกครั้งเดียว ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายสิบปี

3.การดูแลปาล์มเล็กให้ได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์
การดูแลปาล์มเล็กให้ได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์

การบริหารจัดการต้นปาล์มน้ำมันและต้นทุน

จนกระทั่งได้รู้จักกับ คุณสมพร ไกรทิพย์ เจ้าของร้านเคมีเกษตรในพื้นที่ ชื่อ “ร้านไกรทิพย์เกษตร” เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่มีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน จึงได้ขอคำปรึกษา พร้อมกับให้คุณสมพรเข้ามาตรวจสอบสวนปาล์ม ก่อนจะไว้วางใจให้คุณสมพรช่วยจัดการเรื่องธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ำมันมาตลอด 5 ปี

 1. สิ่งแรกที่คุณสมพรแนะนำ คือ ต้องไว้ทางปาล์มสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นปาล์มนานถึง 1 ปีครึ่ง ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยปรับสภาพดิน 0-3-0 จำนวน 2 ตัน (7,000 บาท/ตัน)
 2. ในช่วงหน้าแล้ง อีก 4  เดือนต่อมา หลังจากดูใบแล้วจะใส่แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 จำนวน 2 ตัน (9,000 บาท/ตัน)
 3. ถัดมาอีก 4 เดือน จะใส่ปุ๋ยสูตร 14-4-10 ประมาณ 2 ตัน (ราคา 850 บาท/กระสอบ หรือ 17,000 บาท/ตัน) เพื่อขยายลูก เพิ่มปริมาณผลผลิต
 4. รวมไปถึงการใส่โบรอนและแมกนีเซียมประมาณ 1 ครั้ง/ปี
 5. หลังจากนั้นคุณสมพรก็จะเวียนสลับการใส่ปุ๋ยในแต่ละสูตรข้างต้นให้เหมาะสมกับความสมบูรณ์ของใบในแต่ละช่วงเป็นหลัก ตลอด 1-4 ปีที่ผ่านมา กับการเข้าร่วม “โปรแกรมการให้ธาตุอาหารปาล์มน้ำมันแบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่

ซึ่งจะเห็นว่าสวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งต้นปาล์มที่สมบูรณ์ และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นทุกปี

บ่อน้ำให้น้ำกับต้นปาล์มในช่วงหน้าแล้งควบคู่กับน้ำขี้หมู
บ่อน้ำให้น้ำกับต้นปาล์มในช่วงหน้าแล้งควบคู่กับน้ำขี้หมู

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ที่สำคัญเฮียวิชัยจะเน้นตัดปาล์มสุกทุกทะลายเพื่อทำปาล์มคุณภาพด้วยทีมงานตัดปาล์มในพื้นที่ทุก 18-20 วัน/รอบ ให้ผลผลิต 18 ตัน/รอบ น้ำหนัก 35-40 กก./ทะลาย ในอัตราค่าจ้างตัดปาล์มพร้อมบรรทุกส่งโรงงานที่ 900 บาท/ตัน ในขณะราคาปาล์มทะลายอยู่ที่ 3.65 บาท/กก. แต่เฮียวิชัยก็ยังอยู่ได้ ยังมีกำไร เพราะมีผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตน้อย หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ส่วน ของรายได้ทั้งหมด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่สำคัญปาล์มไม่ขาดคอ และตัดปาล์มได้ตลอดทั้งปี โดยมีคนงานประจำในสวนปาล์มเพียง 1 คนเท่านั้น “สวนปาล์มเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งที่ราคาปาล์ม 3 บาทกว่า ก็ยังอยู่ได้ เพราะต้นทุนเราลดลง ทั้งการใส่ปุ๋ย และค่าแรง หักออกแล้วก็ยังอยู่ได้ แต่อาจจะได้กำไรน้อยกว่าในช่วงที่ปาล์มราคาดี ถ้าต้นปาล์มสมบูรณ์ น้ำหนักดี ให้ผลผลิตต้นละ 20 กว่าทะลาย หรือต้นละ 500 กก./ปี ทำให้ปาล์ม 40 ไร่ สามารถตัดเก็บผลผลิตได้เทียบเท่ากับสวนปาล์มเนื้อที่ 200 ไร่ ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าเพียงเพราะการเลี้ยงทางใบให้ถูกต้อง

คุณสมพร ไกรทิพย์ ผู้จัดการ “ร้านไกรทิพย์เกษตรคุณภาพ” ยืนยันในฐานะที่ปรึกษาสวนปาล์มแห่งนี้ที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

 1. โดยในปีที่ 1 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% หรือ 1.5 ตัน/ไร่/ปี ภายใต้การใช้ปุ๋ยเพียง 3 ครั้ง/ปี หรือประมาณ 6 ตัน
 2. ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30% หรือ 1.8 ตัน/ไร่/ปี
 3. ปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 32% หรือ 1.92 ตัน/ไร่/ปี
 4. ปีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 35% หรือ 2.1 ตัน/ไร่/ปี
 5. ล่าสุดในปีนี้ หรือปีที่ 5 ใส่ปุ๋ยเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 40% หรือ 2.4 ตัน/ไร่/ปี

นั่นหมายความว่าผลผลิตได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ 4 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5.8 ตัน/ไร่/ปี เพิ่มขึ้นในปีที่ 5 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 8.2 ตัน/ไร่/ปี นี่คือปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ผลผลิตปาล์มอายุ-3-ปีเศษ
ผลผลิตปาล์มอายุ-3-ปีเศษ

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

หลังจากนั้นจึงตัดสินใจขุดตอยูคาทิ้งก่อนไถปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ “ยูนิวานิช” จำนวน 900 กว่าต้น ในระยะ 9×9 เมตร แบบสลับฟันปลา เป็นสวนปาล์มน้ำมันที่ต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ ไม่มีหนูเข้าทำลายต้นปาล์มให้เสียหาย เฮียวิชัยเน้นดูแลปาล์มเล็กด้วยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในปริมาณน้อย ควบคู่ไปกับการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและสารเคมี

ช่วงปาล์มไม่มีการแทงช่อดอกทิ้ง และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปี ซึ่งผลผลิตในช่วงแรกยังไม่ค่อยดีนัก เพราะยังเป็นปาล์มเล็ก ก่อนจะนำผลผลิตที่ได้ส่งขายให้กับโรงงานในพื้นที่ เน้นตัดปาล์มทุก 18-20 วัน/รอบ ต่อมาไม่นานได้มีผู้ประกอบการมาตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูติดกับสวนปาล์มน้ำมัน

ทำให้เฮียวิชัยได้ “น้ำขี้หมู” เพื่อสร้างความชื้นและเพิ่มไนโตรเจนให้กับต้นปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดี ต่อมาทางสวนปาล์มแห่งนี้ประสบปัญหาด้านแรงงาน ผลผลิตก็ยังไม่ค่อยดี คนงานตัดปาล์ม 4-5 คน ได้ผลผลิตเพียง 1-2 ตัน/รอบ ตัดปาล์มไม่ถูกต้อง เหลือแต่ยอด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.เฮียวิชัยมั่นใจการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของคุณสมพร
เฮียวิชัยมั่นใจการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของคุณสมพร สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน 
5.ความสมบูรณ์ของต้นปาล์มน้ำมันที่ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วน
ความสมบูรณ์ของต้นปาล์มน้ำมันที่ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน

ล่าสุดในปี 61 ซึ่งการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ธาตุอาหารปาล์มน้ำมันแบบลดต้นทุนในปีที่ 5 สวนปาล์มแห่งนี้ยังคงใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี

 • ทั้งแมกนีเซียมในอัตรา 2 กก./ต้น/ปี (2ตัน) เนื่องจากต้นปาล์มแสดงอาการขาดแมกนีเซียมที่จะช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ช่วยให้เมล็ดในและน้ำมันปาล์มสมบูรณ์
 • ใส่โบรอน 200 กรัม/ต้น/ปี
 • ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 3 กก./ต้น/ครั้ง (3 ตัน)
 • ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 2 กก./ต้น/ครั้ง (2 ตัน) เพราะสวนปาล์มแห่งนี้มีน้ำขี้หมูที่มีไนโตรเจนสูง จึงต้องลดปริมาณไนโตรเจนลง เพื่อไม่ให้ทางใบหักหรือเสียหาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ที่ต่อเนื่อง
 • ใส่ปุ๋ยสูตร 14-4-10 อัตรา 3 กก./ต้น/ครั้ง
 • ใส่ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง/ปี และตัดแต่งทางใบ 1 ครั้ง/ปี ในราคา 10-12 บาท/ต้น
6.ต้นปาล์มอายุ-8-ปี-กับผลผลิตที่ได้รับ-18-ตันต่อรอบ-หรือทุก-20-วัน
ต้นปาล์มอายุ-8-ปี-กับผลผลิตที่ได้รับ-18-ตันต่อรอบ-หรือทุก-20-วัน
7.เฮียวิชัยเปิดสวนต้อนรับสมาชิกชาวสวนปาล์มเมื่อวันที่-26-สิงหาคม-61-ที่ผ่านมา
เฮียวิชัยเปิดสวนต้อนรับสมาชิกชาวสวนปาล์มเมื่อวันที่-26-สิงหาคม-61-ที่ผ่านมา

การให้ความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมัน

จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเปิดสวนปาล์มน้ำมันเฮียให้กับสมาชิกของร้านไกรทิพย์เกษตรได้เยี่ยมชมผลผลิต ภายใต้โปรแกรมการให้ธาตุอาหารปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง ณ สวนปาล์มเฮียวิชัย บ้านเนินดินแดง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

8.การใช้ปลายทางใบวางคลุมรอบต้นปาล์มเพิ่มความชื้นในดิน
การใช้ปลายทางใบวางคลุมรอบต้นปาล์มเพิ่มความชื้นในดิน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน

แนวโน้มในอนาคต

เฮียวิชัยยอมรับว่าพอใจกับสวนปาล์มแห่งนี้มากบนพื้นฐานการดูแลสวนปาล์มอย่างถูกวิธี ต้นทุนลดลง ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากเหมือนแต่ก่อน ใส่น้อยกว่า แต่ได้ผลผลิตมากกว่า ในอนาคตจึงมีแผนที่จะดูแลสวนปาล์มให้ดีขึ้น ด้วยการเติมธาตุอาหารอย่างเหมาะสมทุก 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี การตัดแต่งทางใบที่ใช้ปลายทางใบปูพื้นให้คลุมดินเพื่อรักษาความชื้น ก่อนจะทำการขุดร่องเพิ่มให้ทั่วทั้งแปลง เพื่อให้มีความชื้นไหลเวียนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เพื่อรองรับผลผลิตที่มากขึ้นในปีหน้า สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน

สอบถามเพิ่มเติม เฮียวิชัย จิรสุขเมธากุล 96 ม.1 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทร.099-895-3974 สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน สูตรปุ๋ยปาล์มน้ํามัน