ไม้โตเร็ว 1
ไม้โตเร็ว 1

ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ตัวใหม่ ปลูกป้อนตลาดโลก พร้อมรับซื้อจำนวนมาก ตอนที่ – 1

ประเทศไทยอยู่ใต้อิทธิพลของขั้วโลกที่ 3 หรือพื้นที่ครอบคลุมที่ราบสูงทิเบต และเทือกเขาหิมาลัย ที่มีประชากรในเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ไม่ต่ำกว่า 20% ของประชากรโลก ซึ่งวันนี้ธารน้ำแข็ง ขั้วโลกที่ 3 ละลายทุกวัน สุ่มเสี่ยงต่อ “น้ำต้นทุน” ที่จะน้อยลง

ประเทศไทยวันนี้ป่าไม้ร่อยหรอทุกวัน “ป่าต้นน้ำ” กลายเป็นภูเขาหัวโล้น เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล และในอนาคตอันใกล้จะป้อนอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก

โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ผช.ศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี และดร.สุเทพ จันทร์เขียว ผจก.โครงการฯ จาก ม.เกษตร
 2. ทำความเข้าใจ พ.ร.บ.สวนป่า-พ.ร.บ.ป่าไม้
 3. ชนิดของ ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ที่ปลูกขายได้
 4. การอบรมนวัตกรรมและเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
 5. การปลูกไม้ยูคา-ต้นกระถินแปรรูปเป็นวู้ดเพลเลท

  ปรึกษาการปลูก ไม้โตเร็ว แบบมีประกันตลาดรองรับ ฟรี!

  ดร. สุเทพ จันทร์เขียว โทร  ดร. สุเทพ จันทร์เขียว โทร  0891170419, 025614761

  หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com หรือ นิตยสารพืชพลังงาน

5.การปลูกไม้ยูคา-ต้นกระถินแปรรูปเป็นวู้ดเพลเลท

1.ผช.ศ.ดร.นิคม-แหลมสัก-คณบดี-และดร.สุเทพ-จันทร์เขียว-ผจก.โครงการฯ
1.ผช.ศ.ดร.นิคม-แหลมสัก-คณบดี-และดร.สุเทพ-จันทร์เขียว-ผจก.โครงการฯ

 

2.พ.ร.บ.สวนป่า-พ.ร.บ.ป่าไม้
ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

ทำความเข้าใจ พ.ร.บ.สวนป่า-พ.ร.บ.ป่าไม้ต้นไม้โตเร็ว

คนที่ใส่ใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรู้กฎหมาย 2 ฉบับ จากกรมป่าไม้คือ พ.ร.บ.สวนป่า 2535 แก้ไข 2558 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 แก้ไข 2558 พ.ร.บ.นี้ผ่านกฤษฎีกา และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ระบุไว้ว่า

ไม้พันธุ์ดีของไทยทั้งหมด เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้พยุง ไม้ตะเคียน หรือไม้ในเขตร้อนชื้นทุกชนิด รวมทั้ง “ไม้ไผ่” ทุกชนิด คือ ไม้หวงห้าม เป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์เท่านั้น ซึ่งคนปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าไปขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะไม้โตทุกวัน หากแต่ปลูกต้นไม้โตผิดสเป็คอาจจะติดคุกได้

คนที่ปลูกไม้ทั้งหมดจึงยังไม่กล้าไปขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่  จึงไม่ต้องแปลกใจที่หลายคนองค์กรปลูกต้นไม้ ปลูกป่า แล้วตาย ไม่มีคนดูแล ป่าจึงน้อยลงทุกวัน เพราะ “ชุมชน” ไม่มีส่วนได้ประโยชน์จากป่าไม้แต่อย่างใด จึงยังไม่เข้าใจประโยชน์ของการปกป้องผืนป่า

3.ผช.ศ.ดร.นิคม-ดร.สุเทพ-คุณพายัพ-ยังปักษี-ที่ปรึกษานิตยสารพืชพลังงาน
ผช.ศ.ดร.นิคม-ดร.สุเทพ-คุณพายัพ-ยังปักษี-ที่ปรึกษานิตยสารพืชพลังงาน

 

 

ชนิดของไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ที่ปลูกขายได้

ทำให้ทุกวันนี้ไม้ต่างถิ่น เช่น ยูคาฯ และตระกูลกระถินทั้งหลาย เช่น กระถินเทพา เป็นต้น ซึ่งไม่อยู่ในกฎหมายแจ้งเกิดทันที

จึงไม่ต้องแปลกใจที่ “ไม้ยูคาลิปตัส” กลายเป็นไม้อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เข้าสู่อุตสาหกรรมหลายอย่าง ตอบรับตลาดโลกได้ดี แม้แต่เปลือกและเศษไม้ยังมีราคา

เรื่องนี้คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ โดย ผช.ศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี และ ดร.สุเทพ จันทร์เขียว ผจก. โครงการฯ  สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรมและ เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

(Thai – Forest Certification Network:T-CERN) กล่าวว่าตนได้ทำวิจัยให้เวียดนามจนทำให้ธุรกิจไม้โตเร็วเวียดนามแซงหน้าไทยไปแล้ว แม้แต่เฟอร์นิเจอร์จากไม้ที่อีเกียร์ขายก็เป็นไม้จากไทยแต่ผลิตในเวียดนาม

“จริงๆ แล้วประเทศไทยเป็นเจ้าของไม้เศรษฐกิจในเอเชีย ขณะนี้เราไม่ได้ทำอะไรมาก มูลค่าไม้เศรษฐกิจส่งออก 3 แสนกว่าล้านบาท แต่นำเข้าเพียง 7 หมื่นกว่าล้าน เวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มจาก 33 เป็น 41%” อาจารย์นิคมให้ความเห็น

และยืนยันว่ารัฐหนุนให้เกิดการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมไม้ชุมชน จากไม้โตเร็ว ขายราคาแพง เช่นเดียวกับฟินแลนด์ 70% ของรายได้หลักมาจากป่าไม้เอกชน

4.การอบรมนวัตกรรมและเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
การอบรมนวัตกรรมและเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
5.การปลูกไม้ยูคา-ต้นกระถินแปรรูปเป็นวู้ดเพลเลท
การปลูกไม้ยูคา-ต้นกระถินแปรรูปเป็นวู้ดเพลเลท

การปลูกไม้ยูคา-ต้นกระถินแปรรูปเป็นวู้ดเพลเลทไม้เนื้อแข็งโตเร็ว

ขณะนี้คณะวนศาสตร์ได้จับมือกับเจ้าพ่ออุตสาหกรรมโรงเหล็กที่ไปลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลในญี่ปุ่น ส่งเสริมการปลูกไม้ตระกูลกระถินในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอื่นๆ เพื่อรับซื้อมาแปรรูปเป็น “วู้ดเพลเลท” ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลในญี่ปุ่น และส่งออกทั่วโลก

นอกจากนี้คณะวนศาสตร์ได้จับมือกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่งเสริมชาวสวนยางปลูกยางในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อนำไม้ยางมาผลิตวู้ดเพลเลทป้อนตลาดโลก

วันนี้คนไทยปลูกไผ่กันมาก หลายคนยังไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย ทุกพันธุ์เป็นไม้หวงห้าม ดังนั้นไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่ยังผิดกฎหมาย จำเป็นที่จะต้องรวมพลังกันแก้กฎหมาย ให้เหมือนไม้ 5 ชนิด เช่น ยูคาฯ และตระกูลกระถิน

งานนี้เป็นภารกิจร่วมของคนปลูกต้นไม้ หรือคนที่ทำธุรกิจจากไม้ ที่จะต้องปลดโซ่ตรวน พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ

ถ้าเล่นกันแบบเถื่อนๆ ต่อไปก็เล่นกันเฉพาะในประเทศเท่านั้น

ถ้าจะหวังเป็นเม็ดเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว จะต้องทำให้เป็นไม้ถูกกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม ( Office of Innovation Development)

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร.  ๐๒ – ๕๖๑ – ๔๗๖๑  โทรสาร ๐๒- ๕๗๙ – ๑๙๗๗

ผู้ประสานงาน : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว   Email : sutep28@yahoo.com

http://digital.forest.ku.ac.th/innovation ไม้โตเร็ว  ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว

ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ไม้เลื้อยโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้ยืนต้นโตเร็ว ปลูกอะไรได้เงินดี ปลูกพืชอะไรรายได้ดี  ไม้โตเร็ว ไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ไม้เลื้อยโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้ยืนต้นโตเร็ว ปลูกอะไรได้เงินดี ปลูกพืชอะไรรายได้ดี ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว

สนับสนุนโดย