น้ำยางสด แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ส่งผลิตถุงมือยาง และหมอนยางแบบล้านนาเชิงธุรกิจ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แล้วใครจะรู้ว่าสหกรณ์ฯ เกิดใหม่เล็กๆ โดยการรวมตัวกัน มีสมาชิกเพียง 80-90 คน เงินทุนเริ่มต้นเพียง 8-9 หมื่นบาท แต่ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เล็กอย่างที่คิด มีการนำเทคโนโลยีมารวมกับวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานกันอย่างลงตัว น้ำยางสด

ผลิตภัณฑ์หมอน-ที่นอนจากยางพารา
ผลิตภัณฑ์หมอน-ที่นอนจากยางพารา
1.คุณพรเลิศ-ก๋าวินจันทร์-ซ้าย-อดีตประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง
1.คุณพรเลิศ-ก๋าวินจันทร์-ซ้าย-อดีตประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง

ธุรกิจแปรรูปน้ำยางข้น

ทางทีมงานพลังเกษตร ได้เดินทางไปพบ และสนทนากับ นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ อดีตประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง สหกรณ์ฯ เริ่มรวมตัวกันเมื่อปี 2556 จากกิจกรรมที่รัฐบาลได้มีโครงการประกันราคายางแผ่นที่กิโลกรัม 100 บาท ทำให้ชาวสวนยางหันมารวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝางตั้งแต่นั้นมา

ตลอดระยะเวลาบริหารกิจการมีการรับซื้อยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และ น้ำยางสด จนล่าสุดทางสหกรณ์ฯ ได้หันมาดำเนินธุรกิจแปรรูปน้ำยางข้นเป็นหลัก โดยรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนยาง ในรูปแบบ น้ำยางสด เพราะแนวคิดในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  ต้องหาวิธีในการแปรรูปที่ง่ายที่สุด ที่สำคัญตลาดก็มีความต้องการผลผลิตนั้น

ซึ่งการลองผิดลองถูกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าน้ำยางจะแปรรูปง่ายกว่ายางแห้ง และที่สำคัญตลาดในพื้นที่มีความต้องการเช่นกัน เพราะมีโรงงานยางเครปของเอกชน และโรงงานเอกชนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เช่น โรงงานถุงมือยาง และโรงงานหมอนยางพารา นับว่าเป็นความได้เปรียบของสหกรณ์ฯ ที่จะเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูปเป็นน้ำยางข้น

การรับซื้อ น้ำยางสด

คุณพรเลิศกล่าวว่า ตอนนี้สหกรณ์ฯ รับซื้อ น้ำยางสด โดยใส่แอมโมเนียไว้ในถังในปริมาณที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ โดยที่เกษตรกรจะต้องกรีดน้ำยางที่ไม่เติมน้ำ หรือสารเคมีอื่นๆ ลงไป กรีดยางอย่างไรก็ต้องนำมาแบบนั้น และต้องปิดฝาถังให้แน่น เพื่อไม่ให้แอมโมเนียระเหย ถ้าระเหยจะทำให้น้ำยางแข็งคาถัง

การรวบรวมน้ำยางให้เร็วที่สุดประมาณ 1 อาทิตย์ คุณภาพของ น้ำยางสด ยังดีอยู่ และได้ น้ำยางสด ประมาณ 30 ลิตร/อาทิตย์ ในหนึ่งเดือนสามารถรับซื้อ น้ำยางสด จากสมาชิกได้ประมาณ 15 ตัน นำไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้นได้ประมาณ 5 ตันต่อเดือน เพื่อส่งขายให้กับโรงงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ตลอดจนการนำไปขายให้กับโรงงานผลิตหมอนยางพาราของบริษัทเอกชนในพื้นที่ทางภาคเหนือ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อย่างไรก็ตามแม้ปริมาณผลผลิตไม่มากนัก แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ วันนี้สภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของสหกรณ์ฯ บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตยังไม่มาก เพราะเกษตรกรส่วนมากไม่อยากทำ น้ำยางสด นิยมขายยางก้อนถ้วยมากกว่า

เราควรเดินทางแบบใหม่ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อลูกหลานในอนาคต เราสามารถต่อยอดได้ อย่างแรก น้ำยางพาราส่วนหนึ่งเราก็นำไปทำถนน อย่างที่ 2 เราก็นำไปทำของใช้ และทำที่นอน สามารถขึ้นโรงแรมได้ ขึ้นรีสอร์ทได้ ถ้าเรานำไปทำนวัตกรรมอื่นๆ ทำเป็นของแข็ง เรานำไปทำพื้นได้ไหม นำไปทำโครงสร้างฝาได้ไหม ทำเป็นเพดานได้ไหม หรือในอนาคตทำเป็นกระเบื้องได้ไหม ภายในอนาคตเราหวังว่าอย่างนั้น มันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกร คุณพรเลิศให้ความเห็น

2.ว่าที่ร้อยตรีอภิชา-คันธรส-สหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง
2.ว่าที่ร้อยตรีอภิชา-คันธรส-สหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง

การวัดค่าน้ำยางข้น

ว่าที่ร้อยตรีอภิชา คันธรส ได้กล่าวเสริมว่า สหกรณ์ฯ มีแนวคิดในเรื่องของการวัดค่าน้ำยางข้น โดยจะนำไปชั่ง และนำไปอบ เพื่อนำมาวัดค่าของน้ำยางข้น นี่คือการซื้อขายที่มีมาตรฐาน และหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่เครื่องเหวียง เพื่อจะแยกน้ำยางข้น และน้ำออกจากกัน จนได้น้ำยางข้น 60%  น้ำยางข้นที่ได้เป็นน้ำยางข้นมาตรฐาน และหางน้ำยาง

น้ำยางข้นที่ได้จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อ ส่วนหางน้ำยางจะนำเข้าเครื่องเพื่อทำเป็นยางสกิม แต่ยางสกิมไม่สามารถนำไปขายรวมกับยางก้อนถ้วยได้ เพราะมันเป็นยางที่เกรดต่ำสุด ส่วนใหญ่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้มาตรฐานอะไรมากนัก

นอกจากสหกรณ์ฯ จะขายน้ำยางข้นแล้ว ก็ยังมีการแปรรูปเป็นหมอนยางพารา ที่รองนั่ง หมอนสามเหลี่ยมพร้อมที่นอน และที่นอนยางพารา โดยใช้แบรนด์ Hug  Local made latex foam ซึ่งได้นำวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานการแปรรูปเพิ่มมูลค่า

3.เครื่องผลิตน้ำยางข้น
3.เครื่องผลิตน้ำยางข้น
น้ำยางสด แปรรูปยางพาราสำหรับใส่ที่นอน
น้ำยางสด แปรรูปยางพาราสำหรับใส่ที่นอน

การผลิตหมอนยางพารา

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาเล่าว่าสหกรณ์ฯ มีแนวคิดในการทำธุรกิจตัวนี้ เพราะปัญหาจากการซื้อขายยางเกิดขึ้นเยอะ จึงมองหาช่องทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากมีวัตถุดิบอยู่แล้ว นั่นคือ น้ำยางข้น ถ้าจะไปทำยางแผ่น หรือยางก้อนถ้วย ซึ่งปกติแล้วเครื่องจักรที่จะนำมาลงทุนต้องใช้เงินมหาศาล และไม่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นั้น ก็เลยมาหาวิธีที่มันแปรรูปง่ายที่สุด และไม่ต้องใช้ทุนเยอะ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พอดีทางการยางแห่งประเทศไทยได้มีจัดอบรมการผลิตหมอนยางพารา จึงได้เข้าร่วมอบรม จึงได้นำความรู้ที่ได้เริ่มผลิตหมอนยางพารา และที่สำคัญอุปกรณ์ในการผลิตหมอนยางพาราก็ไม่สูงมากนัก และยังมีวัตถุดิบของเราเองด้วย

การทำหมอนยางพาราเป็นล้านนา

1) นำน้ำยางข้น 60% ที่รับซื้อมาจากสมาชิกนำมาใส่ถังสำหรับตีโฟม

2) หลังจากนั้นใส่น้ำสบู่ แล้วก็ปั่นผสมรวมกัน ให้เครื่องคนไปเรื่อยๆ จนน้ำยางฟูขึ้น เพราะน้ำสบู่เป็นตัวช่วยทำให้น้ำยางฟูเป็นฟอง และใส่สารเคมีต่างๆ ตามสัดส่วนที่เรียนมา ค่อยๆ ใส่ไปเรื่อยๆ ทีละตัว เปิดเครื่องตีโฟมไปเรื่อยๆ จนน้ำยางเข้ากันดี

3) ปิดเครื่อง หลังจากนั้นนำมาเทใส่พิมพ์หมอน ปิดฝาแม่พิมพ์ และตั้งไว้ให้เจลแข็งตัวในพิมพ์

4) เมื่อเจลแข็งตัวแล้วนำแม่พิมพ์เข้าตู้อบ เพื่ออบให้ยางสุก

5) เมื่อยางสุกแล้วนำออกจากตู้อบ พักทิ้งไว้ให้เย็น และแกะหมอนออกจากแม่พิมพ์ แต่อย่าปล่อยให้เย็นมาก เพราะยางจะติดพิมพ์ และแกะออกมายาก หลังจากนั้นนำหมอนมาล้างน้ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

6) เมื่อล้างน้ำแล้ว นำมารีดน้ำออก นำเข้าเครื่องปั่นแห้ง เพื่อเอาน้ำออก จากนั้นนำมาผึ่งไว้

7) หมอนที่ปั่นแห้ง และผึ่งแล้ว เราจะนำมาเข้าเตาอบอีกครั้ง เพื่อให้หมอนคงรูป

8) หลังจากนั้นจะนำมาตัดแต่งขอบ แยกชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดมากับหมอน และแยกหมอนที่ไม่สวยออก

9) หมอนที่สวยเราจะนำมาใส่ปลอก แล้วมาใส่ถุงพลาสติกที่มีเครื่องหมายการค้าของทางสหกรณ์ฯ

การทำหมอน-ที่นอนจากยางพารา
การทำหมอน-ที่นอนจากยางพารา

ส่วนหมอนที่ไม่สวยทำอะไร??????

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาได้เล่าต่อว่า หมอนที่มีตำหนิ เศษที่ไม่สวย หรือหมอนที่ตกเกรด ได้นำเข้าเครื่องตีเพื่อสับให้ละเอียด นำมาผลิตเป็นหมอนและที่นอน โดยดึงวัฒนธรรมของล้านนามาผสมผสานด้วย ผ้าที่นำมาทำเป็นหมอนสามเหลี่ยม ที่นอน จะเป็นผ้าของล้านนา โดยจะเย็บขึ้นรูปเหมือนที่เรานอน หรือหมอนสามเหลี่ยม และค่อยๆ นำเศษยางพาราที่สับละเอียดใส่ลงไปในช่องแต่ละช่องของหมอน และที่นอน ใส่ทีละช่องจนเติมทุกช่อง แล้วทำการเย็บขึ้นรูป ก็จะออกมาเป็นหมอนสามเหลี่ยม ที่นอน ที่รองนั่ง อย่างสวยงาม ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา

Hug Local ดีอย่างไร

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  1. การใช้งานทนทาน ไม่แบน หรือเสียรูปทรง มีความยืดหยุ่น
  2. ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อรา และช่วยป้องกันไรฝุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้
  3. ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต คลายปวดเมื่อยลำคอ
  4. การระบายอากาศดี ไม่ก่อให้เกิดอาการอับชื้น เย็นสบาย
  5. การทำลายเมื่อไม่ต้องการใช้ ก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100%
4.การจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
4.การจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด

การกระจายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝางจะมีลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากมายหลากหลาย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ขายให้กับโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือนำไปเปิดบูธตามงานต่างๆ เช่น งาน OTOP, งานพาณิชย์จังหวัด, หอการค้าจังหวัด ทาง On line ทางOff line และทางเฟสบุ๊ค ใช้ชื่อว่า ฮัก-HUG Local made latex foam ผลิตภัณฑ์จากยางพาราแท้ 100%

ผลการตอบรับดีหมดทุกตัว เพราะว่ามันแหวกแนว มันตอบโจทย์ทุกตัว อย่างเช่น ที่รองนั่ง ราคาชิ้นละ 500 บาท, หมอนสามเหลี่ยมพร้อมที่นอน ชุดละ 2,500 บาท

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่อยากให้ยางพาราหยุดที่น้ำยาง ยางแผ่น หรือยางก้อนถ้วย เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไปได้ไกลกว่านี้ ที่สำคัญยางพาราอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับมันไปทำอะไร มันสามารถต่อยอดได้ สร้างอาชีพได้ สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว ในฐานะที่ผมก็เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ไม่อยากให้หยุดแค่ที่การส่งออกวัตถุดิบ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐก็หนุนเรื่องการแปรรูป โดยมีการเปิดอบรมให้ความรู้ต่างๆ เราสามารถนำเอามาปรับใช้ และทำให้ยางพาราไทยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอน

ขอขอบคุณ นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์

อดีตประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางโทร.063-114-6199

ว่าที่ร้อยตรีอภิชา คันธรส โทร. 095-536-6844

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง 342 หมู่ 3  ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110