สกย จับมือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งส่งออกยาง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

35

      สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เดินหน้า หาทางออกตลาดยางพาราในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการส่งออกจากการแปรรูปยางพารา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร หวัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเตรียมความพร้อม และผลักดันสนับสนุนสถาบัน กลุ่ม หรือสหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยางก้าวสู่ตลาดโลกได้ด้วยตนเอง

 

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รอง ผอ. สกย. และในฐานะโฆษก สกย.      นายเชาว์ ทรงอาวุธ รอง ผอ. สกย. และในฐานะโฆษก เผยว่า ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักคือ ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้กับเกษตรกรมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า สกย.ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินภารกิจโดยสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตยางและส่งยางพาราออกไปต่างประเทศได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

แต่ สกย. ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาความยั่งยืนของภาคเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน สกย. มีความพยายามในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการแปรรูป ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง หรือยางเครป เป็นต้น
โดยแนะนำกระบวนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและขายผลผลิตให้แก่พี่น้องชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม
ที่ผ่านมา พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนสามารถขายผลผลิตไปยังต่างประเทศได้ อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จ.ชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ชุมนุมสหกรณ์การยาง จ.กระบี่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช และ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จ.ยะลา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคทางด้านการตลาดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อยางต่างประเทศโดยตรง
ดังนั้น จึงเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาด จะต้องเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อม การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการส่งออกสินค้า ตลาดยางพาราในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์      นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่จะพากลุ่มผู้ซื้อยางในต่างประเทศและเกษตรกรผู้ผลิตยางได้มาพบไม่ใช่เรื่องยาก แต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรให้เกิดการซื้อขายกันและซื้อขายกันได้ในระยะยาว เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายๆ ประการ อาทิ กระบวนการซื้อขาย การควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ความเสี่ยง การแข่งขัน การส่งออก การเจรจาตกลงกับผู้ซื้อสินค้า เป็นต้น

สถาบันเกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เป็นอย่างดี เพื่อให้การติดต่อเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ซื้อขายและตัวแทนเกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความยินดีที่จะสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย หรือนักธุรกิจรายใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ โดยจะช่วยสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้มีการดำเนินกิจการต่างประเทศหรือมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้ได้รับความรู้เบื้องต้นในการส่งออก การตลาด การเจรจา และการทำธุรกรรมทางการเงิน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม Southern International Trade Expo ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันเกษตรกรได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธเกี่ยวกับยางพารา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพารา เพราะภายในงานมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนา โดยมีผู้ซื้อมาจากหลายๆ ภูมิภาค อาทิ อินเดีย ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ รวมถึง International Trading Agent ในประเทศไทย

[wpdevart_like_box profile_id=”112152085551102″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]

โฆษณา
AP Chemical Thailand