รีวิวทั้งหมด

ต้นทุเรียนที่เริ่มลัดเนื้อใหม่ขึ้นมาแทนเนื้อที่ตาย หลังจากที่ใช้ ซิลิคอน

ซิลิคอน แท้จากภูเขาไฟอินโดฯ ลดกรดในดินภายใน 10 วินาที ดูดยึดและเปลี่ยนไอออนบวกได้ พิสูจน์แล้วเพิ่มผลผลิตพืชชัดเจน

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทย คือ เมืองแห่งการเกษตร ทั้งพืชไร่ ไม้ผล รวมถึงพืชพลังงาน สร้างมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีอย่างมหาศาล แน่นอนว่าการที่เราจะได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพสูง ต้องอาศัย “ปัจจัยในการผลิต” อาทิเช่น สารปรับปรุงดิน ปุ๋ย ฮอร์โมน ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงต้นพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง ซิลิคอน คุณสมบัติของ ซิลิคอน “ซิลิคอน” เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความต้านทานต่อโรค  แมลงศัตรูพืช และสามารถทำให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง อุณหภูมิสูง หรือสภาวะอากาศที่มีความแปรปรวนได้เป็นอย่างดี ...
แปลงอ้อยที่ใช้ สารปรับสภาพดิน ให้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่

สารปรับสภาพดิน ดินดีแล้วไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ช่วยแก้ดินกรด-เปรี้ยว-เค็ม-เสื่อม

ปัจจุบันการปลูกพืชหรือทำไร่ให้ได้ผลผลิตตามต้องการนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นหลัก คือ ดิน เพราะดินในการเพาะปลูกเป็นหัวใจหลักในการสร้างฐานการเจริญเติบโต จะมีเพียงพืชบางส่วนที่ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก อาทิ พืชระยะสั้นที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ที่เลี้ยงด้วยน้ำ แต่เป็นส่วนน้อย เพราะเปอร์เซ็นต์การปลูกพืชหรือทำไร่ยังคงปลูกลงดินเป็นหลัก ทำให้จุดสำคัญในการเพาะปลูกแรก คือ การทำดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก สารปรับสภาพดิน เพราะถ้าดินเสีย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเป็นกรด-ด่าง จะส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกและผลผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรในทุกวันนี้ต่างพากันใช้สารเคมีจำนวนมากในการปรับปรุงดิน ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง แต่สิ่งที่เป็นผลร้ายมากที่สุด คือ การสะสมของเสียหรือสารเคมีเกิดการตกค้างในระยะยาวในพื้นดิน...
ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ผลิตทุเรียน พรีเมียม มาตรฐาน GAP เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่า 32%

ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ผลิตทุเรียน พรีเมียม มาตรฐาน GAP เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่า 32%

การทำธุรกิจยุคดิจิตอล “ผู้บริโภค” คือ หัวใจสำคัญ เป็นพระเจ้าที่บันดาลได้ทุกอย่าง ผู้บริโภคผลไม้ไทยที่เป็นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น เน้นคุณภาพ เช่น ปลอดสาร ปลอดโรค ปลอดแมลง และต้องมีรสชาติอร่อย โดยเฉพาะชาวจีน ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ดังนั้นผู้ผลิต คือ “ชาวสวน” ผลไม้ ต้องพัฒนาฝีมือการผลิตให้ได้คุณภาพ และไซซ์ที่ตลาดต้องการ และรสชาติชัดเจนของผลไม้นั้นๆ แต่ภาคปฏิบัติมันยากมากๆ...