รีวิวทั้งหมด

ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ผลิตทุเรียน พรีเมียม มาตรฐาน GAP เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่า 32%

ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ผลิตทุเรียน พรีเมียม มาตรฐาน GAP เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่า 32%

การทำธุรกิจยุคดิจิตอล “ผู้บริโภค” คือ หัวใจสำคัญ เป็นพระเจ้าที่บันดาลได้ทุกอย่าง ผู้บริโภคผลไม้ไทยที่เป็นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น เน้นคุณภาพ เช่น ปลอดสาร ปลอดโรค ปลอดแมลง และต้องมีรสชาติอร่อย โดยเฉพาะชาวจีน ปุ๋ยซัลเฟตแท้ ดังนั้นผู้ผลิต คือ “ชาวสวน” ผลไม้ ต้องพัฒนาฝีมือการผลิตให้ได้คุณภาพ และไซซ์ที่ตลาดต้องการ และรสชาติชัดเจนของผลไม้นั้นๆ แต่ภาคปฏิบัติมันยากมากๆ...
error: เนื้อหานี้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อ บจก. มีเดียออฟกรีนกรุ๊ป การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา อาจถูกจำคุกและถูกปรับค่าเสียหาย