สารปรับสภาพดิน ดินดีแล้วไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ช่วยแก้ดินกรด-เปรี้ยว-เค็ม-เสื่อม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปัจจุบันการปลูกพืชหรือทำไร่ให้ได้ผลผลิตตามต้องการนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นหลัก คือ ดิน เพราะดินในการเพาะปลูกเป็นหัวใจหลักในการสร้างฐานการเจริญเติบโต จะมีเพียงพืชบางส่วนที่ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก อาทิ พืชระยะสั้นที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ที่เลี้ยงด้วยน้ำ แต่เป็นส่วนน้อย เพราะเปอร์เซ็นต์การปลูกพืชหรือทำไร่ยังคงปลูกลงดินเป็นหลัก ทำให้จุดสำคัญในการเพาะปลูกแรก คือ การทำดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก สารปรับสภาพดิน

เพราะถ้าดินเสีย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเป็นกรด-ด่าง จะส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกและผลผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรในทุกวันนี้ต่างพากันใช้สารเคมีจำนวนมากในการปรับปรุงดิน ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง แต่สิ่งที่เป็นผลร้ายมากที่สุด คือ การสะสมของเสียหรือสารเคมีเกิดการตกค้างในระยะยาวในพื้นดิน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการปรับปรุงดินที่มีแต่จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตต่อๆ ไป เพราะฉะนั้นควรหันมาเริ่มใส่ใจกันสักนิด ลดการใช้สารเคมีลง หันมาทดแทนด้วยสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างดินที่เป็นดินเหมาะสมกับการทำการเกษตรที่สุด

1.คุณเทวา หวายสันเทียะ ประธาน บริษัท ธุรกิจเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด
1.คุณเทวา หวายสันเทียะ ประธาน บริษัท ธุรกิจเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด

การผลิต สารปรับสภาพดิน

ทีมงานพลังเกษตร อยากพาท่านมาเยี่ยมชมแหล่งรวมเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกันที่ บริษัท ธุรกิจเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อมาตามหาผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่เปิดตัวกันไปหมาดๆ ในปีนี้ อย่าง “สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว” บริหารโดย คุณเทวา หวายสันเทียะ ประธาน บริษัท ธุรกิจเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด และได้รับเกียรติจาก คุณจรัสศรี คณานันท์ หรือคุณโอ๋ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มาให้ข้อมูลรายละเอียดในส่วนต่างๆ

โดยทางบริษัทฯ ได้เริ่มวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งทำการทดสอบผลการใช้มาอย่างเข้มข้นกว่า 1 ปี จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงสภาพดิน “อินทรีดาว” วางตลาดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยสังเกตจากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.คุณจรัสศรี คณานันท์ หรือคุณโอ๋ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2.คุณจรัสศรี คณานันท์ หรือคุณโอ๋ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
สวนดาวเรืองที่ใช้ สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว
สวนดาวเรืองที่ใช้ สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว

เกษตรกรชาวไร่อ้อย บอกตรงกันว่าเห็นผลจริง ไม่ต้องหันไปพึ่งพาสารเคมี 

ในส่วนการทำตลาดของบริษัทฯ ได้ทยอยเปิดตัวตามร้านค้าตัวแทน และฟาร์มเกษตรกร โดยมีทีมงานตัวแทนการขายเข้าส่งเสริมตามฟาร์มเกษตรกรชาวไร่อ้อย และฟาร์มในเครือโดยตรง ให้ได้ทดลองใช้ของจริง

คุณโอ๋ กล่าวว่า “อยากให้เกษตรกรได้ทดลองใช้โดยตรงก่อนดีกว่า เพราะว่าถ้าวางร้านค้าแล้ว เจ้าของร้านไม่มีข้อมูล ว่าใช้อย่างไร คุณสมบัติเป็นอย่างไร จึงอยากให้ตัวเกษตรกรได้ทดลองใช้ด้วยเองเลย จะได้เห็นถึงคุณสมบัติจริงๆ พอเมื่อเกษตรกรใช้แล้วเกิดผลดี แล้วนำกระสอบไปถามหาซื้อตามร้านค้า จากนั้นร้านค้าถึงจะหันกลับมาสั่งจากเราเองโดยไม่ต้องไปอธิบายอะไรมาก ทำให้เราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาร้านค้าตอนนี้ แค่ตอนนี้เราทำให้ตรงเป้าหมายที่เรามองไว้ก่อน คือ เกษตรกร เพราะถ้าเป้าหมายแตกเมื่อไหร่ ทางร้านค้าจะวิ่งมาหาเราเอง ซึ่งของดีจะเป็นสิ่งที่ขายตัวเอง เพราะผลิตภัณฑ์เราขายคุณภาพ”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต้องบอกว่า “สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว” ชนิดเม็ด บรรจุปริมาณ 50 กิโลกรัม/กระสอบ และชนิดน้ำบรรจุปริมาณ 1 ลิตร ซึ่งในระยะเวลาเพียง 3 เดือน กวาดรายได้รวมจากการวางจำหน่ายไปกว่า 4 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นผลมาจากการตอบรับจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลูกไร่ในเครือ เป็นอย่างดี ทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่เกษตรกรที่ใช้แล้วต่างบอกตรงกันว่าเห็นผลจริง ไม่ต้องหันไปพึ่งพาสารเคมี

อีกทั้งทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลดหนี้ อีกทั้งทางบริษัทฯ เปิดเครดิตให้กับเกษตรกร โดยผ่านการซื้อจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้มากขึ้น เพราะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัด และอื่นๆ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

คุณโอ๋กล่าวว่า “เราอยากช่วยให้เกษตรกรที่ใช้ของเราลดต้นทุนให้มากที่สุด สามารถเพิ่มกำไรให้มากขึ้นได้ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าเลือกใช้สินค้าที่อ้างอิงว่ามีมาตรฐาน แต่ผลการใช้กลับไม่เป็นไปตามนั้น ทำให้เกษตรกรมีแต่เพิ่มต้นทุน พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับปรุงการทำเกษตร โดยเริ่มจากการปรับปรุงสภาพดินดี หาตัวช่วยให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นมากๆ เพราะเมื่อทำให้ดินดีจะสามารถตอบโจทย์ในการเพาะปลูกทุกอย่าง ช่วยให้ผลผลิตที่เพาะปลูกเจริญงอกงามได้เต็มที่ ไม่ว่าจะปลูกพืชระยะสั้นหรือระยะยาว จะช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มกำไรให้สูงขึ้น  ครึ่งต่อครึ่ง ทำให้เกษตรกรที่ทดลองใช้ประทับใจแล้วบอกต่อกันปากต่อปาก ทำให้ยอดขายเราดีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเปิดตัว”

3.แปลงอ้อยทดสอบที่ให้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่
3.แปลงอ้อยทดสอบที่ให้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่

คุณสมบัติของ สารปรับสภาพดิน 

คุณสมบัติของสารปรับสภาพดิน อินทรีดาว เป็นสารปรับปรุงดินที่รวบรวมวัตถุดิบในการฟื้นฟูสภาพของดินไว้จำนวนมาก ปราศจากสารเคมีอันตรายต่อพืชและคน สามารถช่วยปรับสภาพดินได้ทุกปัญหา อาทิ ดินที่เป็นกรด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อม ให้มีความพร้อมในการเพาะปลูก ช่วยสร้างพัฒนาการการงอกหรือผลิใบได้ดีมากขึ้น และเพิ่มผลผลิตของพืชที่เพาะปลูกให้ออกลูก ออกผล ได้มากยิ่งขึ้น

ใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด อาทิ นาข้าว ไร่อ้อย พืชไร่ พืชสวน ผักสวนครัว พืชระยะสั้น หรือพืชระยะยาว

ใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด อาทิ นาข้าว ไร่อ้อย พืชไร่ พืชสวน ผักสวนครัว พืชระยะสั้น หรือพืชระยะยาว เป็นต้น สำหรับในรายที่ใช้สารเคมีมาหลายปี ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ดินเสียมาก มีสารตกค้างจำนวนมาก ถ้าใช้ในปริมาณมากขึ้นกว่าปกติจะสามารถช่วยให้ดินฟื้นตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 10-20% ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้ปัจจัยในการผลิตได้อีกด้วย

คุณโอ๋ยืนยันว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์กับการเพาะปลูกทุกชนิด ยกตัวอย่าง การทำนาข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วงของเราจะได้เปรียบ เพราะว่าจะช่วยพืชมีรากเยอะ หยั่งรากลงไปในดินได้ลึก สามารถดูดซับน้ำและอาหารในดินมาเก็บกักไว้ใช้ได้ยาวนานมากขึ้น ถึงจะขาดน้ำหรือแล้งจะเหี่ยวเฉาช้ากว่ารายที่ไม่ได้ใช้แน่นอน ทำให้มีเวลาในการรับมือกับปัญหาได้นานกว่าคนอื่น เพราะจากการเก็บข้อมูลทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ถึงกระบวนการทำงานปรับปรุงสภาพดินของแปลงพืชที่ใช้กับไม่ใช้”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว ชนิดเม็ด อัตราการใช้ 2-3 กระสอบ/ไร่ (ถ้าใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ ใช้ในพื้นที่ 2-3 ไร่), ชนิดน้ำ อัตราการใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200-400 ลิตร ใช้รองพื้นก่อนการเพาะปลูก ช่วงเตรียมดิน พรวนดินก่อนปลูก ใช้รองก้นหลุมก่อนลงอ้อย

ส่วนสำคัญของการเปิดใจให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี และหันมาทดลองใช้สารปรับปรุงสภาพดินที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ และแร่ธาตุรวม ที่สำคัญต่อดินเพาะปลูกนั้น คุณโอ๋ยังได้บอกว่าต้องใช้วิธีการซื้อใจเกษตรกรด้วยหัวใจที่ทางบริษัทฯ อยากเป็นตัวช่วยจริงๆ ทำให้เกษตรกรเห็นถึงส่วนดี ใช้แล้วเห็นผลจริง แล้วสร้างความน่าเชื่อถือลงในใจของเกษตรกรให้ได้ ตัวเกษตรกรเองจะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความน่าเชื่อมั่นนั้นให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อๆ ไป

“เกษตรกรไม่ค่อยอยากให้เราส่งเสริมมากแล้ว เพราะถ้าส่งเสริมคือการให้เครดิต เกษตรกรไม่อยากมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว แต่เราใช้วิธีให้เกษตรกรทยอยปรับใช้ เมื่อเห็นผลดีตามที่เราบอก บวกกับราคาถูก เขาก็อยากใช้ต่อ เพราะสามารถช่วยเขาลดต้นทุนได้จริง ตัวอย่าง ซื้อสารเคมี 1 หมื่นบาท ซื้อของเราราคาครึ่งเดียวของการซื้อสารเคมี

แต่กลับได้ผลที่เท่ากันหรือดีกว่า ทำให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจและอยากจะทดลองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรากล้าวัดผลต่างโดยให้เกษตรกรแยกแปลงออก ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากับสารเคมี โดยผลออกมาให้เห็นแตกต่างอย่างชัดเจน หลังจากนั้นตัวเกษตรกรเองจะถามกัน และเลือกใช้ของดีตามๆ กัน” คุณโอ๋ให้ความเห็นถึงแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต

โดยผลการเปรียบเทียบการใช้ผลิตภัณฑ์สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว กับผลิตภัณฑ์สารเคมีตัวอื่น จะเห็นได้ชัดว่า ใบพืชจะมีสีเขียวธรรมชาติได้เป็นเวลานาน ใบหนากว้าง จะทนทานในสภาพอากาศที่ร้อนแล้งได้นานกว่าของตัวอื่น เพราะเกิดการที่สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว ช่วยให้พืชสร้างรากได้หยั่งลึกและกระจายออกจำนวนมาก ทำให้ยืนระยะเวลาการดูดซึมน้ำได้ยาวนานกว่าปกติ  ลำต้นสวย อวบอิ่ม แข็งแรง ทำให้ห่างไกลโรคและแมลง

4.ชุดตรวจสอบส่วนผสมปุ๋ย
4.ชุดตรวจสอบส่วนผสมปุ๋ย

การตลาด และเป้าหมายในอนาคต

ทางบริษัทวางเป้าหมายในอนาคตให้เป็นไปในแนวทางที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยจะพยายามทำให้ลูกค้า และเกษตรกร เชื่อมั่นและไว้วางใจมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถขยายพื้นที่ของการวางจำหน่าย และยอดสั่งจองผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าเมื่อเกษตรกรเริ่มใช้กันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จะมีเสียงตอบรับมากขึ้นตามกันมา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่งจะช่วยเป็นฐานกำลังหลักในการกระจายความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ออกไปเป็นวงกว้าง อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเสริมจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

5.สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว ใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด
5.สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว ใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจผลิตภัณฑ์ สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว

คุณโอ๋ฝากทิ้งท้ายถึงเกษตรกรด้วยความจริงใจ“อยากจะให้ทดลองใช้ ใครปลูกอะไรทดลองใช้เลยอย่าคิดเยอะ สามารถใส่แยกแปลกวัดความแตกต่างกันดูได้เลย  แล้วคุณจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  จะใช้กับอะไรก็ได้ พืชผักสวนครัวใช้ได้หมด คุณจะคุ้มทุน

คุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณกล้าทดลอง ของไม่ดีจริงไม่กล้าให้ทดลองแน่นอน คิดตอนนี้ยังทัน ใช้ปีนี้ก็ยังทัน อย่าช้าเพราะหนี้คิดดอกเบี้ยทุกวัน รีบทำ รีบตัดสินใจ หันมาดูแลใส่ใจตัวเอง ลดการใช้สารเคมี ลดสารตกค้าง หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอินทรีย์ดีกว่า ปลอดภัยกับทุกคน รักใครแนะนำให้ใช้ อินทรีดาว

ตอนนี้ทางบริษัทฯ พยายามกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในทุกๆ จังหวัดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการตลาดของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นเข้าถึงตัวเกษตรกรเป็นหลัก ให้ได้ทดลองใช้ของจริง และเห็นผลจริง  เพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือแก่ตัวเกษตรกรต่อสารปรับสภาพดิน อินทรีดาว

อีกทั้งยังมีการโปรโมททางสื่อออนไลน์ และเปิดตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลดีจริง ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มพูนกำไร สร้างอาชีพของเกษตรกรให้ยั่งยืน

ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์สารปรับสภาพดิน อินทรีดาว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.099-4649441, 090-2742923, 061-9644498, 084-0983264 หรือทางแฟนเพจ Facebook : สารปรับปรุงสภาพดิน ตราอินทรีดาว line id : @tankhun บริษัท ธุรกิจเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 14