ชาวสวนเฮ!! AFM ปรับปรุง พันธุ์ดาวเรือง ปลูกได้ทุกฤดู ทั้งปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ชาวสวนเฮ!! AFM ปรับปรุง พันธุ์ดาวเรือง ปลูกได้ทุกฤดู ทั้งปี

กระถางต้นไม้ P&U 336x280

บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำของโลกในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง และขยายพันธุ์การพัฒนาพันธุ์ไปยังไม้ดอกชั้นนำชนิดอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดเอเชีย

มีบริษัทในกลุ่มเดียวกันที่ทำการตลาดในต่างประเทศ คือ บริษัท AmeriSeed จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์

คุณเสกสรรค์ เครือสาร กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท AFM AmeriSeed (Thailand) จำกัด และ บริษัท AFM AmeriSeed ให้ข้อมูลว่า บริษัท เอ เอฟ เอ็มฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2527 ณ จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางการผลิตไม้ดอกไม้ประดับทางภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศแถบเอเชีย

Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

จุดเริ่มต้นของ เอ เอฟ เอ็ม คือ การผลิตและนำเข้าเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศ  และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไปยังเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและส่งเสริมการผลิตดาวเรืองตัดดอกในไทยเป็นรายแรกๆ

โดยได้ดำเนินการโครงการพัฒนาสาย พันธุ์ดาวเรือง เป็นอันดับแรก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกร เป็นที่ต้องการของแต่ละประเทศในตลาดเอเชีย และทั่วโลก

ปรึกษาฟรี! หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com หรือ ไม้ดอกไม้ประดับ  โทร. 0-5335-3810 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

พันธุ์ดาวเรือง1
พันธุ์ดาวเรือง1

โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. การคัดเลือกและปรับปรุงสาย พันธุ์ดาวเรือง
  2. พันธุ์ Vin Big Daddy Pink halo ให้คุณภาพต้น ดอก ได้ดี
  3. พันธุ์ Mar Sri Siam Deep Gold ลักษณะดอกกลม กลีบดอกซ้อนแน่น
  4. สายพันธุ์พิทูเนียบานสะพรั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
  5. การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  6. ช่องทางการตลาดซื้อขายสำหรับเกษตรกร
คุณเสกสรรค์-เครือสาร-กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท-AFM
คุณเสกสรรค์-เครือสาร-กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท-AFM

“งานของผมจะเน้นเรื่องวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นหลัก เราพยายามนำสายพันธุ์ดอกไม้ที่นำเข้าในอดีต มาปรับปรุงในเมืองไทย เพื่อให้พืชมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น แล้วจึงเริ่มปลูกเป็นพ่อแม่พันธุ์ จากนั้นทดลองผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้วสามารถนำปลูกในเมืองไทยได้”

“จากการร่วมงานกับบริษัทอื่นทั่วโลกในด้านการผลิต เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ทำให้เราสังเกตเห็นปัญหาว่า แต่ละประเทศมีสภาพอากาศแตกต่างกัน เช่น บางประเทศแล้งได้ผลผลิตน้อย หรือมีฝนตกมากไป ทำให้เมล็ดคุณภาพต่ำ

“เราจึงคิดว่าน่าจะนำพันธุ์เหล่านี้มาปรับปรุงในเมืองไทย ให้สามารถรับสภาพอากาศบ้านเราได้ เมื่อนำไปผลิตและปลูกในไทยจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากเรานำเข้าพันธุ์มาใช้โดยไม่พัฒนาเอง อย่างไรเสียก็ต้องกลับไปซื้อเขาทุกปี” นั่นคือสาเหตุที่บริษัทเริ่มหันมาปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ด้วยตนเอง พันธุ์ดาวเรือง 

นอกจากดอกดาวเรืองแล้วยังมีดอกไม้อื่นๆ ได้แก่ ดาวเรืองฝรั่งเศส แพงพวย บานชื่น แววมยุรา และพิทูเนีย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาปรับปรุง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง

ความสำเร็จของ-AFM-ในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
ความสำเร็จของ-AFM-ในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

 ความสำเร็จของ AFM ในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณเสกสรรค์ ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดอกดาวเรือง และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ จะเป็นการขายเฉพาะฤดู อย่างช่วงฤดูหนาวส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่คนไทยไม่ค่อยได้เห็นในฤดูกาลอื่นๆ ของปี แต่ดาวเรืองสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทำให้ตลาดแยกกันโดยชัดเจน

บริษัท เอ เอฟ เอ็ม สามารถพัฒนาสายพันธุ์ ดาวเรืองตัดดอก จนสำเร็จ เกษตรกรไทยให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างไม่มีข้อสงสัย เนื่องจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จนได้ไม้ที่มีคุณภาพดีก่อนจำหน่ายไปยังลูกค้า มีหลายชนิดและหลากสี รูปทรงของดอกสวยงาม บานทนนานหลายวัน เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ มีทั้งสายพันธุ์ที่พัฒนามาเพื่อการตัดดอก และสายพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกในกระถาง ปลูกประดับแปลง หรือปลูกประดับตกแต่งสถานที่ด้วย เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง 

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์
การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์

การคัดเลือกและปรับปรุง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

นอกจากความสวยงามของดอก และรูปแบบการใช้งานแล้ว การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ได้มาตรฐาน ของ AFM  ยังซ่อนความพิถีพิถันในการคัดคัดเลือกสายพันธุ์ไว้อย่างน่าสนใจ… นั่นคือการพัฒนาดาวเรืองให้เหมาะกับสภาวะพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตโซนร้อนที่มีช่วงวันยาว คือ มีช่วงกลางวันไม่เกิน 13 ชม./วัน และมีกลางวันสั้น คือ ไม่เกิน 11 ชม./วัน ซึ่งดอกดาวเรืองทั่วไปเป็นพืชวันสั้นตามถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้

อย่างฤดูหนาวจะมีวันสั้น ทำให้ดอกดาวเรืองออกดอกเร็วกว่าปกติ โดยธรรมชาติของพืช เมื่อต้นมีดอกนั่นหมายความว่าพืชพร้อมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และจะหยุดเติบโต ไม่แตกกิ่งหรือทรงพุ่ม

สิ่งที่ตามมาคือต้นออกดอกเร็วดี แต่ผลผลิตน้อยลง..!!

โฆษณา
AP Chemical Thailand
พันธุ์-Vin-Big-Daddy-Pink-halo-ให้คุณภาพต้น-ดอก-ได้ดี
พันธุ์-Vin-Big-Daddy-Pink-halo-ให้คุณภาพต้น-ดอก-ได้ดี

พันธุ์ Vin Big Daddy Pink halo ให้คุณภาพต้น ดอก ได้ดี

เอ เอฟ เอ็ม จึงพัฒนาพันธุ์ให้มีความทนทานต่ออากาศหนาวเย็น เป็นพันธุ์ที่เหมาะแก่การปลูกในฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงกว่า พันธุ์ดาวเรือง ทั่วไปมากถึง 20-30% ขึ้นอยู่กับการจัดการและปัจจัยการผลิตอื่นด้วย

อีกทั้ง เอ เอฟ เอ็ม ยังพัฒนา พันธุ์ดาวเรือง เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่จะปลูกในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

อย่างเช่น ฤดูร้อนในบ้านเรา บางพื้นที่มีความแห้งแล้งมาก มีน้ำน้อย ทำให้พืชพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ตนเอง การบังคับให้ต้นมีดอกเพื่อการสืบพันธุ์ เมื่อต้นมีดอกทำให้เป็นเช่นเดียวกับฤดูหนาว ต้นหยุดชะงักการเติบโต ไม่แตกกิ่งและทรงพุ่ม

ดังนั้นจึงพัฒนา พันธุ์ดาวเรือง ให้มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของบ้านเราได้

ส่วนฤดูฝน ภายในอากาศจะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูง ทำให้พืชสามารถตรึงไนโตรเจนไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเปลี่ยนฤดูกาลที่มีวันสั้น และหากปลูกสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม ดาวเรืองจะไม่ออกดอกเลย ลูกค้าส่วนใหญ่มักพบปัญหาดาวเรืองไม่ยอมออกดอก หากมีดอกก็จะช้ำเน่าจากน้ำฝน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
พันธุ์-Mar-Sri-Siam-Deep-Gold-ลักษณะดอกกลม-กลีบดอกซ้อนแน่น
พันธุ์-Mar-Sri-Siam-Deep-Gold-ลักษณะดอกกลม-กลีบดอกซ้อนแน่น

พันธุ์ Mar Sri Siam Deep Gold ลักษณะดอกกลม กลีบดอกซ้อนแน่น

ทางบริษัทจึงทำการพัฒนากลีบดอกดาวเรืองให้ไม่ดูดซับน้ำ โดยกลีบดอกมีลักษณะแบนคลี่ออกและซ้อนกันสวยงาม เพื่อช่วยลดความเสียหายจากปัญหาเรื่องโรคเน่า เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกชุกอย่างภาคใต้เป็นอย่างดี

ส่วนไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ จะมีจำหน่ายเฉพาะฤดูกาล เป็นกลุ่มไม้ตัดดอก และไม้กระถาง สำหรับประดับที่มีต้นสูงไม่เกิน 30-35 ซม.

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประดับตกแต่งสถานที่ จะต้องการความสูงที่สม่ำเสมอและทรงต้นคอมแพ็คแข็งแรง ซึ่งมีข้อดีในด้านการจัดการขนส่ง ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศก็มีหลากหลาย เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม อเมริกา และยุโรป เป็นต้น

คุณเสกสรรค์ เล่าว่า “ตลาดกลุ่มนี้นิยมไม้กระถางสำหรับประดับ โดยแต่ละประเทศจะมีเกณฑ์ความต้องการการใช้งานต่างกันไป เช่น บางประเทศต้องการต้นสูง 25 ซม. ดอกใหญ่ดอกเดียว, บางประเทศต้องการต้นสูง 35 ซม. และให้ดอกประมาณ 10 ดอก

“ส่วนโซนอเมริกานิยมไม้ตัดดอก โดยเฉพาะดอกใหญ่ ก้านดอกแข็งและยาว สำหรับจัดช่อดอกไม้ หากเป็นไม้กระถางจะต้องการความสูง 20 ซม. ดอกใหญ่ประมาณ 10 ซม. โทนสีดอก เช่น สีทอง เหลือง และส้ม มีความสม่ำเสมอของฟอร์มต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“การทำการตลาดต่างประเทศจะใช้ชื่อแบรนด์ว่า AmeriSeed ส่วนในไทยจะใช้ชื่อแบรนด์ เอเอฟเอ็ม

สายพันธุ์พิทูเนียบานสะพรั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
สายพันธุ์พิทูเนียบานสะพรั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

สายพันธุ์พิทูเนียบานสะพรั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

สายพันธุ์ไม้ดอกที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดให้มากขึ้น

ขณะนี้กำลังปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสีสดใส อย่าง แพงพวย เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย เนื่องจากพันธุ์ทั่วไปที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถปลูกในสภาพอากาศเมืองไทยประมาณ 3-6 เดือนเท่านั้นก็จะเริ่มตาย หากแต่ดูแลเอาใจใส่ดีก็สามารถอยู่ได้เป็นปี เพราะปกติแพงพวยเป็นพืชข้ามปี

หลายครั้งที่เราเห็นแพงพวยที่มีความสวยงามกว่าแพงพวยทั่วไป แต่ความทนทานน้อยลง ทำให้ลูกค้าต้องกลับมาซื้ออีก แต่ในมุมมองของ บริษัท เอ เอฟ เอ็ม เราต้องการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้คุณภาพดีกว่าเดิม ทั้งความสวยงาม และความทนทานมากกว่า และต้องต้านทานต่อโรคบางชนิด เช่น โรคเหี่ยวในแพงพวย เป็นต้น ได้อีกด้วย

นอกจากแพงพวยแล้ว ยังมี พิทูเนีย ไม้ดอกพุ่มเตี้ย สีสันสดใส แต่ความสวยงามของไม้พันธุ์นี้มีให้ยลโฉมเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เพราะส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากต่างประเทศจะปลูกช่วงหน้าร้อนไม่ได้…แต่วันนี้บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ทำการปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่น คือ ทนสภาพอากาศร้อนชื้น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่สำคัญยังช่วยลดการนำเข้าของเมล็ดด้วย เนื่องจากพิทูเนียเป็นพืชต้องห้ามสำหรับบางประเทศ เนื่องจากอยู่ในสกุลเดียวกันกับใบยาสูบ จึงโดนพ่วงเหมารวมไปด้วย เราจึงต้องพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมา

อีกทั้งการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เมล็ดมีราคาแพง จึงพัฒนาให้ผลิตเมล็ดภายในประเทศเองได้ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วย

บุคลากรในการทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนาประสบความสำเร็จ
บุคลากรในการทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนาประสบความสำเร็จ

“บุคลากร” กุญแจสำคัญ ในการประสบความสำเร็จในด้านงานวิจัยและพัฒนา ของ เอ เอฟ เอ็ม

จะเห็นได้ว่านักวิจัยและพัฒนาปรับปรุง พันธุ์ดาวเรือง  และไม้ดอกในประเทศไทยมีอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญขั้นสูง กว่าจะสามารถปลูกเลี้ยงดูแลไม้ดอกให้มีคุณภาพดี หรือแม้แต่การที่จะปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้ 1 พันธุ์

คุณเสกสรรค์ เล่าว่า “เรามีความพร้อมของบุคลากร ทั้งด้านการพัฒนาสายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงดูแล เช่น อย่างดาวเรือง หนึ่งสปีชีล์ หนึ่งจีนัส จะมีวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกัน จะชอบสภาพดินเป็นกลาง ต่างจากแพงพวย และพิทูเนีย ที่ชอบสภาพดินเป็นกรด เมื่อเวลารดน้ำคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จะใช้น้ำประปา แล้วถามว่า..เลี้ยงแพงพวย พิทูเนียไม่สวย ไม่ออกดอก เพราะไม้ดอกประเภทนี้ต้องการความเป็นกรดเพื่อดูดซึมปุ๋ยนั่นเอง เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ ทั้งจากตำรา และปัญหาที่พบเจอ การแก้ปัญหาทำให้เรายิ่งได้เรียนรู้จนเป็นประสบการณ์ชีวิต

“บริษัทมีนโยบายว่า เจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้กับลูกค้าต้องมีความเข้าใจในการดูแลปลูกเลี้ยงก่อน มือทุกคนต้องเปื้อนดิน ทุกคน นั่นหมายถึงทุกคนในบริษัท

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“แม้แต่ฝ่ายบัญชีก็ต้องเคยปลูกต้นไม้ ยกตัวอย่างเช่น หากอยู่ในช่วงการปลูกย้ายต้นไม้ จะเชิญทุกฝ่ายมาช่วยกัน เป็นการสร้างความเข้าใจของคนภายในองค์กร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกคนต้องได้ลงแปลงปลูก ศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ว่าทำอย่างไรบ้าง” เสกสรรค์กล่าว

AFM-ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
AFM-ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

AFM ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ดังนั้นบุคลากรของ เอ เอฟ เอ็ม จึงสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน และสามารถใช้ความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรเพื่อให้ปลูกดาวเรือง และไม้ดอกไม้ประดับให้ได้คุณภาพดี

ปัจจุบัน เอ เอฟ เอ็ม มีสถานีทดลองกระจายหลายจุดประมาณ 30 ไร่ ทั้งพื้นที่ลุ่ม (Lowland) และบนที่สูง (Hightland)

พื้นที่ไฮแลนด์ (Hightland) มีความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก พื้นที่สำหรับปรับปรุงพันธุ์พืชควรมีระดับความสูงระดับหนึ่ง หรือตั้งแต่ 900 เมตรจากน้ำทะเลขึ้นไป มีอากาศค่อนข้างเย็น เหมาะสำหรับปรับปรุงพันธุ์พืช เมื่อพัฒนาสำเร็จจึงย้ายปลูกในพื้นที่ต่ำ เพื่อทดสอบสายพันธุ์ว่า สามารถทนอากาศร้อนได้หรือไม่ หากได้จะทำการคัดเลือกสายพันธุ์โดยนำให้ลูกค้าทดลองปลูกต่อไป

“สิ่งสำคัญอีกประการคืองานเพาะ  เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง และงานปรับปรุงพันธุ์เราต้องระวังในเรื่องระยะห่างหรือโอกาสในการผสมข้ามสายพันธุ์ หากนำสายพันธุ์ต่างๆ มาปลูกใกล้ๆ กัน โอกาสที่พืชจะผสมข้ามพันธุ์ก็มีมากขึ้น เกิดสายพันธุ์ที่เราไม่ต้องการ  

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ดังนั้นเราจึงต้องมีการกระจายเว้นระยะห่างระหว่างสถานีทดลองพอสมควร ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด” เสกสรรอธิบายความละเอียดรอบคอบของงานปรับปรุงพันธุ์พืช

การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวคิดการตลาด “Blue Ocean Strategy” กับการตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ บลูโอเชี่ยน (Blue Ocean) เป็นการตั้งเป้าหมายพยายามเพื่อค้นหา “ตลาดใหม่” หรือตลาดที่ไม่เคยมีใครก้าวล่วงเข้าไปถึงหรือไม่เคยนึกถึง ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อหวังส่วนแบ่งการตลาดอย่างที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปนั่นเอง แต่เป็นการมองหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และผลิตสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค

คุณเสกสรรค์ให้ข้อมูลว่า  “เรามีแนวคิดจะเจาะตลาดบลูโอเชี่ยน ถึงแม้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง แต่มีความสำคัญด้านความสวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันทั้งรีสอร์ทและโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย ยังมีความต้องการไม้ประดับสำหรับตกแต่งสถานที่จำนวนมาก ยิ่งทำให้ตลาดเติบโตเร็ว ทั้งนี้เรามองไปยังกลุ่มประเทศมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและเจริญแล้ว”

กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท AFM คนเดิมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ในต่างประเทศ มีกลุ่มที่ผลิต-จำหน่ายไม้ดอกประเภทหัว เช่น ปทุมมา ดอกกระเจียว และทิวลิป เชิงอุตสาหกรรม AFM ก็เช่นกันเพียงแต่เป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง นับเป็นสินค้าเกษตรที่การขนส่งมีต้นทุนถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ยกเว้นบางประเทศมีข้อจำกัดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ เช่น ประเทศเวียดนาม พืชบางชนิดไม่สามารถนำเข้าได้ หรือหากจะนำเข้าจะต้องจดทะเบียนก่อนว่าจะนำเข้าพืชชนิดใดบ้าง ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถนำเข้าประเทศได้

หรือบางประเทศอย่างโซนยุโรป และอเมริกา จะไม่ค่อยมีข้อจำกัดชนิดพืชที่นำเข้า แต่จะเน้นด้านการตรวจโรค และที่มาของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตที่ไหน มาจากประเทศไหน หรือถ้าระบุว่ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ผลิตภัณฑ์จะถูกยกเลิกการนำเข้าทันที ซึ่งประเทศไทยนั้นมีความโชคดี เป็นมิตรกับทุกประเทศ ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปที่จะสร้างความเสียหายรุนแรง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ช่องทางการตลาดซื้อขาย
ช่องทางการตลาดซื้อขาย

ช่องทางการตลาดซื้อขาย

ได้แก่ ดาวเรืองตัดดอกพันธุ์ใหม่ เช่น  888 ดอกสีทองเข้ม, 888 ดอกสีเหลือง และพันธุ์ใหม่ล่าสุด ชื่อพันธุ์ว่า “บาบูด้า (Babuda)” ดอกสีส้ม และดอกสีเหลือง ต้นสูงปานกลางประมาณ 80-90 ซม. ลักษณะดอกกลม กลีบดอกซ้อนแน่น ทนทานต่อการขนส่ง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ส่วนไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ เช่น แววมยุรา (Torenia), ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigold) พร้อมจำหน่ายมี 2 สี คือ สีส้มและสีเหลือง และบานชื่น เอฟ วัน (F1) เป็นต้น เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

นอกจากไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีดอกเดิมๆ ทางบริษัทจึงพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพิ่มจำนวนสีดอกให้มีตัวเลือก ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังพัฒนายูนิฟอร์มของพืชด้วย เช่น บางตัวอาจออกดอกช้า มีการพัฒนาให้ต้นออกดอกได้แม่นยำตามฤดูกาลมากขึ้น หรือมีสีดอกสวยกว่าเดิม และมีหลายเฉดสีมากขึ้น เป็นต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ถึงวันนี้ความสำเร็จนับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์ตัวเองมาจนถึงวินาทีนี้แล้วว่า นอกเหนือจากการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยการส่งมอบคุณค่าทางด้านคุณภาพ ราคา ช่องทางการซื้อขาย และความสะดวกสบายพื้นฐานต่างๆ แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นั้นสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง

ในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการมากมาย โดยส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์และบริการมารวมกัน และการผนึกกำลังของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี

ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่กับลูกค้า ทั้งเอเอฟเอ็มไลน์ชาแนล (AFM Line Channel), ยูทูปชาแนลของทางบริษัท (YouTube: AFM CHANNEL) และมีเดินสายพบกลุ่มลูกค้า โชว์เทคนิคการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นแนวกึ่งความบันเทิงกึ่งให้ความรู้แก่ผู้ปลูกที่สนใจได้ในเวลาเดียวกัน พันธุ์ดาวเรือง พันธุ์ดาวเรือง

ขอขอบคุณ

คุณเสกสรรค์ เครือสาร กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โทร.0-5335-3810 ถึง 5 Fax: 0-5335-3816

E-mail: [email protected], www.afmgroup.com