สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 29/07/2562-02/08/2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

นาบัว ผักบุ้งน้ำ พืชทางเลือกสร้างกำไร ช่วยลดพื้นที่นาข้าวเกษตรกรเมืองนนท์

การทำนาบัว (บัวฉัตร) แหล่งผลิตอยู่ที่ อ.บางใหญ่ และ อ.บางกรวย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 27,313 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 10,887 บาท/ไร่/ปี การทำนาผักบุ้งน้ำ อายุปลูก-เก็บเกี่ยว 90 วัน มีต้นทุนการผลิต 7,474 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 11,526 บาท/ไร่/รอบการผลิต

1.แปลงนาบัว
1.แปลงนาบัว

การปลูกผักต่างๆ หมุนเวียนให้เหมาะสมกับฤดูกาล และความต้องการของตลาด อาทิ เช่น กุยช่าย เก็บใบและดอกกุยช่ายขาย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 49,387 บาท/ไร่/ปี ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 31,813 บาท/ไร่/ปี กะเพราแดง มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 59,576 บาท/ไร่/ปี ได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 12,425 บาท/ไร่/ปี  ผักกาดหอม อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,482 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,518 บาท/ไร่/รอบการผลิต

รวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เช่น ปลูกต้นดอกรัก ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ทนแล้ง สามารถปลูกตามคันนาหรือปลูกแซมในพื้นที่ว่างเปล่า เก็บผลผลิตได้ตลอดปี มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 24,514 บาท/ไร่/ปี ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 25,486บาท/ไร่/ปี ทั้งนี้ ผักบุ้งน้ำ กุยช่าย กะเพราแดง ผักกาดหอม และดอกรัก แหล่งผลิตอยู่ที่ อ.ไทรน้อยและ อ.บางบัวทอง นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีการปลูกแซมไม้ดอกอื่นๆ ได้แก่ ต้นดอกจำปี ดอกดาหลา และ เตยหอม เป็นต้น ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย

2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

-ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,550 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.50 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.60 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 2.50 บาท/กก.

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 42.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 43.10 บาท/กก.

 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 37.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

 • ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 70.00 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • เงาะโรงเรียน

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 25.00 บาท/กก.

 • มังคุดคละ

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 1

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 38.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 2

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 28.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด AA

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 39.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด A

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 34.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 35.00 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

-ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,550 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 2.50 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.60 บาท/กก.

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 41.44 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 42.70 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 37.00 บาท/กก.

 • ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 70.00 บาท/กก.

 • เงาะโรงเรียน

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 25.00 บาท/กก.

 • มังคุดคละ

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 1

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 38.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 2

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 28.00 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด AA

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 39.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด A

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 34.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.กรมประมง

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

กรมประมง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้เลี้ยงปลาแม่น้ำโขง

นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง พร้อมผู้ตรวจกรมประมง และผู้บริหารกรมประมง ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบของกลุ่มชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังลุ่มน้ำโขง กรณีสถานการณ์จากการลดระดับของระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี

ซึ่งพื้นที่จังหวัดหนองคายมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้จำนวน 282 ราย รวมกว่า 4,160 กระชัง มีผลผลิตกว่า 18,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จนอยู่ในระดับต่ำ และอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ปลาขาดออกซิเจนและตาย มีผลผลิตที่ได้รับความเสียหายกว่า 100 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

กรมประมงจึงได้แนะนำให้เกษตรกรนำปลานิลที่ได้รับความเสียหายที่ลอยหัวใกล้ตายหรืออ่อนแอไปแปรรูปทำปลาร้าส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดใกล้เคียง ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท เพื่อบรรเทาความเสียหาย และควรมีการวางแผนในการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง.

4.สัตว์น้ำ 2

มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้แทนจาก มกอช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร

ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 10 โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นนำโดย Mr. Soichiro NAGAMATSU Director Office of International Food Safety, Policy Planning Division for Environmental Health and Food safety, Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau Mr.Takashi HIRANAKA Director Bilateral Affairs Division, International Affairs Department และ Dr. Yukiko YAMADA Adviser to Vice Minister/Chief Scientific Advisor พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) และกระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรระหว่างกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลดอุปสรรคจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกัน ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมพูลแมนพัทยาจี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่มาของภาพ http.www.dld.go.th
5.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่มาของภาพ http.www.dld.go.th

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

เกษตรฯ จัดปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจ.สุราษฎร์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมปศุสัตว์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ

กรมจึงกำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติที่ จ.สุราษฎร์ธานี โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

5.กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ชมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ASF ที่เข้มแข็งของซีพีเอฟ

กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ไม่ให้มีการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตามมติของคณะรัฐมนตรี พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคดังกล่าว ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด ควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำและปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี

ขณะเดียวกันได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการระดับต้นน้ำ ดังเช่นที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ จังหวัดขอนแก่น  พบว่าซีพีเอฟได้ออก 9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF อย่างใกล้ชิดในทุกด้านสำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมการจัดการตลอดกระบวนการตั้งแต่แรกรับวัตถุดิบไป จนถึงส่งมอบอาหารสัตว์คุณภาพแก่เกษตรกรและลูกค้าอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางเดียวกับนโยบายของกรมปศุสัตว์

“การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งถือเป็นต้นทางของการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการมีกระบวนการและมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ที่เข้มงวด ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ติดไปกับอาหารสัตว์ที่จะส่งถึงฟาร์มของบริษัท เกษตรกรผู้เลี้ยง และลูกค้าอาหารสัตว์ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าซีพีเอฟให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และมาตรฐานสากล ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการที่ร่วมป้องกันและสกัดกั้นโรคนี้มาอย่างต่อเนื่อง” นายสัตวแพทย์ศีลธรรม กล่าวอย่างดีกับทางเจ้าหน้าที่