สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-29-เมษายน-3-พฤษภาคม-2562
สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-29-เมษายน-3-พฤษภาคม-2562

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษต

1.นางสาวจริยา-สุทธิไชยา-เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร-สศก.-ที่มาของภาพ-https.matemnews.comNews42752
1.นางสาวจริยา-สุทธิไชยา-เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร-สศก.-ที่มาของภาพ-https.matemnews.comNews42752
  • แจงทิศทางดัชนีเกษตร รัฐพร้อมมาตรการช่วยเหลือ รองรับสินค้าสำคัญ แก้ปัญหาราคา-ผลผลิต

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งภาพรวมวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมีนาคม 2562 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 4.03 เป็นผลมาจากดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวลดลง

โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนมีนาคม 2562 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 2.19 ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสต็อกน้ำมันปาล์มยังมีค่อนข้างมาก ขณะที่ตลาดชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และถูกแข่งขันจากน้ำมันถั่วเหลือง

โดยภาครัฐได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเพื่อยกระดับราคา นำน้ำมันปาล์มส่วนเกินไปผลิตกระแสไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในกลุ่มรถบรรทุก ด้วยการอุดหนุนราคาต่ำกว่าดีเซลปกติ (บี 7) และผลักดันการใช้บี 10 เป็นพลังงานทางเลือก

สำหรับดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนเมษายน 2562 คาดว่าลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 0.96 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.65 ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด และหอมแดง เช่นเดียวกับดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.31 จากสินค้าสำคัญ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน หอมแดง กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม  ทั้งนี้เดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว

ส่วนดัชนีราคาจะมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีผลผลิตจะยังทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วม และปรับแผนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อรองรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ออกตลาด และมีราคาปรับตัวลดลงในขณะนั้นอย่างต่อเนื่อง

2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-และปาล์มน้ำมัน
2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-และปาล์มน้ำมัน สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

-ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.20 บาท/กก.

-หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.25 บาท/กก.

-ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ – บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี – บาท/กก.

-ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา – บาท/กก.

-หอมแดงสด

จุดรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 5.50 บาท/กก.

-ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 92.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ราคา 90.00 บาท/กก.

-มังคุดผิวมันขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 80.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ราคา 70.00 บาท/กก.

-เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 19.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ราคา 18.00 บาท/กก.

-สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ – บาท/กก.

-มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 800.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล

-มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

-มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

3.สนง.ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ที่มาของภาพ-facebook
3.สนง.ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ที่มาของภาพ-facebook สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 3/2562 ณ ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค

โดยมีนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการ เขตบางแค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดแสดงแบบจำลองการเลี้ยงหอยขมในกระชัง เพื่อเป็นแนวทางในการทำอาชีพเสริมแก่เกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

4.นายอดิศร-พร้อมเทพ-อธิบดีกรมประมง-ที่มาของภาพ-https.www.prachachat.net
4.นายอดิศร-พร้อมเทพ-อธิบดีกรมประมง-ที่มาของภาพ-https.www.prachachat.net
  • ก.เกษตรฯ ประกาศเพิ่มชื่อโรค SHIV และ EHP ภายใต้ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ฯ ภาครัฐเฝ้าระวังนำเข้าเข้มข้น

หวั่น ! ซ้ำรอย EMS

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้โรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกุ้ง จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

(1)โรค Hepatopancreatic microsporidioisis caused byEnterocytozoon hepatopenaei หรือ EHP ที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย ส่งผลให้กุ้งโตช้า แตกไซส์ อาจทำให้เกิดอาการขี้ขาวกุ้งทยอยตาย

(2)โรค Shrimp hemocyte iridescent virus หรือ SHIV ซึ่งมีรายงานการเกิดโรคนี้ในต่างประเทศ  มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุทำให้กุ้งมีอัตราการตายสูง ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งต่อไปได้

5.สัตว์บก-1

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

  • ขอเชิญร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562

ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562 ทางกรมปศุสัตว์ได้จัดงานเปิดบ้านกรมปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดีๆ 77 ปี เพื่อคนไทย โดยบรรยากาศในงานจะมีการชมนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ ชิมเนื้อชั้นดี นมคุณภาพเยี่ยม ช๊อปสินค้า และผลิตภัณฑ์มากมาย แชะร่วมถ่ายภาพกับสัตว์น่ารักๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร่วมสนุกเล่นเกม และปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ มากมาย

6.นายสัตวแพทย์สรวิศ-ธานีโต-อธิบดีกรมปศุสัตว์-ที่มาของภาพ-http.www.dld.go.th
6.นายสัตวแพทย์สรวิศ-ธานีโต-อธิบดีกรมปศุสัตว์-ที่มาของภาพ-http.www.dld.go.th สถานการณ์ข่าว
  • ปศุสัตว์แจงผู้ค้าไข่รายย่อย ยังไม่บังคับต้องขอใบอนุญาต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นข่าวสารที่มีการส่งต่อและวิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อความที่มีการส่งต่อนั้นระบุว่า “ขายไข่ ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท”

ในปัจจุบันการออกใบอนุญาตค้าไข่ของกรมปศุสัตว์นั้น ได้พิจารณาดำเนินการบังคับใช้ในผู้ค้า คนกลางรายใหญ่ หรือล้งไข่ ซึ่งรวบรวมไข่ออกมาจากฟาร์มโดยตรงเพื่อจำหน่าย โดยกำหนดเป็นข้อบังคับว่าต้องมีใบอนุญาตค้าไข่มาประกอบการพิจารณาในการขอรับบริการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์

สำหรับในส่วนของผู้ค้ารายย่อย อาทิเช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าแผงลอย หรือตามตลาดนัด กรมปศุสัตว์ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์ว่าการค้าลักษณะใดจำเป็นต้องขอใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อนำไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

และมีขั้นตอนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ กับภาคประชาชนก่อนนำไปปฏิบัติ ดังนั้นข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อ โดยระบุว่า “ขายไข่ ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ” นั้น ยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนผู้ค้ารายย่อยเกิดกระแสความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ

สนับสนุนโดย