เปิดตัวร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ พนมสารคาม เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรไทยด้วย เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“การทำธุรกิจทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า มีความซื่อสัตย์ ขายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า”

นี่คือสาเหตุที่ทำให้ หจก. ภ.เกษตรภัณฑ์ ร้านขายปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรชื่อดังที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อสินค้าและปัจจัยการผลิตอยู่อย่างไม่ขาดสาย ภายใต้การบริหารจัดการโดย คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลป์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ ที่มีใจรักในการขายสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ให้กับเกษตรกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับการให้ข้อมูลการใช้สินค้าที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกเวลา นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรไทย

ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2539 ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จากการสำรวจของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเกษตรกรที่ได้ความรู้จาก “ร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์” มีมากถึง 92 % จากเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมด

คุณภินันท์จึงได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นในปี พ.ศ.2539” จาก ฯพณฯ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี เป็นผู้มอบให้กับ หจก. ภ.เกษตรภัณฑ์ (พนมสารคาม) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นแรงผลักดันให้ร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ ยึดหลักการทำงานแบบตรงไปตรงมา เป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

1.คุณภินันท์-วรรณีเวชศิลป์-ผู้บริหารร้าน-ภ.เกษตรภัณฑ์
1.คุณภินันท์-วรรณีเวชศิลป์-ผู้บริหารร้าน-ภ.เกษตรภัณฑ์
การคัดเลือกปัจจัยการผลิตสินค้า
การคัดเลือกปัจจัยการผลิตสินค้า

ประเภทของปุ๋ย

คุณภินันท์กล่าวว่า หากมีสินค้าดีแต่นำไปใช้ผิดที่ผิดเวลาก็จะไม่เกิดผลอะไร หากมีปุ๋ยดีแต่ใช้ไม่ถูกต้องกับอายุของพืช หรือใช้กับลักษณะดินที่ไม่เข้ากัน ก็จะใช้ไม่ได้ผล ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่เข้ามาปรึกษา

เมื่อรู้สาเหตุแล้วว่าพื้นที่บริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนั้นมีความเป็นกรดจัด จึงต้องปรับปรุงดินก่อนทำการเพาะปลูก ด้วยการแก้ไขดินที่มีความเป็นกรดสูงที่ต้องใช้ “ฮิวมิค” หรือปุ๋ยที่มีการรองพื้นเป็นฮิวมัสเพื่อทำให้ดินคลายความเป็นกรด เมื่อหว่านปุ๋ยลงไปต้นไม้จะสามารถดูดซับธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้การเลือกใช้ประเภทปุ๋ยก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เกษตรกรนาข้าว บางคนมักใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ดินกระด้าง นอกจากนี้ยังเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ส่งผลให้เมื่อหว่านปุ๋ยแล้วจะทำให้ต้นข้าวสูงเร็ว เกษตรกรจะรู้สึกดีว่าต้นข้าวโตเร็ว แต่ตามจริงแล้วต้นข้าวจะอ่อนแอ รากน้อย ล้มง่าย ไม่แตกกอ ใบเปราะบาง เป็นสาเหตุให้แมลงเข้ากัดกินใบ เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย และยังให้ผลผลิตน้อย

ดังนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น เช่น ธาตุไนโตรเจน (N) มีส่วนช่วยบำรุงใบ กระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์ ฟอสฟอรัส (P) มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น หัว ราก ดอก และผล โพแทสเซียม (K) มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แป้งและน้ำตาล

2.สวนป่าและสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
2.สวนป่าและสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
3.การจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตร
3.การจำหน่ายสินค้า เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์

การจำหน่ายสินค้า เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์

หากดูประวัติของคุณภินันท์จะพบว่า คุณภินันท์เริ่มจากร้านขาย เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ เล็กๆ และก้าวสู่ร้านขนาดใหญ่ถึง 14 คูหา เริ่มจากการขายปุ๋ย นอกจากนี้ได้ผ่านการทำงานกับกองทัพบกอเมริกันโดยเป็นผู้จัดการสโมสร นายทหารชั้นสัญญาบัตร และผู้จัดการพนักงานไทยที่ บริษัท อันชาไฟล์คอนสตรัคชั่น และบริษัท อาหรับเยอรมันคอนสตรัคชั่น จำกัด ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีพนักงานไทยมากกว่า 1,200 คน

โดยสร้างโรงกลั่นน้ำมัน โรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ก่อสร้างตึกอพาร์ทเมนท์ และวางระบบท่อระบายน้ำนครดัมมัน และอันโคบาร์ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นงานที่ยากและท้าทายมาก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนจะมีปัญหาและความต้องการที่ต่างกัน เงินเดือนทุกเดือนของพนักงานจะถึงมือตนเอง และแบ่งส่งให้ครอบครัวที่ประเทศไทยอย่างแน่นอน

เนื่องจากคุณภินันท์เป็นผู้ทำธุรกรรมต่างๆ ให้ หากมีปัญหาคุณภินันท์ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ทันที และห้ามพนักงานทำสิ่งผิดกฎหมายของประเทศนั้น หากกระทำผิดจะถูกส่งกลับประเทศไทยในทันที พนักงานที่ทำงานกับคุณภินันท์จะได้รับสวัสดิการที่ดี และจะได้ทำงานโดยมีปัญหาน้อยที่สุด

ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและพนักงานทุกคนที่คุณภินันท์ได้ดูแลอยู่  อย่างเช่น ค่าอาหาร ที่คุณภินันท์เข้าไปบริหารให้สามารถลดค่าให้จ่ายลงมากกว่าครึ่ง แต่พนักงานมีอาหารการกินที่ดี  ดังนั้นพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี ไร้การพนัน มีเงินเก็บส่งกลับครอบครัวได้ทุกเดือน ซึ่งทั้งหมดนั้นรวมระยะเวลากว่า 7 ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.สวนมะม่วงคุณภินันท์เนื้อที่-20-กว่าไร่
4.สวนมะม่วงคุณภินันท์เนื้อที่-20-กว่าไร่

ประโยชน์ของปุ๋ย

การทำธุรกิจที่ผ่านมาคุณภินันท์ได้ทำตามจังหวะ ไม่รีบร้อน แม้บางคนจะกล่าวว่าคุณภินันท์เป็นนักธุรกิจ แต่จะไม่ฉกฉวยประโยชน์เมื่อมีโอกาส ซึ่งมุมมองของคุณภินันท์นั้น คือ การทำธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว ต้องแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น ทุกสิ่งที่ทำต้องใช้เวลา ใช้ความอดทน มีความต่อเนื่อง ทำสิ่งที่ดีให้ต่อเนื่องไปทั้งชีวิต แล้วสิ่งที่ทำก็จะส่งผลให้ธุรกิจค่อยๆ ขยายใหญ่ได้เอง และการทำงานจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จสิ่งนี้และจะทำสิ่งต่อไป ต้องไม่ทำให้พลาด เปรียบเสมือนการขึ้นบันได หากผิดพลาดหรือตกบันได จะเดินขึ้นไปด้านบนใหม่ก็จะช้าลง เพราะขาของเราเจ็บ

ดังนั้นการทำธุรกิจจะต้องทำอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ใช้ความอดทน มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เมื่อให้สิ่งที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าก็จะบอกต่อกัน เมื่อลูกค้ามาร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่ถูกหลอก แม้ว่าบางครั้งลูกค้าจะรู้สึกว่าปุ๋ยที่ขายมีราคาสูง เนื่องจากสินค้าของ ภ.เกษตรภัณฑ์ เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ

ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตปุ๋ยของ บริษัท ยารา(ประเทศไทย) จำกัด ที่คุณภินันท์ได้มีโอกาสเข้าไปดูโรงงานการผลิตที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีที่มาของปุ๋ย คือ ธาตุอาหารจากน้ำทะเล กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานผ่านเครื่องจักรที่ทำให้ปุ๋ยไร้สิ่งเจือปน มีธาตุอาหารครบถ้วน รวมถึงธาตุอาหารรอง

ซึ่งการใช้ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยตรามงกุฎ ของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด หรือแม้แต่ปัจจัยการผลิตคุณภาพด้านการผลิตมะม่วงและไม้ผลทุกชนิด ของบริษัท เซฟฟาร์ม จำกัด  และ บริษัท ไทยออนเคมีภัณฑ์ จำกัด รวมทั้งบริษัท แอพพลายเคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นสินค้าดี มีคุณภาพ

โดยยกตัวอย่างจากเดิมที่เกษตรกรสามารถทำผลผลิตได้ 5 ตันต่อไร่ หากเปลี่ยนเป็นปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 8 ตันต่อไร่ เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยแบบเดิม หากต้องการผลผลิตที่มากขึ้นจะต้องทำ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 ก็จะต้องมีค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์พืช และอื่นๆ

ซึ่งเกษตรกรจะเห็นแล้วว่าแบบใดคุ้มค่ากว่ากัน ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติใช้ คุณภินันท์จะไม่บอกเพียงแค่ว่าปุ๋ยชนิดนี้ดีอย่างไร แต่จะบอกวิธีใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เห็นผลที่ควรจะเป็น และได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.เกษตรกรมั่นใจสินค้าในร้าน-ภ.เกษตรภัณฑ์
5.เกษตรกรมั่นใจสินค้าในร้าน-ภ.เกษตรภัณฑ์

การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ย-ยา

เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณภินันท์ได้พูดคุยและค้าขายกับเกษตรกรมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้รู้ว่าปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญกับราคาที่บางครั้งถูกคนกลางเอาเปรียบ นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเกษตรกรยังทำมาได้ไม่ถูกจุด และไม่มีความต่อเนื่อง ส่วนในด้านกำลังคนและงบประมาณของกรมส่งเสริมทางการเกษตร

หากยังมีไม่พอสำหรับการลงมาช่วยเหลือเกษตรกร จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณภินันท์ต้องมุ่งเน้นการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรตลอดมา และทุกครั้งที่เกษตรกรเดินเข้ามาที่ร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์จะต้องได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ย-ยาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เหมาะสมกับพืชที่ปลูกมากที่สุด

คุณภินันท์ยังชื่นชมเกษตรกรไทยอีกว่าเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรที่มีความอดทนมากที่สุด มีความขยัน หากได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมทางการตลาดที่ถูกต้อง เกษตรกรก็จะมีชีวิตที่ดี เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถประกันราคาได้ ไม่สามารถรู้ราคาล่วงหน้าได้ รัฐบาลจึงควรทบทวนว่าจะหาวิธีประกันราคาผลผลิตอย่างไร หรือพื้นที่ใดควรส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใด ไม่ให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ราคาดีตามกระแส

เนื่องจากอนาคตเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จะทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำลง เพราะสินค้าล้นตลาด ส่วนทางด้านเอกชนจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับผลิตสินค้าให้เอกชน นอกจากนี้ภาคเอกชนส่วนใหญ่มักจะลดรายจ่ายต่างๆ เช่น  ลดจำนวนคนขนส่งสินค้า ซึ่งต่างจากคุณภินันท์ที่มองว่าคนกลุ่มนี้ คือ คนที่ทำให้ร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ มีสินค้าขาย ทำให้ขายของได้ คุณภินันท์จึงให้สินน้ำใจกับพนักงานส่งสินค้าเสมอ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมร้าน ภ.เกษตรภัณฑ์ จึงมีเกษตรกรเข้า-ออกอยู่อย่างไม่ขาดสาย

หจก.-ภ.เกษตรภัณฑ์-พนมสารคาม
หจก.-ภ.เกษตรภัณฑ์-พนมสารคาม

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลป์ หจก.ภ.เกษตรภัณฑ์ พนมสารคาม 1699/35-39 หมู่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.038-551-064 หรือ 081-410-7241 เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์