การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น คุณภาพผ่านการคัดกรองแล้ว
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น คุณภาพผ่านการคัดกรองแล้ว

ในกระแสที่ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นในปัจจุบัน การเลือกทานอาหารที่ส่งผลดีต่อร่างกายยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจด้านอาหารในทุกวันนี้เป็นอย่างมาก ด้านการทำธุรกิจพืชน้ำทางเลือกจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความนิยม อาทิ  การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งเป็นอาชีพทางเลือกที่ทางกรมประมงให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรหันมาทดลองทำเป็นอาชีพ โดยทางกรมประมงได้พัฒนาสายพันธุ์จนมีความเหมาะสมที่สามารถให้เกษตรกรนำมาเพาะเลี้ยงและจำหน่ายเป็นอาชีพได้แล้วในทุกวันนี้

1.สาหร่ายพวงองุ่นสด และสาหร่ายสำเร็จรูป
1.สาหร่ายพวงองุ่นสด และสาหร่ายสำเร็จรูป

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

นิตยสารสัตว์น้ำ จึงอยากพามาเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางกระบวนการการสร้างความสำเร็จของ บุญธิดา ฟาร์ม (BoonThida Farm) โดยเป็นฟาร์มที่สามารถประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์ โดยสามารถทำตลาดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในปัจจุบันสามารถนำสาหร่ายพวงองุ่นก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน สามารถยืดอายุของการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่นได้ถึง 1 ปี ด้วยกระบวนการมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานการผลิตจากกรมประมงด้วยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นจาก “บุญธิดา ฟาร์ม” เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ใบรับรองมาตรฐาน GAP
ใบรับรองมาตรฐาน GAP

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

บุญธิดา ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นฟาร์มผลิตสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ (organic farm) เต็มรูปแบบ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ด้วยการเพาะเลี้ยงที่ใส่ใจและดูแลอย่างเข้มข้น เพราะตัวสาหร่ายพวงองุ่นเป็นพืชน้ำที่ต้องการความสม่ำเสมอของการควบคุมคุณภาพน้ำ

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นมากที่สุด ในส่วนของสายพันธุ์ที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม ทางฟาร์มจะเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มากที่สุด  จากการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ไว้ขยายต่อ เพื่อนำกิ่งพันธุ์ที่ได้มาเพาะเลี้ยงภายในบ่อของฟาร์ม ทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพมาใช้ภายในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง

2.บ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
2.บ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

สภาพพื้นที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่นของฟาร์มจะผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้ปัจจัยจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยพื้นที่ของฟาร์มอยู่ในอำเภอบ้านแหลม โดยเป็นแหล่งที่เหมาะสมใน การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมล้อมรอบด้วยป่าชายเลนจากธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและอาหารของสาหร่ายพวงองุ่น

อีกทั้งยังได้รับน้ำทะเลที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนของอุตสาหกรรมหนัก ด้วยคุณภาพน้ำเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสาหร่ายพวงองุ่น พื้นที่ตรงนี้จึงมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเป็นอย่างมาก

3.สาหร่ายคุณภาพคัดเกรด
3.สาหร่ายคุณภาพคัดเกรด

จุดเด่นของสาหร่ายพวงองุ่น

จุดเด่นของสาหร่ายพวงองุ่น นอกจากเป็นพืชน้ำที่มีแคลอรีต่ำอยู่แล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย ครบถ้วนด้วยสารอาหาร ซึ่งสรรพคุณยืนพื้นเหมือนอย่างสาหร่ายจากทะเลน้ำลึกทั่วไป โดยอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด เช่น กรดไขมัน PUFA วิตามินบี 2 วิตามินอี เกลือแร่ และสารอาหารสำคัญ อย่าง แมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม สังกะสี ไอโอดีน เบตาแคโรทีน พร้อมทั้งกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ชนิดที่หาไม่ได้จากพืชบนบก

ที่สำคัญสาหร่ายพวงองุ่นยังมีแคลอรีต่ำ โซเดียมต่ำ มีไฟเบอร์สูง  จึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดี  และยังเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

4.สาหร่ายพวงองุ่นแบบโตเต็มวัย
4.สาหร่ายพวงองุ่นแบบโตเต็มวัย
ห้องพักสาหร่ายสดหลังจากเก็บขึ้นจากบ่อ
ห้องพักสาหร่ายสดหลังจากเก็บขึ้นจากบ่อ
ระบบทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่น
ระบบทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่น

การบริหารจัดการสาหร่ายพวงองุ่น

บุญธิดา ฟาร์ม เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบการแขวนกระชังหรือแขวนแพ ด้วยระดับความลึกของน้ำที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการนำเย็บต้นพันธุ์สาหร่ายลงบนแผงเพาะเลี้ยง โดยจะให้สาหร่ายพวงองุ่นแทงตัวขึ้นมาภายในแผง

ด้วยวิธีนี้จะสามารถควบคุมและดูแลสาหร่ายพวงองุ่นตลอดกระบวนการเพาะเลี้ยงได้อย่างสะดวก และมีคุณภาพ อีกทั้งยังง่ายต่อการวางแผนการเก็บผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของระยะเวลาตลอดการเพาะเลี้ยงจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตจะอยู่ประมาณ 45 วันโดยประมาณ

โดยหลังการเก็บเกี่ยวจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผลผลิต จากนั้นส่งต่อเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยขจัดกลิ่นคาว กลิ่นโคลน และสารตกค้างต่างๆ ที่ติดมาจากภายในบ่อเลี้ยง ด้วยระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) ดักจับคราบสิ่งสกปรก ตะกอนตกค้าง อีกรอบ จนพร้อมจำหน่าย ซึ่งทางฟาร์มมีการจัดจำหน่ายทั้งแบบสาหร่ายพวงองุ่นสด และการนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

5.การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น คุณภาพผ่านการคัดกรองแล้ว
5.การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น คุณภาพผ่านการคัดกรองแล้ว
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นสำเร็จรูป
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นสำเร็จรูป

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย สาหร่ายพวงองุ่นสด และสาหร่ายพวงองุ่นสำเร็จรูป

ต้องเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตจนสามารถนำผลผลิตสาหร่ายพวงองุ่นแบบสดๆ ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จนสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้ยาวนานถึง 1 ปี  แต่ยังคงความสด กรอบ สะอาด น่ารับประทานไว้ได้เหมือนเดิม อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนส่งต่อผู้บริโภคและผู้สนใจนำไปจำหน่ายต่อเป็นอย่างมาก

โดยผลิตภัณฑ์ 1 กระปุก บรรจุสาหร่ายพวงองุ่นถึง 100 กรัม ภายในน้ำที่มีความเค็มเท่ากับการเพาะเลี้ยง เพราะฉะนั้นเมื่อจะนำออกมารับประทานต้องผ่าน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมน้ำจืด (เย็น) ไว้ล้าง 3 ครั้ง จากนั้นเปิดกระปุกนำสาหร่ายพวงองุ่นออกมาแช่ในน้ำเย็น เพื่อให้สาหร่ายพวงองุ่นพองตัว และคายความเค็มบางส่วนออกมา แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อครบ 3 นาที ในน้ำแรก นำสาหร่ายพวงองุ่นมาแช่ในน้ำที่ 2 เพื่อให้สาหร่ายคายความเค็มออกมาเพิ่มเติม สังเกตว่าตัวสาหร่ายพวงองุ่นจะเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แช่ทิ้งไว้อีกประมาณ 3 นาที

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อแช่สาหร่ายพวงองุ่นครบ 3 นาที ตักสาหร่ายพวงองุ่นมาแช่ในน้ำเย็นครั้งที่ 3 เพื่อให้คายความเค็มออกมาจนหมด หรือตามความพึงพอใจของผู้ทาน โดยแช่ทิ้งไว้อีกประมาณ 3 นาที เมื่อครบเวลากำหนด สาหร่ายพวงองุ่นพร้อมรับประทานเป็นที่เรียบร้อย หรืออาจนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในเมนูต่างๆ อาทิ ห่อหมก, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, สลัดผัก เป็นต้น

ทุกวันนี้ “บุญธิดา ฟาร์ม” สามารถผลิตสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบสาหร่ายพวงองุ่นสด ส่งจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขยายตลาดการจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมทานเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเป้าทำตลาดในกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลร่างกาย, ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, แหล่งท่องเที่ยว และผ่านตัวแทนจำหน่ายที่สนใจร่วมทำธุรกิจ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในการสร้างรายได้ในปัจจุบัน

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องราว การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เชิงพาณิชย์ สามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพื่อศึกษาแนวทางและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ แฟนเพจ : BoonThida Farm หรือ www.boonthidafarm.com ได้เลย โทร : 062-546-2536, 081-763-8994 ทางฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ 

สนับสนุนโดย