ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ FCR ต่ำ 1.16 ท้าชนราคาปลากะพงตกต่ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงปลากะพงในทุกวันนี้ สิ่งที่เกษตรกรต้องคำนึงเป็นอันดับแรก คือ ต้องมีการทำตลาดให้ได้ก่อนการเลี้ยง มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่ชัดก่อนการลงมือผลิต เพราะถ้ามีการเพาะเลี้ยงเกิดขึ้น แต่ไม่มีตลาดรองรับ จะทำให้ราคาปลากะพงในไทยตกต่ำลงเป็นอย่างมาก ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง

ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหลายรายล้มเหลวจากการเลี้ยงปลากะพง เนื่องจากไม่มีการวางแผนกระบวนการผลิตที่ดี ทำให้ผลผลิตไม่มีตลาดรองรับ และสามารถถูกกดราคาได้ง่าย จึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองด้านราคา ดังนั้นการวางแผนการตลาด การใส่ใจกระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตปลากะพงอย่างยิ่ง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีและยั่งยืน

1.คุณไตรภพ เกษตรกรผู้ใช้อาหารปลากะพง จีเอ็น-ฟิช
1.คุณไตรภพ เกษตรกรผู้ใช้อาหารปลากะพง จีเอ็น-ฟิช

การผลิตอาหารปลากะพง

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาติดตามความสำเร็จของ บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ที่สามารถผลิตอาหารปลากะพงที่มีคุณภาพ สามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจน ในสภาวะที่ราคาปลากะพงกำลังมีปัญหา เกษตรกรกำลังจะถอดใจไปตามๆ กัน เนื่องจากสภาพปัญหาที่พบนั้นส่งผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทาง บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ได้ตัดสินใจผลิตและพัฒนาอาหารปลากะพงให้มีคุณภาพ ทำอัตราแลกเนื้อให้ต่ำที่สุด ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ เพื่อช่วยลดในด้านต้นทุนค่าอาหาร แต่ยังคงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ด้วยการวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับการทดลองจนได้ผลการทดลองที่เหมาะสมมากที่สุด จึงได้เกิดอาหารปลากะพงคุณภาพ ในนาม “จีเอ็น-ฟิช” ขึ้นมาในที่สุด

ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังส่งเสริมและแนะนำอาหารปลากะพงตัวนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้ และผลิตปลากะพงคุณภาพได้อย่างยั่งยืน

2.เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง

การเพาะเลี้ยงปลากะพง

มายืนยันคุณภาพของอาหารปลากะพง “จีเอ็น-ฟิช” จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ซึ่งถือว่าพื้นที่แถวนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งการผลิตปลากะพงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ โดยพามาพบกับ คุณไตรภพ เหมือนโพธิ์ทอง หรือคุณต้อง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงมากประสบการณ์ โดยได้สานต่อจากรุ่นคุณปู่ที่เป็นเซียนผลิตปลากะพงรุ่นเก๋า อย่าง “คุณปู่ซ้อน”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยทางคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่เลี้ยงปลากะพงด้วยเหยื่อสดมาก่อนในตอนแรก จนพบกับปัญหาหลายๆ อย่างในกระบวนการผลิตเหยื่อสด จึงหันมาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป สามารถประหยัดเวลา และยังได้อาหารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้อัตราการรอดเพิ่มสูงขึ้น สามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดได้มากกว่าเดิม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากอีกด้วย

3.บ่อเลี้ยงปลากะพง
3.บ่อเลี้ยงปลากะพง

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลากะพง

ฟาร์มคุณต้อง ตั้งอยู่ที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในฟาร์มมีบ่อเลี้ยงทั้งหมด 2 บ่อ โดยล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีทางน้ำเข้าและทางน้ำออกคนละสาย ทำให้สะดวกต่อการนำน้ำเข้ามาใช้ภายในฟาร์ม  ซึ่งมีอากาศถ่ายเทอย่างสะดวก  ทำให้อากาศเข้าถึงบ่อ ช่วยให้อุณหภูมิน้ำกำลังดี ร่วมกับภายในบ่อมีการใช้เครื่องตีน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างเพียงพอ

ผสมกับการสาดจุลินทรีย์ทุกอาทิตย์เพื่อช่วยย่อยของเสียและปรับสภาพน้ำไปในตัว ทำให้คุณภาพน้ำภายในบ่อดี และส่งผลทำให้ปลาภายในบ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

4.ให้อาหารปลากะพง
4.ให้อาหารปลากะพง

เทคนิคการเลี้ยงปลากะพง

การเลี้ยงปลากะพงนั้นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างยาก โดยแต่ละฟาร์มต่างต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงเป็นของตนเอง โดยในปัจจุบันทางฟาร์มสามารถผลิตปลากะพงคุณภาพให้มีอัตรารอดมากกว่า 95% ได้ผลผลิตต่อบ่อกว่า 6.5 ตัน/บ่อ (บ่อขนาด 800 ตารางวา) และเลี้ยงได้ FCR ต่ำถึง 1.16 ซึ่งทางฟาร์มนั้นมีเทคนิคง่ายๆ ในการเลี้ยงปลากะพงให้ได้คุณภาพ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การนำปลามาลงในวันแรกจนถึงวันจับขายเลยทีเดียว

การคัดเลือกลูกพันธุ์ คุณต้องจะคัดเลือกลูกพันธุ์ปลากะพงที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และสามารถอนุบาลลูกปลาให้แข็งแรงก่อนส่งมาให้ที่ฟาร์ม เมื่อนำลูกปลามาลงภายในฟาร์มสามารถกินอาหารได้ดี ไซส์สม่ำเสมอ ทำให้ง่ายต่อการปรับเบอร์อาหารในการเลี้ยงต่อไป

คำนวณอัตราความหนาแน่น โดยทางฟาร์มจะเลือกใช้อัตราการปล่อยลูกปลาที่ความหนาแน่นประมาณ 9,500 ตัว/บ่อ บ่อขนาด 800 ตารางวา ใช้ขนาดไซส์ปลา 5 นิ้ว จะเป็นขนาดที่ได้อัตราการรอดที่สูงกว่าเลี้ยงปลาไซส์เล็ก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การใช้จุลินทรีย์ เพื่อใช้คุณประโยชน์ในการช่วยย่อยของเสียภายในบ่อ กดตะกอนให้ลงสู่ก้นบ่อ ปรับสภาพน้ำได้บางส่วน ช่วยให้มีสีน้ำที่สวย เหมาะกับการเลี้ยงปลากะพงให้มากที่สุด

การให้อาหาร ทางฟาร์มเลือกให้อาหารในช่วงเวลาเช้าและเย็นเป็นหลัก โดยสังเกตจากการกินอาหารของปลาเป็นหลัก โดยส่วนมากปลากะพงจะไม่ชอบแดด ทางฟาร์มจึงใช้ช่วงเวลาให้อาหารดังกล่าว

การเพิ่มอากาศภายในน้ำ ฟาร์มใช้เครื่องใบพัดตีน้ำเป็นหลักในการเพิ่มอากาศภายในน้ำ โดยจะติดตั้งเครื่องตีน้ำให้เพียงพอ และตีน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลาได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยคำนึงจากปริมาณจำนวนปลาที่ปล่อยเป็นหลัก ถ้าออกซิเจนเพียงพอจะทำให้ปลากินอาหารเก่ง เจริญเติบโตดี มีคุณภาพ

5.อาหารปลากะพง จีเอ็น-ฟิช
5.อาหารปลากะพง จีเอ็น-ฟิช ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง
ตัวใหญ่ สันหนา เนื้อแน่น น้ำหนักดี แต่ ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ไม่สูง
ตัวใหญ่ สันหนา เนื้อแน่น น้ำหนักดี แต่ ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ไม่สูง

ท้าลด ต้นทุนเลี้ยงปลากะพง ให้เกษตรกร

จากการพัฒนาอาหารปลากะพง “จีเอ็น-ฟิช” จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรที่ทดลองใช้ สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้อย่างเห็นผล ได้ผลผลิตปลากะพงที่มีคุณภาพ แข็งแรง โตดี เนื้อแน่น นำไปนึ่งแล้วคุณภาพเนื้อดีมาก ไม่ยุ่ยหรือยุบ รักษาคุณภาพของเนื้อปลาได้อย่างสมบูรณ์ ถือว่าเป็นเนื้อปลาเกรดพรีเมียม

อาหารปลากะพง “จีเอ็น-ฟิช” (GN-FISH) เป็นอาหารปลากะพงที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำขั้นสูง ทำให้ได้เม็ดอาหารออกมาเหมาะสมต่อการเลี้ยง ลอยน้ำได้นาน ไม่แตกตัวง่าย ทำให้ไม่สูญเสียสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงได้ง่าย

เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่พัฒนาแบบใส่ใจ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมประมง พร้อมทั้งมีเบอร์อาหารให้เลือกตามความต้องการของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยการันตีจากการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน จนสามารถครองใจเกษตรกรได้อย่างมากมายในนาม “บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลอาหารปลากะพง “จีเอ็น-ฟิช” (GN-FISH)
บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด

เลขที่ 99/13 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-832-064, 034-466-179

www.groupnetmedicin.com  E-Mail : [email protected]

ขอบคุณข้อมูลการเลี้ยงจาก คุณไตรภพ เหมือนโพธิ์ทอง หรือคุณต้อง

ติดต่อสอบถาม โทร.086-9890083

ที่ตั้ง 355 หมู่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 365