โครงการเลี้ยง ปลาดุกรัสเซีย และรับซื้อปลาดุกเนื้อกลับจากเกษตรกร 1-2 ตัน/วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเพาะเลี้ยง ปลาดุกรัสเซีย 

ทุกวันนี้การเลี้ยงปลาน้ำจืดตามเขตพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟาร์มเพาะพันธุ์หรือฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเลี้ยงแต่ละรอบ เพราะด้วยคุณภาพของลูกพันธุ์ที่ต้องมีคุณภาพ และมีความแข็งแรง เพื่อให้สามารถเลี้ยงผ่านโดยปราศจากการสูญเสียในแต่ละครอป จึงจะทำให้ได้ผลกำไรจากการเลี้ยงในแต่ละรอบ แต่นอกจากฟาร์มเพาะพันธุ์แล้ว ก็ยังมีในส่วนของตลาดที่เกษตรกรบางรายยังถือว่าขาดความรู้ และความเข้าใจ ในกลไกในแต่ละช่วงปี

ดังนั้นทีมงาน นิตยสารสัตว์น้ำ จะพาไปพบกับฟาร์มเพาะพันธุ์ และอนุบาลลูกปลา รายสำคัญอีกหนึ่งราย ที่ตั้งอยู่ใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่วันนี้เกษตรกรในพื้นที่ให้ความมั่นใจในคุณภาพของลูกพันธุ์ อีกทั้งปัจจุบันยังมีระบบรับจับกลับ รวมไปถึงส่งเสริมด้านการเลี้ยงให้กับเกษตรกร สามารถลดต้นทุนลงไปได้อย่างมาก ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ได้ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้ชื่อ “โชควิมลพันธุ์ปลา”

2.คุณสุภารัตน์-กงภูเวช-เจ้าของโชควิมลพันธุ์ปลา
คุณสุภารัตน์-กงภูเวช-เจ้าของโชควิมลพันธุ์ปลา

โครงการรับซื้อปลาดุกเนื้อกลับจากเกษตรกร 1-2 ตัน/วัน

โชควิมลพันธุ์ปลา ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกหนึ่งแห่ง ที่ถือว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของทางภาคอีสานตอนใต้ ด้วยประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจทางด้านการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดมายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อปลาไม่ขาดสาย

โดยฟาร์มแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากสองสามี-ภรรยา คือ คุณวิมล กงภูเวช และคุณสุพรรณี กงภูเวช ที่ได้เริ่มเข้ามาชำลูกปลาขายในบริเวณ ต.นางรอง ซึ่งในเวลานั้นเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่นิยมเลี้ยงสัตว์น้ำกันมากนัก แต่ด้วยความโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านที่ประจำอยู่ในบริเวณนั้นได้ให้ความสนใจ และเปิดอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา จึงทำให้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทางฟาร์มสามารถขายลูกพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการเข้ามาติดต่อสั่งซื้อลูกพันธุ์เพื่อนำไปใช้ในโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

และในวันนี้ธุรกิจจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด โชควิมลพันธุ์ปลาอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุภารัตน์ กงภูเวช หรือคุณกิ๊บ ที่ได้เข้ามาดูแลกิจการของครอบครัวแทนคุณวิมล ผู้เป็นบิดา ซึ่งปัจจุบันคุณกิ๊บได้เข้ามาดูแลทั้งในด้านการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์ และฟาร์มเลี้ยง รวมถึงยังได้เริ่มโครงการรับซื้อปลาดุกเนื้อกลับจากเกษตรกร

โดยมีคุณสัญญา พิณช้าง (สามี) และคุณทศพล กงภูเวช (น้องชาย) คอยดูแลในส่วนของการบริการรับจับ และซื้อปลาเนื้อคืนจากเกษตรกร จนในปัจจุบันโชควิมลพันธุ์ปลาสามารถทำผลผลิตปลาดุกส่งเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคได้ถึง 1-2 ตัน/วัน และสามารถจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดได้มากถึง 4-5 หมื่นตัว/วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.เพาะพันธุ์ปลาดุกในบ่อดิน
เพาะพันธุ์ปลาดุกในบ่อดิน
บ่ออนุบาลลูกปลาดุก
บ่ออนุบาลลูกปลาดุก

การเพาะพันธุ์ ปลาดุกรัสเซีย

คุณกิ๊บเล่าว่า โดยหลักๆ แล้วพันธุ์ที่ขายอยู่ภายในฟาร์มจะมีทั้งที่ทางฟาร์มเพาะขึ้นมาเอง และที่รับซื้อมาจากฟาร์มที่ จ.นครนายก โดยแบ่งเป็นลูกพันธุ์ที่รับมา 70% ส่วนที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองจะมีอยู่ 30 % โดยปลาที่ทางฟาร์มขายอยู่จะมีทั้ง ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบิ๊กอุย ปลานิล ปลาไน และ กบ แต่ที่ขายดีที่สุด คือ “ ปลาดุกรัสเซีย ” เพราะมีรอบการเลี้ยงที่สั้นเพียง 3 เดือน และสามารถเลี้ยงได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่นๆ

อีกทั้งทางฟาร์มยังมีระบบรับซื้อกลับ จึงทำให้เกษตรกรนิยมเลี้ยง ปลาดุกรัสเซีย เพราะมีตลาดที่แน่นอน และสามารถซื้อลูกพันธุ์ และอาหาร จากฟาร์มได้ทันทีแบบครบวงจร จนปัจจุบันโชควิมลพันธุ์ฟาร์มมีลูกบ่อที่ร่วมกันผลิตปลาดุกเนื้ออยู่ทั้งหมดกว่า 50 บ่อ คิดเป็นผลผลิตปลาเนื้อ 1-2 ตัน/วัน

เมื่อพูดถึงการเพาะพันธุ์ปลาดุก คุณกิ๊บอธิบายถึงขั้นตอนการเพาะพันธุ์ว่าจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นๆ เสียเท่าไหร่ โดยทางฟาร์มจะใช้พ่อแม่พันธุ์รัสเซีย เพราะมีความแข็งแรงมากกว่าปลาดุกบิ้กอุย โดยจะเริ่มต้นจากการบำรุงพ่อแม่พันธุ์ให้มีความสมบูรณ์เพศ โดยจะให้อาหารเม็ด และรำอ่อน โดยจะเลี้ยงแยกกันระหว่างพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ จากนั้นจึงจะปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันในบ่อดิน จนได้ออกมาเป็นลูกปลาขนาดเล็ก

จากนั้นจึงจะนำขึ้นมาแยกคัดไซส์ในบ่อปูน และอนุบาลดูแลต่อ ส่วนลูกปลาที่รับมาจากฟาร์มที่นครนายก จะนำพักในบ่อปูน แต่จะต้องมีการเตรียมน้ำ และตีอากาศไว้ก่อน 1 คืน จึงจะนำปลาลงได้ โดยน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำบาดาลที่มีความสะอาด และค่าคุณภาพน้ำที่เหมาะสมอยู่แล้ว

4.ลูกปลาดุก
ลูกปลาดุก
ปลานิล
ปลานิล

ด้านตลาดและการจำหน่ายลูกปลาดุก และปลานิล

หลังจากนำปลามาพักในบ่อปูนแล้วจะจำหน่ายให้กับลูกค้า ทั้งรถเร่ที่จะมารับไปทุกวัน รวมถึงลูกค้าที่จะมาขอซื้อปลีกไปบ้าง อีกทั้งยังมีในส่วนของฟาร์มจากต่างจังหวัด ที่ทางฟาร์มจะมีรถสำหรับจัดส่ง ถ้าสั่งซื้อจำนวน 1-2 หมื่นตัวขึ้นไป ซึ่งช่วงที่ขายดีที่สุด คือ เดือนมิถุนายน-กันยายน แต่ถ้าเป็นช่วงที่ปลาขายออกไปได้ไม่หมดก็จะนำไปอนุบาลไว้ในกระชังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้า

โดยขนาดของปลาดุกที่ทางฟาร์มจำหน่ายอยู่ คือ ไซส์ 1-4 นิ้ว ทุกวันนี้ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกปลามีอยู่มากในเขตภาคอีสาน ซึ่งแต่ละฟาร์มจะมีจุดเด่น จุดดี ของตนเองแตกต่างกันไป ดังนั้นวันนี้เราจึงจะทำหน้าที่เอาของดีจากหลายๆ ที่มารวมกันไว้ในฟาร์ม เพื่อให้ลูกค้าได้ของดี และมีคุณภาพที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากปลาดุกแล้วยังมีในส่วนของกบที่จะรับซื้อมาจากฟาร์มที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะกบได้คุณภาพ และมีความแข็งแรง โดยจะรับขึ้นมาทุกสัปดาห์เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ส่วนของปลานิลจะรับซื้อมาจาก “นวพลพันธุ์ปลา” และ “ฟาร์มโชกุน” จ.มหาสารคาม โดยจะรับมาขายสัปดาห์ละ 6 หมื่นตัว และจำหน่ายได้วันละ 5 พัน ถึง 1 หมื่นตัว/วัน

เนื่องจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ ต.นางรอง มีความนิยมในการเลี้ยง ปลาดุกรัสเซีย เป็นจำนวนมาก จึงมองเห็นช่องทาง และได้เริ่มส่งเสริมการเลี้ยง ปลาดุกรัสเซีย ในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยทางฟาร์มจะเป็นผู้รับซื้อ และจัดจำหน่ายลูกพันธุ์ให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ซึ่งปัจจุบันมีรถสำหรับบริการรับจับปลาอยู่ทั้งหมด 4 คัน และมีทีมงานทั้งหมด 7 คน สำหรับจับปลายกบ่อ โดยเกษตรกรมีหน้าที่เพียงลดน้ำในบ่อรอไว้ และทีมจับของทางฟาร์มจะเข้าไปดำเนินการต่อให้ทั้งหมด โดยราคารับซื้อจะอยู่ที่ 33 บาท/กิโลกรัม และ ขายส่งให้แม่ค้าตามราคากลางของตลาด ณ ขณะนั้น

5.พื้นที่โดยรอบใช้เลี้ยงปลาดุก
พื้นที่โดยรอบใช้เลี้ยงปลาดุก

การให้โครงไก่บดแทนอาหารเม็ดให้ปลาดุก

นอกจากทางฟาร์มจะขายลูกพันธุ์ และมีบริการรับซื้อปลาดุกเนื้อกลับคืนแล้ว ก็ยังได้จัดพื้นที่สำหรับผลิตปลาดุกเนื้อเป็นของตนเองเช่นกัน โดยมีพื้นที่ในการเลี้ยงอยู่ทั้งหมด 10 ไร่ นั่นเอง จึงทำให้คุณกิ๊บได้ดัดแปลงวิธีการเลี้ยง ที่จากแต่ก่อนใช้อาหารเม็ด ได้เปลี่ยนมาใช้ “โครงไก่บด” ที่รับซื้อมาจากโรงเชือด

โดยต้นทุนในส่วนของอาหารเม็ดนั้นปกติจะอยู่ที่ราคา 550 บาท ต่อกระสอบ หรือกิโลกรัมละ 27 บาท แต่โครงไก่บดจะมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท เท่านั้น โดยจะรับซื้อมาจากโรงเชือดของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโชคชัย รวมไปถึงโรงเชือดอื่นๆ ในบริเวณ

เพราะนอกจากจะต้องนำมาใช้เลี้ยงปลาดุกภายฟาร์มแล้ว ลูกค้าที่เป็นลูกบ่อของฟาร์มก็ได้เปลี่ยนมาใช้โครงไก่บดทดแทนการใช้อาหารเม็ดแล้วเช่นกัน จึงทำให้ทางฟาร์มต้องหาวัตถุดิบมาจำหน่ายให้กับลูกค้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในการเลี้ยงคุณกิ๊บเล่าว่าถ้ายังเป็นปลาเล็กอยู่จะให้อยู่ที่วันละ 500-600 กิโลกรัม ต่อปลา 2 แสนตัว ถ้าเป็นปลาใหญ่แล้วต้องใช้โครงไก่บดถึงวันละ 2 ตัน เลยทีเดียว ซึ่งคุณสมบัติของโครงไก่บดนั้นสามารถช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี และมีประสิทธิดีกว่าอาหารเม็ด เพราะปลาสามารถรับโปรตีนสดๆ จากเนื้อไก่นำไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตได้ง่าย และมีประสิทธิภาพดีกว่า

แต่ด้วยโครงไก่บดเป็นอาหารสด จึงอาจทำให้น้ำเสียได้ง่าย ทางฟาร์มจึงต้องเอาใจใส่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างมาก จึงได้ก่อตั้งฟาร์มในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับเปลี่ยนถ่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปลี่ยนถ่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำ 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำในบ่อ

ส่วนของอาหารทางฟาร์มจะเตรียมโดยนำโครงไก่มาบดในเครื่องบด โดยจะต้องใส่เกลือเสริมเข้าไปด้วย เพื่อรักษาสมดุลแร่ธาตุให้กับปลาที่เลี้ยง แต่บางครั้งโรงเชือดก็จะบดโครงไก่มาให้เลย ทางฟาร์มก็จะนำมาคลุกกับเกลืออีกครั้งหนึ่งก่อนจะให้ 021508888 ต่อห้อง 2018 รพีพันธุ์ ศรีบัวอ่ำ

คุณกิ๊บเล่าถึงแผนในอนาคตว่าต้องการที่จะจัดตั้งฟาร์มเลี้ยง และโรงเชือดไก่ เป็นของตนเอง เพราะด้วยปัญหาในการหาวัตถุดิบโครงไก่จากโรงเชือดในปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งยังมีในส่วนคู่แข่งที่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเลี้ยงโดยใช้โครงไก่บดเช่นกัน จึงทำให้เกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับปลาดุก

และการซื้อโครงไก่ในแต่ละครั้งต้องมีการประมูล จึงทำให้ราคาดีดสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จึงตัดสินใจว่าจะศึกษาและหาต้นทุนเพื่อนำมาสร้างระบบโรงเชือด และฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกบ่อ และฟาร์มเลี้ยงของตน

โดยหากทำสำเร็จแผนขั้นต่อไปก็คือ การทำปลาดุกไซส์ใหญ่เพื่อนำไปแปรรูปขายหน้าร้าน รวมถึงร้านค้าต่างๆ ในบุรีรัมย์ เพราะการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันถือว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีสนามบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ดังนั้นการผลิตปลาแปรรูปจึงอาจเป็นอีกช่องทางทำกำไรให้กับทางฟาร์ม รวมไปถึงลูกบ่อ ที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.ขนส่งปลาให้ลูกค้า
ขนส่งปลาให้ลูกค้า

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงปลา

คุณกิ๊บฝากถึงเกษตรกรว่า “การเลี้ยงปลานั้นเลี้ยงง่าย ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะเวลาหิวมันไม่ได้ร้องโวยวายเหมือนหมู ฮ่าฮ่า (หัวเราะ) และไม่ต้องห่วงเรื่องตลาด เพราะยังไงคนต้องกินปลาอยู่แล้ว มันเป็นสินค้าที่มีความต้องการต่อเนื่อง แต่ขอเพียงให้คุณมีใจรักในการทำเกษตร มีความเอาใจใส่ในการเลี้ยง ยังไงธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จแน่นอน และหากติดขัดเรื่องตลาด ทางฟาร์มยินดีเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องตลาดด้วยความยินดี”

สุดท้ายนี้หากเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามราคาลูกพันธุ์ รวมถึงวิธีการเลี้ยง และสถานการณ์ด้านการตลาด ของปลาน้ำจืด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-942-4069 (คุณกิ๊บ) หรือที่ Facebook: โชควิมลพันธุ์ปลา