สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน เปิดตัวเครื่องผสมปุ๋ย อัจฉริยะ ผสมปุ๋ยสั่งตัด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารหลัก N-P-K ในปริมาณมาก พืชสามารถประโยชน์เลี้ยงลำต้น ใบ ดอกและผลได้ทันที ไม่ต้องรอการย่อยสลาย และสามารถใส่ปุ๋ยปรับแต่งบังคับพืชให้สีสันและรสชาติตามความต้องการ แต่มีข้อด้อยเรื่องธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม จึงนิยมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อให้ปุ๋ยเคมีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้นทางออกที่ดีสำหรับเกษตรกร เกษตรกรต้องรู้จักดินของตัวเองว่าดินมีความ เป็นกรด-เป็นด่าง  ในดินของเกษตรกรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหน เกษตรกรจะได้ใส่ปุ๋ยเพียงพอและเหมาสมต่อความต้องการของพืช 

       สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด สนใจที่จะในการลดต้นทุนให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก และมีการเปิดตัวเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทีพีวัน  เครื่องผสมปุ๋ยนวัตกรรมของของคนไทยที่สามารถผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินได้ ไว้ในสหกรณ์เพื่อบริการเกษตรกรในพื้นที่หรือพื้นที่ไกล้เคียงที่สนใจปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน 

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทีพีวัน ช่วยลดต้นทุนมาแล้วหลายสหกรณ์ เนื่องจากเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยจากเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติทีพีวัน ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปี จึงได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี และสามารถลดต้นทุนการผลิต จากปุ๋ยเคมีได้กระสอบละ 100-200 บาท/ต่อกระสอบ จึงได้การยอมรับจากเกษตรกร สหกรณ์ที่สนใจเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทีพีวัน ติดต่อที

บริษัท ที.พี เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

119 หมู่ 4 ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม  โทร 092-4242426       

ทีพีวัน เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทีพีวัน เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ